Poštovane kolegice i kolege,

 

Temeljem članka VII, stavak 6 i stavak 8, IO PMI Udruga Hrvatska na svojoj sjednici 22. veljače 2018. godine sazvao je redovitu i izbornu skupštinu udruge za utorak, 17. travnja 2018. godine u 18:30 sati na FER-u u Sivoj vijećnici, Unska 3, Zagreb. Za provođenje izbora zaduženo je Izborno povjerenstvo u sastavu Nenad Banjanjac, Mario Ciglar i Nenad Marjanović. Članovi Izborne komisije ne mogu se kandidirati za mjesto u Izvršnom odboru udruge i po obavljenom izbornom postupku Izborna komisija se raspušta.
 
Biramo nove članove Izvršnog odbora u slijedećem mandatnom razdoblju od dvije godine:
 • Predsjednik izvršnog odbora (predsjednik udruge)
 • Zamjenik predsjednika
 • Tajnik
 • Rizničar
 • 6 (šest) drugih članova
U prijavi dostavite svoj kratki životopis, fotografiju, te naznačite za koju poziciju se prijavljujete. Kadidatura treba sadržavati opis dosadašnjih aktivnosti u PMI kao i plan budućih aktivnosti.
 
Odabir će biti proveden na sljedeći način:
 • Prijave je potrebno poslati na mail adresu tajnice (tajnica@pmi-croatia.hr) do 24:00 sata 7. travnja 2018.
 • Kandidature će biti objavljene na web stranicama Udruge najkasnije u 24:00 sati 9. travnja 2018.
 • Izborna Skupština održat će se 17. travnja 2018. u Sivoj vijećnici na FER-u, Zagreb, Unska 3.
 • Moći će se glasovati i elektronskim putem, od 10. travnja 00:00 sati do 16. travnja 12:00 sati.
 • Rezultati glasovanja biti će objavljeni na Skupštini te na webu Udruge do 19. travnja 2018.
Dnevni red skupštine:
 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
 2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
 3. Izvješće o radu Udruge u 2017. godini i njegovo usvajanje
 4. Izvješće o financijskom poslovanju u 2017. godini i njegovo usvajanje
 5. Izbor kandidata za tijela Udruge
 6. Prijedlog programa rada Udruge za 2018. godinu i njegovo usvajanje
 7. Prijedlog financijskog plana Udruge za 2018. godinu i njegovo usvajanje
 8. Razno