PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
PMI Udruga za upravljanje projektima Hrvatska
PMI Forum, rock edition

Članak 1
ORGANIZATOR
Nagradni natječaj priređuje i organizira: PMI Udruga za upravljanje projektima Hrvatska, Unska 3, HR-10000 Zagreb, OIB 04485400033, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2
TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj će početi 27.10.2021. DO 7.11.2021., a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3
PODRUČJE PROMOCIJE
Promotivni materijali će biti dostupni na Facebook stranici organizatora.

Članak 4
NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Nagradni natječaj ima 3 nagrade, a dodjeljuju se po završetku trajanja nagradnog natječaja. 
Nagrada je kotizacija za konferencijski dan 9.11.2021. Organizatora za 3 osobe:

- 1 glavna nagrada s 2 kotizacije za konferenciju uživo

- 2 dodatne nagrade po 1 kotizacija online praćenje konferencije


Detalji kotizacije: Conference day agenda - PMI Croatia (pmi-croatia.hr)

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5
PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Facebook www.facebook.com osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6
KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je otići na Facebook stranicu Organizatora (1) PMI Hrvatska | Facebook i napraviti sljedeće:
Napisati komentar na objavu „Nagradni natječaj“ s prijedlogom rock glazbe za konferencijsku playlistu. Uz prijedlog glazbe potrebno je označiti 1 prijatelja i lajkati facebook stranicu PMI Hrvatska.

U obzir će doći svi sudionici do 7.11.2021. do 23:59h.

Članak 7
ODABIR DOBITNIKA
Dobitnici se odabiru prema broju lajkova koje je dobio njihov komentar s prijedlogom glazbe i označenim prijateljem. Glavnu nagradu (2 kotizacije za konferenciju uživo) dobiva komentar s najvećim brojem lajkova. Sljedeća dva komentara s najviše lajkova dobivaju svaki po jednu kotizaciju za online praćenje konferencije.

Članak 8
KAKO PREUZETI NAGRADU
Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenoj Facebook stranici, te će daljnja komunikacija biti nastavljena elektronskom poštom. Elektronskom poštom će mu biti dostavljena potvrda o nagradi najkasnije tjedan dana nakon završetka natječaja. Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. Prilikom preuzimanja potvrde nagrade, dobitnik mora potpisati Zapisnik o primopredaji. Potpisom Zapisnika o primopredaji i preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku.

Članak 9
SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 10
PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu se od strane Organizatora objaviti i koristiti u tiskanom materijalu bez naknade.

Članak 11
OBJAVA DOBITNIKA
Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno 8.11.2021. na službenoj facebook stranici Organizatora
(1) PMI Hrvatska | Facebook

Članak 12
MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI
Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazaju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Članak 13
POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

ČLANAK 14:
POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 15
U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 16
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora.

Članak 17
IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA
Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 18
NAPOMENA
Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki PMI Udruga za upravljanje projektima Hrvatska, a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te PMI Udruga za upravljanje projektima Hrvatska ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Zagreb, 26.10.2021.

Organizator
PMI Udruga za upravljanje projektima Hrvatska