SDI: why do we do what we do?

Moderator: Tihana Dragičević

Date: 15th November 2017.
Duration: 9 - 15 h
Name of the hall: „Mljet/Lastovo”, Plaza Event Centar
Lunch and coffee break are included in price.

The number of participants in the workshop is limited. Register on time!

Svatko tko se susreo s radom u projektnom timu zna da se tek onda kada odnosi ili ciljevi krenu nizbrdo zapitamo što nas motivira, kako naše ponašanje zapravo djeluje na druge i kako prepoznati i upravljati konfliktima oko nas? Što kada bi preduhitrili kriznu situaciju i otkrili zašto radimo to što radimo i prije nego to napravimo, tako da uživamo u skladnim odnosima, učinkovitim upravljanjem energije u radu i bržim poslovnim rezultatima.

Strength Deployment Inventory® (SDI®) je moćan alat samoprocjene koji vam pomaže transformirati radno okruženje, interpersonalne odnose i vaš život. SDI ne promatra samo naša ponašanja nego ide korak dalje i prepoznaje motivaciju, odnosno ono što pokreće ponašanje. Na taj način nam odgovara na pitanje – Zašto se osobe ponašaju na određeni način?

Iz sadržaja: 

  • analiza vlastite i timske motivacije, ponašanja
  • fokus na rad sa jakim kompetencijama individue
  • kako unaprijediti vlastito i timsko zadovoljstvo
  • kako brže ostvariti rezultate za razvoj timskog duha i razvoj leadershipa
  • prevencija i upravljanje konfliktom
  • osnaživanje odnosa
  • olakšavanje funkcioniranja svakog projektnog tima

Anyone who has experienced work in a project team knows that only when relationships or goals go downhill, we start to wonder what motivates us, how our behavior actually influences others and how to recognize and manage conflicts around? What if you anticipate a crisis situation and find out why we are doing what we do even before we do it, so we can enjoy harmonious relationships, efficient energy management and faster business results.

Strength Deployment Inventory® (SDI®) is a powerful self-assessment tool that helps you to transform your work environment, interpersonal relationships and your life.