Iz Istre u Vukovar - Ludost, strast, vizija ili inat?

Strast kojom ulazi u projekte pokretanja vlastitog posla u okviru ugostiteljstva ponekad je sasvim iracionalna. Pomno planirane aktivnosti vezane uz otvaranje prve pizzerije u povijesti Vukovara grubo prekidaju ratni sukobi - jedini rizik na kojeg Pavao nije računao, i koji ga je vratio na početak. Ipak, ne gubi elan, i pokreće ponovno slične projekte u Istri. Pavao se 2007. vraća u Vukovar. Strast je ista, vizija je jača nego ikad prije, a, sada već dugogodišnje iskustvo i znanje mu daje vjeru da će ovoga puta svoj životni projekt dotjerati do kraja. Kako je projekt bio planiran, koji su se sve predviđeni i nepredviđeni rizici pojavljivali na tom putu i kako je na kraju pansion Vila Vanda prošao put od gotovo zabranjenog projekta do EU nagrade za inovativnost u zelenoj gradnji, saznajte od čovjeka koji je osmislio i vodio taj poduhvat.

Pavao Josić rođen je u Vukovaru. Karate koji ga je u mladosti potpuno okupirao, do danas mu daje snagu, hrabrost i inat za borbu u poslovnom svijetu. Nakon što je u Vukovaru za rata ostavio iza sebe uhodan caffe bar, počinje od nule u Istri. Već nakon 5 godina iza njega su uhodani restorani u Pazinu, Poreču, Puli, Medulinu, Novigradu.

Nakon izleta u Stuttgart, gdje 2004. pokreće caffe bar, ostavlja sve što je u Istri napravljeno, vraća se u Vukovar, gdje 2007. otvara konobu, koja se nešto kasnije proširuje u pansion. Pansion Vila Vanda je 2013. nagrađen EU nagradom za inovativnost u zelenoj gradnji.

Ostvarenje dječačkog sna

Samo jakom  vizijom, jasno definiranim ciljem, i upornošću,  kojom je prolazio pojedine etape svog životnog projekta, Goran se mogao odlučiti prodati udoban četverosoban stan u središtu Osijeka, da bi kupio 7 hektara livade u selu Bilju. Smatrao je to savršenim potezom za njegove planove, jer livada se nalazi na rubu „Kopačkog rita“, a tlo nije kemijski tretirano od 1988. godine, što igra veliku ulogu u ekološkoj poljoprivredi. Zatim je izgradio ekološku kuću na livadi i započeo ekološku proizvodnju. Dodijeljen EKO certifikat broj 7 prilikom registracije farme dokazuje pionirsku ulogu u ekološkoj proizvodnji Hrvatske. Goran će kroz prezentaciju pokazati kakve je sve prepreke prelazio od tada do danas, kada se uz ekološku poljoprivrednu proizvodnju bavi i svinjogojstvom - uzgojem starih slavonskih pasmina mangulica - također u ekološkim uvjetima, te značajnom turističkom ponudom kroz koju je u pravom smislu riječi ostvario poznatu sintagmu - "od polja do stola".

Goran

Goran Gusak, vlasnik eko-gospodarstva „Orlov put“ osvojio je titulu najboljeg mladog hrvatskog poljoprivrednog proizvođača. Ta je nagrada osvojena u konkurenciji 63 hrvatska poljoprivrednika, na natječaju koji su organizirali Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i dr. Franz Fischler, posebni savjetnik Vlade RH za pregovore s Europskom unijom. Trebalo je dosta hrabrosti i vremena da osvoji takvu prestižnu nagradu.

Kako pokrenuti poduzetništvo u tvrtki

Start-up poduzetnici (pritom ne mislimo samo na IT) su izuzetno vrijedni za gospodarstvo bilo koje zemlje. Razvijene zemlje ulažu puno u razvoj start-up scene jer znaju da se tu kriju budući nosioci razvoja. No, kako tu kulturu unijeti u samo tvrtku? Kako potaknuti vlastite zaposlenike da postanu poduzetnici unutar tvrtke i razvijaju nove ideje? Postoje li u tom slučaju rizici po korporaciju. Ovo predavanje dati će odgovore na ta pitanja.

