U nastavku prezentacije sa PMI Forum konferencija.