<< Natrag

Nenad Antolović - Budućnost pametnih gradova - CEKOM - Projekti informacijsko-komunikacijskih rješenja usmjerenih na poboljšanje kvalitete života građana

PMI Forum 2022
Nenad Antolović je član uprave-direktor TD Smart RI a u svom predavanju reći će nam nešto više o tome kako će s "pametnim" tehnologijama poboljšati kvalitetu života građana u Rijeci!
 
Nenad Antolović je član uprave-direktor TD Smart RI koje je nositelj i prijavitelj projekta Centra kompetencija za pametne gradove. Smart RI d.o.o. je osnovan od strane Grada Rijeke, a projektom će se omogućiti da grad Rijeka postane postati testni i pokazni centar za „pametne“ tehnologije, u kojem će se provoditi pilot-projekti radi unapređenja proizvoda i/ili usluga do razine spremnosti za komercijalizaciju. Nadalje, u okviru upravljačke funkcije, Smart RI d.o.o. pruža administrativnu, organizacijsku i logističku podršku ostalim članovima CEKOM-a.

Pretraži

Arhiva

Istražite sve mogućnosti volontiranja

Pogledajte što sve možete raditi u zajednici PMI Hrvatska

Vidi otvorene pozicije