Ratko

Ratko Mutavdžić, PMP, osnivač i direktor tvrtke PROJEKTURA, savjetodavne kompanije koja radi s novim i tehnologijama u nastajanju kako bi ih uvela u organizacije i korporacije. Prije toga, proveo je 15 godina u tvrtki Microsoft, gdje je vodio savjetodavnu grupu, grupu za podršku razvoja novih proizvoda te grupu za prodaju javnoj upravi.  Autor je više objavljenih stručnih radova na različite teme tehnologija, vlasnik je poznatih blogova na temu novih tehnologija i upravljanja projektima te aktivni sudionik različitih društvenih mreža na kojima se pronalaze novi načini primjene inovacija i invencija. Često je govornik na različitim konferencijama, radionicama, sastancima, generalno na bilo kojem mjestu gdje ljudi istražuju, propituju, misle i bave se inovacijama. Više informacija na www.projektura.org ili na LinkedIn profilu www.linkedin.com/in/ratkom.

Politička kampanja! Da li je to projekt ili ne? Naravno da je.

Politička kampanja je složeni projekt koji mora imati svoju jasnu strategiju. Kroz ovo predavanje pokazat će se kako ga uspješno inicirati, pripremiti (planirati) I voditi, te kako nadgledati rezultate kako bi se postigli što bolji rezultati na izborima. A što je cilj: PA DOBITI IZBORE!

Bruno

Bruno Buljubašić, NLP trener, rođen 25.12.1964 u Parizu. Nakon srednje jezične gimnazije i drvno tehničke škole, 1984.-1989. studira na Politehničkim vojnom fakultetu u Zagrebu na smjerovima industrijska elektronika telekomunikacije, informatika, nakon čega odlazi u Beč i radi u tvrtki Mondial Art Management na poslovima marketinga i event managementa. Od 1992.-1995. general manager Chrysler Corporation za Hrvatsku. Odlazi u Safe Invest Hrvatska, radi na poslovima direktne prodaje i marketinga. Kao višegodišnji član odjela za školovanje opredjeljuje se za trenera prodajnih, komunikacijskih retoričkih, trenerskih i pregovaračkih vještina. Djeluje i na području edukacije ostalih poslovnih znanja. Tijekom karijere pohađa niz stručnih seminara iz prodaje, komunikacije, menadžerskih vještina i projektnog menadžmenta. Status NLP practitionera stječe 2003. godine, NLP master practitionera 2005. godine, te NLP trenera 2007. godine. Kao osnivač i vlasnik tvrtke oblikuje i provodi program Poslovne učionice namijenjen prvenstveno edukaciji za poslovnu primjenu. Od 2004. godine redovito je pripremao predavače za poslovno tehnološku konferenciju Microsoft WinDays. Od 2005. redovni član komisije za dodjelu Microsoft Certified Trainer certifikata (MCT). Član je Kluba Toastmastera Zagreb, udruge za promicanje govorništva. Član je više udruga HR djelatnika. Stalni je vanjski suradnik Raiffeisen Training centra (RTC) na osposobljavanju internih trenera i drugim edukacijama u Hrvatskoj i zemljama regije. Bio je stalni vanjski suradnik Microsoft poslovno tehnološkog centra iz Varaždina za vrijeme trajanja projekta. Sudjelovao je na nekoliko IPA projekata, nekoliko međunarodnih projekata. Trenutno radi na M4P projektu (Markets For Poor) „Prilika Plus“ u BiH te na drugim međunarodnim i prekograničnim projektima u zemljama regije. Obnaša i mnoge druge funkcije. Slobodno vrijeme najradije provodi u krugu obitelji, stjecanju novih znanja, informatičkom programiranju.

Razvoj projekata pružanja psihosocijalne pomoći obiteljima s malom djecom - iz rata do mira

Predavanje donosi povijesni pregled projekata psihosocijalne pomoći populaciji trudnica i obiteljima s dojenčadi od 1992. godine do danas. Bit će prikazane faze idejnog začetka, planiranja, organizacije, provedbe i evaluacije tzv. "ratnih" projekata te na ovim iskustvima nastalih projekata prilagođenih mirnodopskim uvjetima planiranja, financiranja i izvedbe. Projekti su začeti u okviru Hrvatskog psihijatrijskog društva i Kriznog stožera Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, da bi nakon 2000. godine bili nastavljeni u okviru nevladine udruge Centar dječjeg zdravlja i UNICEF-ovog ureda u Hrvatskoj. Riječ je o aktivnostima u kojim je angažirano preko 300 stručnjaka različitih profila (psihijatara, psihologa, socijalnih radnika, pedijatara, medicinskih sestara i defektologa) i unutar kojih je organizirano pomno prikupljanje podataka o korisnicima (nekoliko desetaka tisuća) i poduzetim mjerama.

