Predstavljanje Udruge

 

Sadržaj:

 

 • Organizacija i aktivnosti
 • Edukacija
 • Nagrada za projekt godine (PoY)
 • Konferencije (PMI forum)
 • Suradnja s gospodarstvom

 

Hrvatski ogranak PMI-a ima svoj statut koji se može preuzeti sa nižeg linka.

 

Prema statutu hrvatski ogranak PMI—a sastoji se od sljedećih tijela:

 

 • Skupština Udruge
 • Izvršni odbor
  • Predsjednik izvršnog odbora (predsjednik udruge)
  • Zamjenik predsjednika
  • Tajnik
  • Rizničar
  • 6 (šest) drugih članova

 

Pridruženi dokumenti

 

 

Video sadržaji

 

1. Predstavljanje Udruge

 

2. PMI tim

PMI Udruga za upravljanje projektima Hrvatska

Udruga je osnovana kao dobrovoljna i neprofitna organizacija, posvećena promicanju primjenem razumijevanja i priznavanja upravljanja projetima u Hrvatskoj na savjestan i proaktivan način.

Izvršni odbor

Predsjednica: Marija Bajica, PMP

Zamjenik predsjednice: Stanislav Strešnjak, PMP

Tajnica: Silvana Tomić Rotim, PMP

Rizničar: Stipe Šare, PMP

Članovi:

 • Marina Pupić-Bakrač, PMP
 • Darko Mesar, PMP, PMI-RMP
 • Gordan Krčelić, PMP, CSM, Six Sigma BB
 • Tatjana Kotarski, PMP
 • Darko Jureković, PMP
 • Nikola Rendulić, PMP

Voditelji regionalnih ogranaka:

 • Vesna Hitrec, PMP - ogranak Zagreb
 • Nenad Bestvina, PMP - ogranak Osijek
 • Goran Mrvoš - ogranak Istra

Misija

 • Dobrovoljna i neprofitna strukovna organizacija koja promovira razvitak i unapređenje upravljanja projektima u Hrvatskoj.

Vizija

 • Pokretač promjena i najvažniji čimbenik u razvoju kakvoće rada na projektima i produktivnosti upravljanja projektima
 • Organizator relevantnih događaja (konferencija, seminara) i poveznica relevantnih sudionika u upravljanju projektima
 • Partner u promicanju i zastupanju interesa struke, znanja i vještina upravljanja projektima

Ciljevi

 • njegovati stručnost u upravljanju projektima
 • doprinositi kakvoći i djelokrugu struke upravljanja projektima
 • poticati odgovarajuće globalne primjene upravljanja projektima radi dobrobiti šire javnosti
 • osigurati prepoznatljiv forum za slobodnu razmjenu ideja, najboljih praksi, aplikacija i rješenja za pitanja upravljanja projektima između svojih članova i drugih strana zainteresiranih i uključenih u upravljanje projektima
 • prepoznati i promicati osnove upravljanja projektima te unaprijediti saznanja o uspješnom upravljanju projektima
Temeljem članka VII, stavak 6 i stavak 8, IO PMI Udruga Hrvatska na svojoj sjednici 22. veljače 2018. godine sazvao je redovitu i izbornu skupštinu udruge za utorak, 17. travnja 2018. godine u 18:30 sati na FER-u u Sivoj vijećnici, Unska 3, Zagreb. Za provođenje izbora zaduženo je Izborno povjerenstvo u sastavu Nenad Banjanjac, Mario Ciglar i Nenad Marjanović. Članovi Izborne komisije ne mogu se kandidirati za mjesto u Izvršnom odboru udruge i po obavljenom izbornom postupku Izborna komisija se raspušta.
 
Biramo nove članove Izvršnog odbora u slijedećem mandatnom razdoblju od dvije godine:
 • Predsjednik izvršnog odbora (predsjednik udruge)
 • Zamjenik predsjednika
 • Tajnik
 • Rizničar
 • 6 (šest) drugih članova
U prijavi dostavite svoj kratki životopis, fotografiju, te naznačite za koju poziciju se prijavljujete. Kadidatura treba sadržavati opis dosadašnjih aktivnosti u PMI kao i plan budućih aktivnosti.
 
Odabir će biti proveden na sljedeći način:
 • Prijave je potrebno poslati na mail adresu tajnice (tajnica@pmi-croatia.hr) do 24:00 sata 7. travnja 2018.
 • Kandidature će biti objavljene na web stranicama Udruge najkasnije u 24:00 sati 9. travnja 2018.
 • Izborna Skupština održat će se 17. travnja 2018. u Sivoj vijećnici na FER-u, Zagreb, Unska 3.
 • Moći će se glasovati i elektronskim putem, od 10. travnja 00:00 sati do 16. travnja 12:00 sati.
 • Rezultati glasovanja biti će objavljeni na Skupštini te na webu Udruge do 19. travnja 2018.
Dnevni red skupštine:
 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
 2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
 3. Izvješće o radu Udruge u 2017. godini i njegovo usvajanje
 4. Izvješće o financijskom poslovanju u 2017. godini i njegovo usvajanje
 5. Izbor kandidata za tijela Udruge
 6. Prijedlog programa rada Udruge za 2018. godinu i njegovo usvajanje
 7. Prijedlog financijskog plana Udruge za 2018. godinu i njegovo usvajanje
 8. Razno
U Zagrebu, 26. veljače 2018.

Kandidati za članove IO će biti objavljeni nakon 8. travnja 2018.