How to become and remain a successful project manager?

Moderator: Tatjana Kotarski

Date: 13th November 2017.
Duration: 8:30 - 16:30 h
Name of the hall: „Mljet/Lastovo”, Plaza Event Centar
Lunch and coffee break are included in price.

The number of participants in the workshop is limited. Register on time! 

Radionica će juniorima i svima koji žele započeti karijeru u vođenju projekata osigurati osnovno znanje, smjernice i praktične savjete kako izgraditi i unaprijediti vještine postizanja rezultata u kompleksnom projektnom okruženju. Polaznici će naučiti kako efikasno upravljati projektima od početka do kraja, kroz različita područja znanja i faze upravljanja projektom. Razumijevanje koncepta projekta i projektne metodologije se bazira na PMI® standardima kroz  „A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Sixth Edition“.

Seminar je idealan za sve koji žele naučiti kako bolje upravljati projektom, od projektnih administratora, koordinatora, poslovnih vlasnika, koji nemaju ili imaju malo iskustva u vođenju projekata, a žele započeti karijeru u projektnom menadžmentu ili sudjeluju na projektima u navedenim ulogama. Od seminara će imati koristi i voditelji projekata koji imaju određeno iskustvo i pripremaju se za polaganje PMP® certifikata te žele osvježiti osnovna znanja o upravljanju projektima.

Koristi od seminara:

  • Smanjenje vremena uhodavanja na novim projektima
  • Razumijevanje PMI® procesnih grupa i područja znanja te povezivanje istih s praktičnom primjenom na projektu
  • Razumijevanje bitnih značajki prilikom vođenja projekta s aspekta tehničkih vještina: planiranja opsega, vremena i budžeta
  • Razumijevanje uloge voditelja, te uloga i odgovornosti projektnog tima
  • Razumijevanje bitnih značajki prilikom vođenja projekta s aspekta leadership vještina: komunikacija, upravljanje dionicima i upravljanje timom

 

The workshop will provide basic knowledge, guidance and practical advice on how to build and improve the skills of achieving results in a complex project environment for beginners and anyone who want to start a career in project management. Participants will learn how to effectively manage projects from start to finish through various areas of knowledge and project management phases. Understanding the concept of project and project methodology is based on PMI® standards through the "Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Sixth Edition".

The workshop is ideal for anyone who wants to learn how to better manage the project, from project administrators, coordinators, business owners, who do not have or have little experience in project management, and want to start a career in project management or participate in projects in these roles. From workshop will benefit also Project Managers who have experience and are preparing for the PMP® certification and want to refresh basic project management knowledge.