Milivoj

Prof. dr. sc. Milivoj Jovančević, primarijus, specijalist pedijatar. 1980. godine  je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od 1981. do 1986. radi u Domu zdravlja Trešnjevka. Specijalistički ispit položio 1991. Od 1993. radi u Domu zdravlja Trešnjevka. Magistrirao 1985. (onkologija), doktorirao 2003. (pedijatrija), 2004. mu je priznat naziv primarijus. Završio postdiplomske studije iz onkologije, citologije i kliničke pedijatrije. Prolazi edukaciju iz područja zaštite mentalnog zdravlja (Balintova edukacija, Obiteljski centar skandinavskog Kempler instituta). Od 1993. do 2002. sudjeluje u programima pružanja psihosocijalne pomoći Hrvatskog psihijatrijskog društva u zbjegovima RH i BiH u suradnji s UNHCR-om, Save the Children Švedske i francuske humanitarne organizacije Partage. Voditelj specijaliziranog programa pružanja pomoći majkama i dojenčadi u 14 izbjegličko-prognaničkih centara u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Doktorirao 2004. na temi utjecaja ratnih zbivanja na rast i razvoj dojenčadi. Održao pozvana predavanja u Chicagu, Stockholmu, Salzburgu i Frankfurtu. Objavio osamdesetak znanstvenih i stručnih članaka koji su objavljeni u domaćim i inozemnim stručnim časopisima (20 citiranih u SCI i CC). Objavio knjigu „Godine prve: zašto su važne?“; jedan od autora udžbenika „Dječja i adolescentna psihijatrija“ (Nikolić – Marangunić) i koautor udžbenika (M. Jovančević, M. Knežević i Lj. Hotujac) „Pružanje pomoći obiteljima s malom djecom u kriznim situacijama (2009.). Od 2004. -2008. je bio predsjednik Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju. Poseban interes iskazuje za područje organizacije pedijatrijske primarne zdravstvene zaštite i preventivne programe u dojenačkom mentalnom zdravlju. Od 2005. vodi radnu skupinu za pedijatrijsku praksu unutar Internacionalnog društva za socijalnu pedijatriju i zdravlje djeteta – ISSOP (www.issop.org) i članom je upravnog odbora ovog društva od 2010. godine. Od 2006. je stručni suradnik u UNICEF-ovom programu „Prve 3 su važne“, „Svako dijete treba obitelj“ i „Telefončić“. Iste godine počinje rad na Odsjeku za odgojiteljski studij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao nosilac kolegija Zaštita zdravlja i njega djece predškolske dobi. Predaje i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (dodiplomska i poslijediplomska nastava) te na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu (dodiplomska nastava). Od 2011. voditelj je kolegija Tjelesna trauma u djece u sklopu interdisciplinarnog specijalističkog poslijediplomskog studija „Prava djece“ pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predsjednik je nevladine udruge „Centar dječjeg zdravlja“ (www.djecji-centar.com) unutar kojeg se provode brojni nacionalni i međunarodni projekti zdravstvenog prosvjećivanja i primarne prevencije bolesti djece predškolske dobi.

Kako socijalni radnik može otvoriti najbolji restoran

Godina je 1998, a posla za socijalnu radnicu nema ni u teoriji. Prostor koji je služio kao radiona je jedina opipljiva stvar od koje se može pokušati stvoriti nešto što će omogućiti kakav - takav pristojan život - "dok nešto ne iskrsne". Ideja otvaranja restorana u radioni, od ideje, preko plana - do konačne realizacije uhodanog, vrhunskog i u gurmanskim krugovima svakako vrlo važnog restorana -  tema je ovog predavanja!

