Suradnja PMI Hrvatska i FER-a se nastavlja! Na predmetu Upravljanje projektima na diplomskom studiju te na specijalističkom studiju Upravljanje projektima na FER-u, koji je započeo s nastavom u studenom 2019. godine, surađuju i članovi Izvršnog odbora PMI Hrvatska koji, kao i ostali članovi udruge, rado održe  predavanja studentima kao pozvani predavači. Ovaj stručni specijalistički studij doprinosi unaprjeđenju struke upravljanja projektima te osigurava visoku razinu primijenjenog, istraživačkog i obrazovnog rada u području upravljanja projektima. Sanja Šteković Savić je u sklopu predmeta Upravljanje dionicima i komunikacijom projekta, te izbornog predmeta Poslovni i komercijalni aspekti projekata na specijalističkom studiju održala niz predavanja. Vesna Hitrec i Igor Ileš su održali pozvana predavanja na temu promicanja struke upravljanja projektima, predstavljanju udruge PMI Hrvatska te pružili informacije polaznicima o certifikatima i postupku certificiranja u okviru PMI®.

Više o studiju nalazi se na linku https://www.fer.unizg.hr/studiji/specijalisticki_studiji/up/kolegiji