PMI Udruga za upravljanje projektima Hrvatska je dobrovoljna, neprofitna organizacija, osnovana 2004. godine, a 2005. godine privaćena kao lokalna podružnica globalnog Project Management Institute, Inc. (u daljnjem tekstu “PMI®”) udruženja koje okuplja voditelje projekata na svjetskoj razini, a s ciljem promicanja primjene, razumijevanja i priznavanja struke upravljanja projektima u Hrvatskoj na savjestan i proaktivan način.

 

Posebni ciljevi Udruge obuhvaćaju sljedeće:

 • njegovati stručnost u upravljanju projektima;
 • doprinositi kvaliteti i djelokrugu primjene i profesije upravljanja projektima;
 • poticati odgovarajuće globalne primjene upravljanja projektima radi dobrobiti šire javnosti;
 • osigurati prepoznatljiv forum za slobodnu razmjenu ideja, najboljih praksi, aplikacija i rješenja za pitanja upravljanja projektima između svojih članova i drugih strana zainteresiranih i uključenih u upravljanje projektima;
 • prepoznati i promicati osnove upravljanja projektima te unaprijediti saznanja o uspješnom upravljanju projektima

 

Udruga se organizirana u 4 regionalna ogranka (Istra, Osijek, Dalmacija, Zagreb). Voditelji
regionalnih ogranaka su Gordan Krčelić, Nenad Bestvina, Nikša Pivac i Darko Mesar
Udrugom upravlja Izvršni Odbor.
Izvršni odbor sastoji se od članova Udruge koje je odabralo članstvo (Skupština) i koje
PMI® i Udruga smatraju mjerodavnima.


Nazivi / dužnosti članova IO su:

 • Predsjednica Izvršnog odbora – Sanja Georgina Stropnik
 • Dopredsjednik Izvršnog Odbora – Marko Šimac
 • Tajnik - Antonio Prišćan
 • Rizničar - Stipe Šare
 • 8 (osam) drugih članova Izvršnog odbora – Darko Mesar, Nenad Bestvina, Gordan
  Krčelić, Nikša Pivac, Alan Mirko Poldrugač, Darko Grlica, Mladen Gavrančić, Igor Ileš Jovana
  Kepčija Pavlović i Darko Tušek.

 

Članstvo u ovoj organizaciji je dobrovoljno i otvoreno za svaku prikladnu osobu (prema definiciji PMI®) zainteresiranu za promicanje ciljeva organizacije.

Članstvo u Udruzi zahtijeva članstvo u PMI®. Udruga neće primati za članove pojedince koji nisu članovi PMI®.

Članovi Udruge imaju sljedeća prava:  

 • pravo na sudjelovanje u aktivnostima Udruge;
 • pravo glasovanja za tijela Udruge; 
 • pravo izbora u tijela Udruge;
 • pravo na obaviještenost o aktivnostima Udruge.