Nagrada za Projekt godine

Nagrada za Projekt Godine strukovna je nagrada kojom PMI Hrvatska svake godine nagrađuje najbolji prijavljeni projekt.

Imali ste uspješan projekt koji je završio u 2017. godini i želite podijeliti svoje iskustvo i „naučene lekcije“ s kolegama iz struke? Prijavite svoj projekt već sada!

Nagrada Projekt godine prepoznaje i nagrađuje značajne, kompleksne projekte koje su dokazali da su uspjeli i uspješno isporučili:

 • superiornu izvedbu najboljih praksi upravljanja projektima – ostvarenje najboljih rezultata i ispunjenje svih postavljenih ciljeva na nabolji način,
 • superiorne organizacijske rezultate,
 • pozitivan utjecaj na društvo u cjelini.

Uspješan završetak projekta određuje se u odnosu na temeljni plan projekta i njegove prihvaćene revizije. Radi određivanja uspješnosti završetka projekta, analizirat će se ostvarenje projektnih ciljeva, opseg isporuka projekta, njihova kvaliteta, rokovi, troškovi i drugi relevantni parametri.

Zadovoljstvo zainteresiranih strana obuhvaća zadovoljstvo kupaca, korisnika, organizacije – nositelja projekta i njenih vlasnika, podugovarača, osoba angažiranih na projektu i šire javnosti. Za procjenu zadovoljstva zainteresiranih strana stručno Povjerenstvo za dodjelu nagrade može uzeti u obzir pisane ili snimljene izjave zainteresiranih strana, izjave uzete u direktnom kontaktu s njima, relevantna stručna istraživanja zadovoljstva zainteresiranih strana, napise objavljene u medijima i druge izvore informacija.

 

Za projekt godine može se prijaviti svaki projekt koji zadovoljava sljedeće uvjete:

 • da je uspješno završen tijekom kalendarske godine u kojoj se kandidira za nagradu (kraj projekta u 2017),
 • da su zainteresirane strane zadovoljne odvijanjem projekta i njegovim rezultatima,
 • da je organizacija – nositelj projekta registrirana u Republici Hrvatskoj ili da je voditelj projekta osoba s hrvatskim državljanstvom,
 • da su organizacije registrirane u Republici Hrvatskoj realizirale više od 50% vrijednosti projekta,
 • da organizacija - nositelj projekta prihvaća uvjete natječaja i da ima pravo davanja potrebnih informacija i suglasnosti za objavu podataka,
 • da je za kandidirani projekt na vrijeme pristigla pravilno i potpuno popunjena prijavna dokumentacija.

Postupak prijave započinje popunjavanjem inicijalne prijave na web formi – LINK.

 

Svi uspješno prijavljeni kandidati biti će kontaktirani od strane PMI Hrvatska te će im biti dostavljeni svi potrebni obrasci za izradu prijavne dokumentacije.

Izborno povjerenstvo ocjenjivat će kandidate prema sljedećim ključnim kriterijima:

 1. Značajnost projektnih ciljeva, za organizaciju i širu društvenu zajednicu
 2. Kvaliteta primjene PM metodologije
 3. Razina kompleksnosti projekta
 4. Inovativnost u vođenju
 5. Ostvarenje ciljeva iznad plana.

 

Rok za prijave

Rok za prijavu nominaciju projekata za PMI Nagradu Projekt godine  je 10. listopad 2018.

APPLY TODAY 

 

PMI Hrvatska Nagrada za „Projekt godine 2017“ dodjeljuje se na konferenciji PMI Forum 2018.