Poštovane kolegice i kolege,

Rick Graham, PMP, koji Vam je poznat s PMI Foruma 2015 je ponovno u Zagrebu, ovaj put s izuzetno zanimljivom temom "Strateško upravljanje resursima."

Zašto?

U današnjem izazovnom poslovnom okruženju, jedan od najvažnijih ciljeva je optimizirati korištenje resursa, osobito kada zahtijevi organizacije prevazilaze raspoložive resurse.

Razumijevanje kako upravljati resursima kao što su vrijeme, trošak, te unutarnjim i vanjskim zaposlenicima u portfelju čini razliku između uspješnih i neuspješnih projekta i programa.

Kome je namijenjen?

Seminar je namijenjen voditeljima projekta i programa koji rade u poslovnom okruženju gdje je pažnja usmjerena na optimizaciju potencijala s ograničenim resursima. Ovaj seminar će pokazati kako upravljati projektnim i programskim resursima na praktičan, razumljiv i pragmatičan način, koristeći mješavinu teorije, korporativne najbolje prakse i grupnih vježbi studija slučaja.

Koristi od seminara

Upoznavanje s alatima i tehnikama za upravljanje portfeljem koji će pomoći upravljati programskim i projektnim resursima za poboljšanje performansi u organizaciji.

Kao i svi KTC seminari i ovaj se tradicionalno održava u kongresnom centru hotelaAntunović u Zagrebu, 20-21.listopada 2016 g.

Članovi PMI Hrvatska ostvarujupopust od 10%, a za prijave zaprimljene do 30. rujna gratis ulaznicu za PMI Forum 2016 koji se održava 10. studenog u Zagrebu.

Sve informacije o tematici seminara, te komercijalnim uvjetima dostupne su na:http://srmzag.ktc-international.hu/#price

Prijaviti se možete online (putem linka gore) ili slanjem ispunjene PDF prijave na operations@ktcintl.com.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Goranu Krstuloviću na goran@ktcintl.com.