Kontroling predstavlja značajnu funkciju menadžmenta koja potpomaže kvalitetno odvijanje upravljačkih procesa u poduzeću. Za dobro upravljanje poslovanjem nužno je da filozofija i koncept kontrolinga prožima cijelu organizacijsku strukturu poduzeća. U praksi to znači da je koncept dobrog upravljanja uspostavljen na vrhu organizacijske piramide i spušten do krajnjeg mjesta obavljanja poslovnih aktivnosti, što omogućava poduzećima da kroz zajedničke i jasno usmjerene aktivnosti sačuvaju postojeću, a i da stvore novu vrijednost poslovanja. Implementacija odnosno unaprjeđenje sadržaja, funkcije i procesa kontrolinga, zbog svoje važnosti za upravljanje poslovanjem, ali i brojnih specifičnosti, zahtijeva korištenje projektnog pristupa. U izlaganju su izdovojeni i prikazani najznačajniji elementi projekta implementacije odnosno unapređenja kontrolinga iz poslovne prakse:

  • CILJ: primjenom kontrolinga „raditi prave stvari“ i „raditi stvari na pravi način“ u poduzeću
  • SREDSTVA: funkcija, sadržaj i procesi kontrolinga
  • PREDUVJETI: s(a)vijest i podrška menadžmenta te kompetencije kontrolera
  • PUT: projekt implementacije odnosno unapređenja kontrolinga
  • REZULTAT: sačuvana/stvorena održiva vrijednost za poduzeće

dr. sc. Mladen Meterje konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller-Institut-u u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horvath Partners Akademie u Njemačkoj. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG INVEST-a za područja: poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB akreditiranoj poslovnoj školi, a među ostalima predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.