PMI HRVATSKA - Mjesečno online okupljanje 21.4.2022., 18h
Save the date - Prijave na Registracija PMI MjOk 21.4.22.
Link za spajanje će biti dostavljen na e-mail temeljem prijave.


Agenda
17,45h – okupljanje na online platoformi
18,00h – Novosti iz PMI HR – Sanja Georgina Stropnik
           - PMI Light Up 360 – Nikša Pivac
           - PMI HR #PomoćUkrajini – Antonio Prišćan
18,30h – Poduzetnički Inkubator Vinkovci – Krunoslav Josip Čačić
18,50h – The Art of Paricipatory Leadership – Jasmina Lukačević
19,30h - Kraj

*************************************************************************************
*O predavanju:


„Poduzetnički Inkubator Vinkovci – predstavljanje“ – Krunoslav Josip Čačić
Kako najbolje predstaviti Poduzetnički inkubator? Možda kroz odgovore na sljedeća pitanja? Upravo
tako, odgovorom na pitanja predstaviti ću vam što je to Inkubator Vinkovci i što to mi u Inkubatoru
radimo i kako pomažemo poduzetnicima. Sve ostale informacije i ovako i onako mogu se pronaći na web
stranicama Poduzetničkog inkubatora Vinkovci.
Zašto je Vinkovcima potreban Poduzetnički inkubator?
Zašto sam pristao biti voditelj Inkubatora?
Kako smo nezgodno vrijeme za poduzetništvo pretvorili u zgodno?
Zašto imamo najbrži Internet u gradu?
Zašto smo u vrijeme digitalnih medija izdali vlastite papirnate novine?
Zašto su nas neki poduzetnici već napustili?
Čime se bave poduzetnici koji su stanari Inkubatora?
Zašto smo ponekad rame za plakanje?

PMI

O predavaču:
Krunoslav Josip Čačić, rođen 19.03.1974. u Vinkovcima u kojima i danas živi i radi. Nakon završene
gimnazije, upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku ali isti ne završava isključivo svojom krivicom. Nakon
određenog broja godina počinje shvaćati kako je za uspjeh, potrebno ulagati u sebe, ulagati u znanje.
Shodno tome, 2007. g. postaje inženjer računarstva, naziv diplomskog rada „Računalna mreža Zavoda za
javno zdravstvo“ te po tom projektu i stvarno radi na uspostavi računalne mreže Zavoda za javno
zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije. 2011. g. postaje stručni specijalist inženjer sigurnosti i zaštite
smjer zaštita okoliša, naziv specijalističkog rada „Informacijski sustav zaštite okoliša“ te samostalno
izrađuje web aplikaciju E-ONTO za online vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada i burzu otpada.
Iznimno bogato radno iskustvo, od državnih i gradskih ureda do privatnih kompanija, kroz mnogobrojne
inovacijske IT projekte, zaokružuje imenovanjem na poziciju voditelja Poduzetničkog inkubatora Vinkovci
gdje se i danas nalazi, a trenutno je i član nadzornog odbora tvrtke Vinkovački vodovod i kanalizacija
d.o.o. i tvrtke Gradsko gospodarstvo d.o.o.

*O predavanju:


„The Art of Paricipatory Leadership“ – Jasmina Lukačević
Cilj predavanja je podijeliti iskustva korištenja praksi koje se uče i dijele kroz pod okriljem mreže koja se
zove The Art of Hosting Meaningful Conversations (AoH, www.artofhosting.org). To je tema poticanja i
osnaživanja svih razina zaposlenika na proaktivno djelovanje, kroz inicijativu, suradnju i preuzimanje
odgovornosti, na temeljima participacije i samoorganizacije. Umijeće ovakvog načina rada traži i
poznavanje koncepata djelovanja u kompleksnim uvjetima i transformacijskim procesima te metoda
rada s velikim grupama. Više od deset godina se u Hrvatskoj odvija međunarodni trening iz ovog
područja, pod nazivom The Art of Participatory Leadership (https://aoplcroatia.weebly.com/), gdje se
ova šira tema povezuje s korporativnim i kompleksnim sustavima.
Predavanje će obuhvatiti sljedeće teme:
- Koji su ključni koncepti koji su podloga za participativni način rada sa zaposlenicima
- Koje metode pomažu i zašto – poput Open Space Technology, World Cafe i drugih; šta je
drugačije, a što isto u virtualnom okruženju
- Za što se sve koristi? Kakve veza ima sa npr. promjenom kulture, razvojem inovacija, uvođenjem
novih procesa, … ili projektima općenito.
- Kako početi (lako) i što može pomoći u tome.

O predavačici:
Jasmina Lukačević radi kao stručnjakinja za ljudske resurse i organizacijski razvoj, s dugogodišnjim
iskustvom u korporativnom i privatnom sektoru, kako u upravljačkoj ulozi, tako i kao vanjska savjetnica,
trenerica i voditeljica. Također je stručnjakinja u IT sektoru u području informacijskih sustava upravljanja
ljudskim resursima, zaposlena u HRPRO tvrtki gdje kombinira najbolje od tehnologije i procesa ljudskih
potencijala. The Art of Hosting prakse koristi od od 2003. godine i jedan je od ključnih nositelja ovih
znanja u mreži. Jasmina je M.Sc matematike i trenutno pohađa sveučilišnu specijalizaciju iz ljudskih
potencijala.

PMI Hrvatska
www.pmi-croatia.hr