• Gdje je u Zagrebu organizirano polaganje PMP ispita - koliko cesto i cijena samog ispita?

Do sada se polaganje PMP ispita obavljalo on-line preko Prometric organizatora polaganja ispita, a u prostorijama Visoka škola Nikola Šubić Zrinski. Na kojoj će se lokaciji/instituciji/tvrtci polagati u vrijeme kada polagatelj pokrene postupak polaganja i zadovolji sve uvjete, saznat će u obavijesnom mailu pmi.org te u izborniku on-line sustava za prijavu ispita. Savijetujemo da zadnje važeće upute provjerite na stranicama udruge: http://www.pmi.org/certifications/types/project-management-pmp.

  • Gdje se ostavlja i koliko prije ispita potrebna dokazna dokumentacija za kvalifikaciju?

Dokumentaciju trebate čuvati kod sebe za slučaj da u tijeku prijave budete odabrani za dodatnu provjeru (audit). Obavijesni mail pmi.org će vas voditi kroz postupak provjere za koji trebate tražene dokumenete poslati poštom. U postupku ćete u provjeru morati uključiti  i osobe koje ste naveli kao referentne preporuke i za koje ste u aplikaciji za polaganje ispita naveli kontakt podatke.

  • Koje pripremne seminare polazete za stjecanje potrebnih 35 kontakt sati?

Svaki seminar/tečaj koji u kurikulumu ima za temu samo gradivo vezano uz vođenje projekata je vrsta edukacije koja se boduje (npr. tečaj uvoda u vođenje projekata, pripremni tečaj za polaganje PMP ispita). Ti tečajevi ne moraju imati 35 sati predavanja. U aplikaciji se može prijaviti više tečajeva, čiji ukupni broj sati mora biti 35 ili više.

  • Zanimaju me kvalitetni e-learning seminari kojima se stječe potrebnih 35 sati.

Udruga PMI Hrvatska ne može davati preporuke za pojedine tečajeve ili institucije/pojedince koji daju tečajeve iz područja vođenja projekata. Na stranicama udruge kontinuirano se objavljuju obavijesti tvrtki koje nude edukaciju iz području vođenja projekata, a s kojima udruga ima potpisane ugovore o suradnji, što ne pokriva sve davatelje takovih usluga.

  • Kako se dokazuje radno iskustvo (4,500 radnih sati / 36 mjeseci) potrebno za pristupanje ispitu?

Iskustvo se dokazuje opisom projekta te aktivnosti i uloge koju ste imali na projektu uz davanje informacije o trajanju te kontakt podataka o managementu koji može potvrditi navedeno radno iskustvo. Možete preuzeti Excel tablicu Experience template pomoću koje možete opisati projekte i aktivnosti s potrebnim detaljima za certifikaciju. Savjetujemo da zadnje važeće upute provjerite na stranicama udruge: http://www.pmi.org/certifications/types/project-management-pmp . I sam postupak prijave uključuje detaljne upute koji podatak trebate unijeti.

  • Koja je cijena i uvjeti članstva u PMI Hrvatska?

Cijena članstva u PMI Hrvatska je 15$, no to članstvo je uvjetovano članstvom u globalnoj PMI udruzi koje trenutno iznosi 129$ godišnje. Savjetujemo da zadnje važeće cijene provjerite na stranicama udruge: http://www.pmi.org/certifications/types/project-management-pmp