Presentation: Innovation - Changemaker in Digital Economy

Moderator: Tomislav Bronzin, CEO Citus

Date: Conference dayNovember 9th 2021.

Location:  Dvorana Aula Magna, Filipa Vukasovića 1, 10000 Zagreb3. kat

 

About Presentation:

Innovation is often associated with terms/words such as an idea, invention, patent, copyright, and similar abstract concepts. Although these terms/words are associated with it, it is not innovation. Innovation is a practical application of a new and/or improved idea, process, process, product, or service that brings new benefits and quality to a specific use. The development of the information industry (IT) is mainly based on innovation, and what is particularly interesting, IT enables a large number of innovations in other industries and science, well in society as a whole.  So, we can say that there is open flow and results of it are in the increasing number of innovations, day by day. The digital economy does not exist without technological and business innovations. It is not enough to just have good ideas. Very important is all that process from the beginning up till innovation and selection of the ones that will bring the greatest benefit

--------

O prezentaciji:

Inovacije se često povezuju s pojmovima kao što su ideja, invencija, patent, autorsko djelo i slični apstraktni pojmovi, no iako se ti pojmovi povezuju s njom, to nije inovacija. Inovacija je praktična primjena nove i/ili poboljšane ideje, postupka, procesa, proizvoda ili usluge koja donosi nove koristi i kvalitetu u konkretnoj primjeni. Razvoj informatičke industrije (IT) velikim dijelom je zasnovan na inovacijama, a ono što je posebno interesantno, IT omogućava veliki broj inovacija u drugim industrijama, znanosti, ali i društvu u cjelini, tako da možemo reći da dolazi do tzv. povratne (feedback) veze koja ima za posljedicu da se stvara sve povećava broj inovacija, iz dana u dan. Digitalna ekonomija se ne može zamisliti bez tehnoloških i poslovnih inovacija, no nije samo važno imati dobre ideje, nego je potrebno i upravljati procesom dolaska do inovacije i razraditi način kako odabrati one koje će donijet najveću korist.