Temeljem Članka 19. Statuta, Izvršni odbor (IO) PMI Udruge Hrvatska na svojoj elektronskoj sjednici održanoj 14. veljače 2020. godine donio je odluku o sazivanju redovite i izborne skupštine Udruge za srijedu, 25. ožujka 2020. godine u 18:00 sati u Zagrebu. O lokaciji ćete biti obaviješteni naknadno.

Za provođenje izbora zaduženo je Izborno povjerenstvo u sastavu Nenad Banjanac, Nenad Marjanović i Stanislav Strešnjak. Članovi Izborne komisije ne mogu se kandidirati za mjesto u Izvršnom odboru udruge i po obavljenom izbornom postupku Izborna komisija se raspušta.
 
Na Izbornoj skupštini biramo nove članove Izvršnog odbora (Članak 22. Statuta) u slijedećem mandatnom razdoblju od dvije godine:

 • Predsjednik izvršnog odbora (predsjednik Udruge)
 • Predsjednik ogranka (Dalmacija, Istra, Osijek i Zagreb), ujedno i član IO (Članak 34. Statuta) - 4 (četiri) predsjednika ogranka
 • član IO - 9 (devet) drugih članova, među kojima IO bira potpredsjednika, tajnika i rizničara, te ostala zaduženja (Članak 29. Statuta)
Kako se izbori za predsjednike ogranaka održavaju u isto vrijeme kad i izbori za IO, svaki kandidat može istovremeno podnijeti najviše tri prijave: za predsjednika izvršnog odbora, predsjednika ogranka i/ili člana IO. Prijave trebaju sadržavati kratki životopis, fotografiju, poziciju za koju se prijavljuje. Kandidatura također treba sadržavati opis dosadašnjih aktivnosti u PMI kao i plan budućih aktivnosti. Podatci o kandidatima biti će objavljeni na web stranici Udruge.
Kandidat za člana IO mora imati važeće članstvo u PMI Udruga Hrvatska na dan kandidature, odnosno na dan Skupštine.

Molim Vas da prijave šaljete isključivo elektronskim putem na adresu tajnika Udruge, tajnik@pmi-croatia.hr

U obzir će se uzeti kandidature koje budu primljene do nedjelje, 8. ožujka u 23:59.

Dnevni red skupštine:
 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
 2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
 3. Izvješće o radu Udruge u 2019. godini i njegovo usvajanje
 4. Izvješće o financijskom poslovanju u 2019. godini i njegovo usvajanje
 5. Izbor kandidata za tijela Udruge
 6. Prijedlog programa rada Udruge za 2020. godinu i njegovo usvajanje
 7. Prijedlog financijskog plana Udruge za 2020. godinu i njegovo usvajanje
 8. Razno
U prezentacijskom dijelu imat ćemo i nekoliko predavanja, o čemu ćemo vas još detaljnije obavijestiti.

U ime IO PMI Udruge Hrvatska,
Stanislav Strešnjak, predsjednik Udruge