Dorotea

Dorotea Kozarić, vlasnica restorana "Pri Zvoncu". Nakon završenog studija, vrlo brzo uviđa da sa zvanjem socijalnog radnika neće lako doći do posla u struci. Odlučuje pokušati raditi "nešto" u vlastitom aranžmanu. Vrlo brzo uviđa da joj se uložena energija i trud u vlastiti životni projekt, vratila s kamatama, a da se sa strukom sve više bavi samo u slobodno vrijeme, iz hobija.

Danijela Trbović

je kao voditeljica počela početkom 90-ih na tadašnjem programu Z3, gdje je vodila razne emisije zabavnog karaktera. Proslavila se vođenjem zabavno-glazbene emisije "Hit depo", zatim je vodila nedjeljnu zabavnu emisiju "Od 5 do 7", da bi se 2004. godine vratila u prve televizijske redove kao voditeljica kviza Najslabija karika. Osim navedenih emisija, vodila je mnoge manifestacije i zabavne programe, razne priredbe i koncerte. Od 2010. godine vodi emisiju 8. kat.

Nenad Trajkovski, PMP

rođen je u Zagrebu. Radi kao voditelj projekata na složenim softverskim projektima u PERPETUUM MOBILE d.o.o., te kao trener za vođenje projekata i MS PROJECT. MVP za Project. Redoviti predavača na Microsoft WINDAYS, MS VIZIJA i MS SINERGIJA konferencijama. U proteklih 5 godina nalazi se među prvih 5 predavača po ocjenama publike. Posjeduje PMP (Project Management Professional) i RMP (Risk Management Professional) certifikate. MCP – Microsoft Certified Professional, MCT – Microsoft Certified Trainer, MCTS – Microsofr Certified Technical Sepcalist i MVP _ Microsoft Most Valuable Professional for MS PROJECT. Na WINDAYS-ima 2008 proglašen najboljim predavačem, a njegovo predavanje najboljim predavanjem. na WINDAYS-ima 2011 proglašen drugim najboljim predavačem i drugo najbolje predavanje. Među TOP 10 predavača na MS SINERGIJI 2009 i na MS VIZIJI 2009. Najbolje predavanje i predavač na MS VIZIJA 2010 Dijeli prvo mjesto kao najbolji predavač na Kulendayzima 2009 i 2010, na PMI konferenciji u Zagrebu 2009. Redoviti predavač na MS community. Ovlašteni je računovođa, PMP (Project Manager Professional) i RMP (Risk Manager Professional), MCP, MCTS-Microsoft Project 2010.

Nenad Bestvina, PMP

suosnivač tvrtke Spin Informatica. Više od 25 godina sudjeluje u projektima razvoja i implementacije informacijskih sustava, u raznim ulogama. U zadnjih 10 godina vodi projekte implementacije i razvoja Jupiter Software-a. Između ostalih, uspješno je dovršio projekte implementacije u Kanditu, Vupik-u, Žitu, Brionki, Koestlinu, Ireks Aromi, Pan-Pek-u, Agrofructusu, Tvornici Ulja Čepin, Tvornici Šećera Osijek, Mlinaru... 2010. uspostavlja PMI ogranak u Osijeku, gdje redovno organizira konferencije s temama iz upravljanja projektima. Redovito sudjeluje u organizaciji regionalne MS Community IT konferencije Kulendayz, na kojoj je uspostavio sada već redovni PM track, sa temama vezanim isključivo uz projektni menadžment. Redovni je predavač na Kulendayz-ima i povremeni na PMI forumu. U zadnje 4 godine sudjeluje u organizaciji PMI foruma. Kao član izvršnog odbora PMI Hrvatska redovito sudjeluje u svim aktivnostima hrvatskog ogranka. Certificirani je Project Manager Professional (PMP) od 2009.

Marija Bajica, PMP

diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorand je na sveučilišnom međunarodnom interdisciplinarnom studiju "Upravljanje okolišem" (PhD candidate in Environmental Management - University of Zagreb, Environmental Management Study, Zagreb, Croatia). Zaposlena je u Oikon - institutu za primijenjenu ekologiju kao voditelj Službe podrške poslovanju. 
Predsjednica je Udruge za upravljanje projektima - PMI Hrvatska i članica izvršnog odbora udruge. Predavačica je iz područja upravljanja projektima na komercijalnim tečajevima kao i na poslijediplomskim studijima i čest pozvani predavač na konferencijama iz područja korištenja informacijskih tehnologija u zaštiti okoliša i prirode te vođenja projekata.