Na intervenciju PMI Udruge, SAFU korigirao odredbu vezano uz certifikate u području projektnog menadžmenta 

Nastavno na vijest koju smo podijelili sa članovima na zadnjem mjesečnom okupljanju u A1, obavještavamo članove i sve zainteresirane da je SAFU napravio korekciju rečenice u dokumentu „UPUTA ZA KORISNIKE i popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave financiranih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava” vezano uz Certifikate u području projektnog menadžmenta.

Nova verzija, tj. korigirana rečenica sada glasi:

Certifikati u području projektnog menadžmenta

Sukladno posljednjim nalazima, propisivanje zahtjeva za posjedovanje određenog certifikata pod uvjetima stručne sposobnosti revizori ocjenjuju restriktivnim i ograničavajućim u odnosu na stručnjake koji npr. posjeduju iskustvo u vođenju projekata, ali ne posjeduju određeni traženi certifikat stoga nije oportuno navedeno propisivati kao uvjet koji predstavlja minimalnu razinu sposobnosti.

U slučaju da naručitelj može nedvojbeno dovesti traženje navedenog certifikata u vezu s predmetom nabave, što ovisi o predmetu nabave te o konkretnim okolnostima, moguće je uz poštivanje zakonskih odredbi koje se odnose na definiranje kriterija za odabir, posebno čl. 285. i 286. ZJN 2016, odrediti posjedovanje certifikata kao kriterij za odabir ponude uz omogućavanje posjedovanja jednakovrijednih certifikata uz odredbu o načinu utvrđivanja jednakovrijednosti. Pritom valja imati na umu da odredbe i uvjeti dokumentacije ne smiju imati odvraćajući učinak na potencijalne ponuditelje i pred njih stavljati dodatne zahtjeve koji će otežati ili onemogućiti njihovo sudjelovanje u postupku nabave. Također, ukoliko je specifičnošću predmeta nabave zadano, a naručitelj je to argumentirao u dokumentaciji, moguće je tražiti posjedovanje certifikata kao ugovornu obvezu ponuditelja (stručnjaka).

Do korekcije od strane SAFU je došlo nakon što je PMI Udruga reagirala na prvotnu verziju dopisom u kojem je izrazila svoje nezadovoljstvo i pojasnila štetnost odredbe kako na profesiju Projekt menadžera, tako i za naručitelje, nakon čega je SAFU u kratkom roku prihvatio prijedlog PMI udruge za sastanak te je isti održan 10.4.2019 u prostorijama SAFU, nakon čega je SAFU uskoro objavio novu verziju odredbe vezano uz certifikate u području projektnog menadžmenta. Dokument u cijelosti možete pronaći na linku: http://www.safu.hr/datastore/filestore/10/Uputa_za_korisnike_bespovratnih_sredstava_i_najcesce_pogreske.pdf