Poštovane kolegice i kolege,

pozivamo vas da prijavite projekte, konkurirate za prestižno priznanje, te postanete voditelj projekta 2018.godine!

Prijave su omogućene u periodu od 1.4.2019. – 30.6.2019. koristeći propisani web obrazac na linku, a u konkurenciji mogu biti projekti koji su uspješno završeni u periodu od 1.1.2018. – 30.6.2019. neovisno o sektorima primjene: ICT, građevinarstvo, medicina, proizvodnja, financije, usluge, javni sektor, neprofitni sektor i dr.

Nominiran može biti svaki projekt koji zadovoljava sljedeće uvjete:

  • organizacija – nositelj projekta je pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj i realizirala je više od 50% vrijednosti projekta,
  • voditelj projekta je fizička osoba s hrvatskim državljanstvom,
  • organizacija - nositelj projekta prihvaća uvjete natječaja i obvezna je dati sve potrebne informacije i privole za objavu podataka,
  • organizacija – nositelj projekta je za nominirani projekt pravodobno dostavila pravilno i potpuno popunjenu prijavnu dokumentaciju.

 

Kriteriji za ocjenjivanje nominacija za priznanje Projekt godine:

  • primjena strukturirane metodologije vođenja projekata – 25% bodova,
  • kompleksnost projekta po organizaciji, tehnologiji, rizicima, rokovima, troškovima ili nekoj drugoj osnovi – 25% bodova,
  • značenje projektnih ciljeva za naručitelja projekta i/ili za širu društvenu zajednicu i njihovo uspješno ispunjenje – 25% bodova,
  • inovativnost u primijenjenoj praksi vođenju projekta – 15% bodova,
  • ostvarenje projektnih ciljeva iznad planiranih okvira – 10%bodova.

 

Postupak ocjenjivanja projekata za nagradu

Temeljem prijavljene kandidature preko web obrasca, Odbor za priznanja kontaktira kandidate i dostavlja obrasce za dostavu ostalih informacija potrebnih za postupak ocjenjivanja.

Materijali kandidature sa svim eventualnim dodatnim prilozima dostavljaju se e-poštom na adresu Odbora za priznanja u roku definiranom i objavljenom na web stranicama Udruge.

Kandidati mogu biti pozvani prezentirati nominaciju pred barem tri člana Povjerenstva u trajanju do 15 minuta. U pravilu prezentira voditelj projekta sa suradnicima i drugim zainteresiranim stranama u projektu.

Svečano proglašenje će tradicionalno biti na godišnjoj konferenciji PMI Forumu 2019.

O svim detaljima u procesu odabira, uvjetima i kriterijima, zaštiti tajnosti podataka možete pronaći u Pravilniku.

Veselimo se Vašim prijavama!

PMI Hrvatska – Odbor za Priznanja