Save the date - Prijave na  Entrio.hr

Link za spajanje će biti dostavljen na e-mail temeljem prijave.

 

Pridružite nam se na redovnom mjesečnom okupljanju PMI Hrvatska!

 

Agenda

17,45h – okupljanje na online platoformi

18,00h – pozdravna riječ predsjednice PMI Hrvatska, Vesne Hitrec

18,20h – predavanje: „Reforma sustava procjene vrijednosti nekretnina“, Branimir Majčica,

19,00h – predavanje: „Upravljanje glutenom u životu celijakičara kao upravljanje rizicima u projektnom managementu“, Ida Čarnohorski;

19,30h – dodjela tradicionalne godišnje donacije PMI Hrvatska

19,45h – zajednička diskusija, pitanja, prijedlozi

 

Moderator: Sanja Georgina Stropnik, voditeljica PMI ogranka Zagreb

 

O predavanjima i predavačima:

 

  • „Reforma sustava procjene vrijednosti nekretnina“, Branimir Majčica

Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj po prvi je puta je na državnoj razini uređena godine 2014. donošenjem Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina odnosno istoimenog zakona i pripadnih podzakonskih akata godine 2015. Budući da sedam desetljeća nije postojao niti jedan propis koji na sveobuhvatan način uređuje procjenu vrijednosti nekretnina kao tržišnu vrijednost razvidno je da se radi o reformskom zahvatu. Naime,  nedostatak sustavnih pravila prouzročio je cijeli niz međusobno povezanih učinaka koji djeluju negativno na gospodarski rast i razvoj. U prvome redu radi se o netransparentnosti procjena, iz čega proistječe pravna nesigurnost koja u konačnici rezultira neučinkovitošću na tržištu nekretnina. U tome smislu reforma sustava procjene vrijednosti nekretnina je jedan od važnijih mehanizama za suzbijanje korupcije i drugih zloporaba u naplatnom (poslovnom) prometu nekretnina. U svrhu razumijevanja dubine kojom je reforma zahvatila društveni život valja istaknuti da ni danas u Republici Hrvatskoj ne postoji niti jedna škola ili visoko učilište koje izvodi programe izobrazbe procjenitelja a što nije slučaj s drugim strukama, primjerice pravom, medicinom, ekonomijom, arhitekturom i dr.

  

Branimir Majčica je viši stručni savjetnik pročelnice za procjenu vrijednosti nekretnina u Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove Grada Zagreba. U okviru radnog mjesta obavlja poslove izvođenja nužnih podataka za procjenu vrijednosti nekretnina, ažuriranja plana približnih vrijednosti zemljišta te pregleda najsloženijih procjembenih elaborata izrađenih u okviru sudskih postupaka u kojima Grad Zagreb sudjeluje u svojstvu stranke u postupku.

Autor je prvog propisa Grada Zagreba iz područja procjene vrijednosti nekretnina (2012.) i organizator prve gradske službe za procjenu vrijednosti nekretnina. Aktivno je sudjelovao u izradi zakonskih i podzakonskih propisa za procjenu vrijednosti nekretnina sa stručnjacima iz Ministarstva graditeljstva  prostornoga uređenja (2014. i 2015.).

Suautor je prvog Priručnika za procjenu vrijednosti nekretnina (2016.) na području Republike Hrvatske. Autor je većeg broja stručnih članaka te predavač na seminarima iz područja procjene vrijednosti nekretnina.

 

  • „Upravljanje glutenom u životu celijakičara kao upravljanje rizicima u projektnom managementu“, Ida Čarnohorski

 

Celijakiju zovu "kameleonska "bolest" i kao takva je neprepoznata kod 9 od 10 oboljelih. Statistički, jedan od 100  PMi članova ima celijakiju i svakodnevno se, osim s projektima i upravljanju projektnim rizicima, bori i s održavanjem striktne bezglutenske dijete i svakodnevnim rizicima koje takva prehrana donosi. Cilj predavanja je podići svijest o celijakiji te predstaviti CD SKILLS Interreg projekt, kroz koji će Udruga CeliVita-Život s celijakijom, zajedno s još 12 partnera i 7 pridruženih partnera, raditi na poboljšanju kapaciteta zdravstvene i socijalne usluge u dunavskoj regiji, čime će se poboljšati zdravstvena sigurnost i kvaliteta života oboljelih.

Ida Čarnohorski - Posao u informatičkoj firmi, gdje je kao dipl ing biologije i PMP radila na projektima u domeni zaštite prirode i okoliša te upravljanja prirodnim resursima, zamijenila je prije par mjeseci poslom voditeljice projekta u udruzi CeliVita-Život s celijakijom. Suočena sa spoznajom da život s celijakijom nije jednostavan, prije 6 godina je s još dvije prijateljice osnovala Udrugu, kako bi njena sada 15 godišnja kćer, obitelj, ali i ostali oboljeli te njihove obitelji ostvarili sigurniji i kvalitetniji, normalan život s celijakijom.

 

PMI Hrvatska

www.pmi-croatia.hr