Kako na skupštini održanoj 25. ožujka 2020. godine nismo uspjeli skupiti kvorum, odnosno glasove polovine članova Udruge, u skladu sa člankom 21. stavak 8. sazivam novu sjednicu Skupštine, za srijedu, 8.04.2020 (slovima: osmog travnja dvijetisućedvadesete).

S obzirom na izvanrednu situaciju (pandemija uzrokovana COVID-19 virusom i potres koji je pogodio grad Zagreb u koje živi više od 80% članova udruge), odlučeno je da glasanje ostaje otvoreno do novog datuma Skupštine.

Zapisnik

Sa poštovanjem,

Stanislav Strešnjak
Predsjednik Udruge