Slatkovodni akvarij i muzej rijeka je lokalna turistička atrakcija temeljena na bioraznolikosti karlovačkih rijeka i jezera, te bogatoj tradiciji života uz rijeke. Akvarij će predstavljati floru i faunu hrvatskih rijeka i jezera, geološku prošlost, tradicijsku kulturu i povijest porječja četiriju karlovačkih rijeka.

Projekt je odabran u sklopu 4. Poziva Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013. koji je raspisalo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Projekt je nastao u suradnji Grada Karlovca i Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o. i odličan je primjer kako općine i gradovi trebaju surađivati s regionalnim koordinatorima za apliciranje na strukturne fondove. Jedan je od 15 odabranih projekata u konkurenciji od ukupno 144 pristigle projektne prijave.

Ukupna vrijednost projekta:  36.691.939,28 kn od čega je 36.222.282,45 kn sufinancirano bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013. RC.1.1.05-0050

Elementi projekta

  • Gradnja i opremanje akvarija
  • Stvaranje nematerijalnih uvjeta za rad akvarija
  • Međusektorsko povezivanje i organiziranje edukacijskih programa

Cilj projekta je obogatiti lokalnu turističku infrastrukturu izgradnjom Slatkovodnog akvarija i muzeja rijeka u Karlovcu koji će generirati nove atraktivne turističke sadržaje i doživljaje kroz cijelu godinu.

Veselimo se skorom otvorenju!

mr. sc. Marina Grčić. dipl. ing
Pročelnica Upravnog odjela za investicije i europske fondove, Grad Karlovac 

Diplomirala je  na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na odjelu fizike i magistrirala na istom falultetu iz područja fizika atmosfere. 

Zaposlena je u Gradu Karlovcu kao pročelnica Upravnog odjela za investicije i europske fondove. Uspostavila je na lokalnoj razini službu za pripremu i provedbu projekata financiranih iz europskih i  međunarodnih fondova. Sudjelovala  je u  pripremi i provedbi stotinjak  projekata financiranih iz pretpristupnih fondova,  programa zajednice i ESI fondova. Istovremeno djeluje u nekoliko strukovnih udruga iz područja prirodoslovlja, odgoja i obrazovanja i gospodarstva. Predavačica je na velikom broju seminara, radionica i konferencija iz područja pripreme i provedbe europskih projekata, korištenja suvremene tehnologije u nastavi prirodoslovlja i očuvanja kulturne baštine.