Odbor za marketing 

Opseg rada Odbora

  • Odnosi s javnošću
  • Suradnja s medijima
  • Izrada promotivnih materijala (brošure, plakati, predlošci i dr.)
  • Podrška u promociji i organizaciji događanja Udruge i ogranaka
  • Praćenje i analiza aktivnosti Udruge
  • Poslovi istraživanja zadovoljstva i stavova članova

Uključi se u rad odbora!

Pridruži se našem timu! Rad u odboru donosi brojne prilike: stjecanje novih iskustava, učenje i osobni razvoj, druženje i širenje kontakata.

Prijave na io@pmi-croatia.hr.

Vaš PMI!