Portfolio Management ekspert John Pelham PMP u Zagrebu 29-30 svibnja

Karizmatični britanski predavač i trener Dr. John Pelham PMP ponovno gostuje u Zagrebu 29. i 30. svibnja. U organizaciji KTC International, John nam ovoga puta predstavlja 2 jednodnevna seminara:

Project Portfolio Management – The New Paradigm Managing a Successful PMO in 2014 Economy

U nedavnom istraživanju PMI i ESI, Project Portfolio Management je identificiran kao #2 na listi „Top 10 Trends in Project Management“ za 2014. godinu.
Globalni trend je promjena fokusa u upravljanja projektima sa „doing things right“ na „doing the right things“. I dok je „doing things right“ svakako važno, to samo po sebi nije dovoljno. Suviše vremena i novaca troši se na „popravljanje loših projekata“, umjesto da se investira u apriori zdrave i profitabilne projekte. Cilj ovog tečaja je upoznati sudionike sa tehnikama, alatima i best-practice odabira i prioritizacije projekata, kroz PPM metode, te uspješno vođenje različitih tipova PMO ureda.
PPM je do te mjere aktualan danas da je PMI je kreirao i zaseban certifikat - Portfolio Management Professional (PfMP). Iako tema ovog seminara nije PfMP certifikacija, predavač će odvojiti 15 minuta da zainteresirane sudionike upozna sa novim PMI certifikatom i uvjetima za polaganje ispita.
Članovi PMI Hrvatska i PMP certificirani ostvaruju popust od 10% na kotizaciju.
Sudjelovanje daje 16 PDU bodova za PMP certificirane, odnosno 16 akreditiranih sati za polaganje PfMP ispita.
Detaljnu PDF brošuru seminara možete preuzeti ovdje:

http://www.ktc-international.hu/pdfs/public-events/2014/PPMO2014.pdf

Za za prijavu sudjelovanja javite se kolegi Goranu Krstuloviću na goran@ktcintl.com.