Workshop "Practical Leadership"  
Moderator: Thomas Walenta, Global Project Economy Expert and Mentor

Date: November 8th 2021

Location: online

Workshop Schedule: 

Start: 9:00 h Finish: 15:00 h 

 

About workshop

Everyone needs to be a leader and provide safety to people we care for. As parents, peers, co-workers, customers or company executives look toward us to guide them, protect them and show them the future. Becoming a leader is a life-long journey, which can start in Kindergarten and is supported by understanding some basic principles of human interaction and reflection.

We will see a framework to develop our mindsets and behaviors towards becoming better leaders. Emotional Intelligence plays a big role as it looks to help to understand and influence ourselves and also others. For example, understanding others, or empathy, requires honing our listening skills. Listening in a conversation is leading the conversation. You can improve your listening skills by practicing simple behaviors.

The workshop is intended to give you a glimpse, desire and idea to read, learn and develop yourself for the challenge to lead others when it is required.

--------

O radionici

Svatko treba biti vođa i pružiti sigurnost ljudima do kojih nam je stalo. Roditelji, vršnjaci, suradnici, kupci ili rukovoditelji tvrtke gledaju prema nama kako bismo ih usmjerili, zaštitili i pokazali im budućnost, no postati vođa doživotno je putovanje koje može započeti već u dječjem vrtiću. Ono je podržano razumijevanjem nekih osnovnih načela ljudske interakcije i razmišljanja.

Na radionici možete očekivati smjernice za razvoj mišljenja i ponašanja koji pomažu da postanemo boljim liderima. Emocionalna inteligencija ima značajnu ulogu jer pomaže razumijevanju i utjecanju kako na nas same, tako i na druge. Primjerice, razumijevanje drugih ili empatija zahtijeva usavršavanje naših vještina slušanja. Slušanje u razgovoru vodi razgovor. Vještine slušanja možete poboljšati vježbanjem jednostavnog ponašanja.

Radionica vam daje uvid, želju i poticaj da čitate, učite i razvijate svoje vještine kako biste bili spremni prihvatiti izazov i voditi druge kada je to potrebno.