PMI EUROPEAN CHAPTER COLLABORATION (PMI ECC)

PMI Hrvatska je član kolaboracijske platforme PMI chaptera u Europi – PMI ECC.

The European Chapter Collaboration je inicijativa PMI chaptera u Europi s ciljem povećanja vrijednosti i raspona usluga namijenjenih članovima PMI chaptera na cijelom kontinentu, kroz suradnju i projektni pristup.

PMI ECC pokreće inicijative i projekte u kojima mogu sudjelovati i voditi članovi-volonteri svih chaptera – trenutno u Europi djeluje 41 PMI chapter!

Više o projektima PMI ECC: www.pmiecc.org

Za mogućnosti volonterskog sudjelovanja na PMI ECC projektima:

Sanja Georgina Stropnik, ECC Liason.