Conference
  Technical Leadership Strategic Total
PMP/PgMP 2 2 3 7
PMI-ACP 1 2 3 6
PMI-SP 1 2 3 6
PMI-RMP 1 2 3 6
PfMP 2 2 3 7
PMI-PBA 2 2 3 7
 

 

Seminar "Working with Sponsors effectively"
  Technical Leadership Strategic Total
PMP/PgMP 0 1 3 4
PMI-ACP 0 1 3 4
PMI-SP 0 1 3 4
PMI-RMP 0 1 3 4
PfMP 0 1 3 4
PMI-PBA 0 1 3 4
 

 

Seminar "The 4 Pillars Of Portfolio Management"
  Technical Leadership Strategic Total
PMP/PgMP 1 2 4 7
PMI-ACP 0 2 4 6
PMI-SP 0 2 4 6
PMI-RMP 0 2 4 6
PfMP 1 2 4 7
PMI-PBA 1 2 4 7
 

 

Seminar "Let's talk Money!"
  Technical Leadership Strategic Total
PMP/PgMP 2 0 5 7
PMI-ACP 1 0 5 6
PMI-SP 1 0 5 6
PMI-RMP 1 0 5 6
PfMP 2 0 5 7
PMI-PBA 2 0 5 7
 

 

Seminar "NeuroLeadership & Change Management - Tajne mozga koje motiviraju ljude da proaktivno stvaraju promjene"
  Technical Leadership Strategic Total
PMP/PgMP 1 4 2 7
PMI-ACP 0 4 2 6
PMI-SP 0 4 2 6
PMI-RMP 0 4 2 6
PfMP 1 4 2 7
PMI-PBA 1 4 2 7
 

 

Seminar "Agilne vrijednosti i principi i kako ih primjeniti u projektnom okruženju"
  Technical Leadership Strategic Total
PMP/PgMP 5 1 1 7
PMI-ACP 5 1 1 7
PMI-SP 3 1 1 5
PMI-RMP 3 1 1 5
PfMP 5 1 1 7
PMI-PBA 3 1 1 5
 

 

 

Više informacija o prijavi bodova možete pronaći u brošuri:

1. Upute za prijavu PDU bodova