Predstavljanje Udruge

 

Sadržaj

 • Organizacija i aktivnosti
 • Edukacija
 • Nagrada za projekt godine (PoY)
 • Konferencije (PMI forum)
 • Suradnja s gospodarstvom

 Hrvatski ogranak PMI-a ima svoj statut koji se može preuzeti sa nižeg linka.

 

Prema statutu hrvatski ogranak PMI—a sastoji se od sljedećih tijela:

 • Skupština Udruge
 • Izvršni odbor
  • Predsjednik izvršnog odbora (predsjednik udruge)
  • Zamjenik predsjednika
  • Tajnik
  • Rizničar
  • minimalno 6 (šest) drugih članova 

 

Pridruženi dokumenti

 

Video sadržaji 

1. Predstavljanje Udruge

2. PMI tim

PMI Udruga za upravljanje projektima Hrvatska

Udruga je osnovana 2004. godine, a od 2005. godine djeluje kao dio globalne PMI organizacije. Udruga je osnovana kao dobrovoljna i neprofitna organizacija, posvećena promicanju primjenem razumijevanja i priznavanja upravljanja projetima u Hrvatskoj na savjestan i proaktivan način. U 

Izvršni odbor

Predsjednik: Stanislav Strešnjak, PMP 
Zamjenik predsjednika: Gordan Krčelić, PMP, CSM, Six Sigma BB
Tajnik: Antonio Prišćan
Rizničar: Stipe Šare, PMP

 

Članovi:
 • Vesna Hitrec, PMP 
 • Tatjana Kotarski, PMP
 • Darko Mesar, PMP, PfMP, PMI-RMP,  PMI-PBA
 • Marina Pupić-Bakrač, PMP
 • Sanja Georgina Stropnik, PMP
 • Marko Šimac, PMP
 • Silvana Tomić Rotim, PMP
Voditelji regionalnih ogranaka:
 • Vesna Hitrec, PMP - ogranak Zagreb
 • Nenad Bestvina, PMP - ogranak Osijek
 • Goran Mrvoš - ogranak Istra
 • Marko Šimac, PMP - ogranak DalmacijaMisija

 • Dobrovoljna i neprofitna strukovna organizacija koja promovira razvitak i unapređenje upravljanja projektima u Hrvatskoj.

Vizija

 • Pokretač promjena i najvažniji čimbenik u razvoju kakvoće rada na projektima i produktivnosti upravljanja projektima
 • Organizator relevantnih događaja (konferencija, seminara) i poveznica relevantnih sudionika u upravljanju projektima
 • Partner u promicanju i zastupanju interesa struke, znanja i vještina upravljanja projektima

Ciljevi

 • njegovati stručnost u upravljanju projektima
 • doprinositi kakvoći i djelokrugu struke upravljanja projektima
 • poticati odgovarajuće globalne primjene upravljanja projektima radi dobrobiti šire javnosti
 • osigurati prepoznatljiv forum za slobodnu razmjenu ideja, najboljih praksi, aplikacija i rješenja za pitanja upravljanja projektima između svojih članova i drugih strana zainteresiranih i uključenih u upravljanje projektima
 • prepoznati i promicati osnove upravljanja projektima te unaprijediti saznanja o uspješnom upravljanju projektima

Temeljem Članka 19. Statuta, Izvršni odbor (IO) PMI Udruge Hrvatska na svojoj elektronskoj sjednici održanoj 14. veljače 2020. godine donio je odluku o sazivanju redovite i izborne skupštine Udruge za srijedu, 25. ožujka 2020. godine u 18:00 sati putem Webexa. Link će biti poslan mailom, zajedno sa elektronskim glasačkim listićem.
Za provođenje izbora zaduženo je Izborno povjerenstvo u sastavu Nenad Banjanac, Nenad Marjanović i Stanislav Strešnjak. Članovi Izborne komisije ne mogu se kandidirati za mjesto u Izvršnom odboru udruge i po obavljenom izbornom postupku Izborna komisija se raspušta.
 
Na Izbornoj skupštini biramo nove članove Izvršnog odbora (Članak 22. Statuta) u slijedećem mandatnom razdoblju od dvije godine:

 • Predsjednik izvršnog odbora (predsjednik Udruge)
 • Predsjednik ogranka (Dalmacija, Istra, Osijek i Zagreb), ujedno i član IO (Članak 34. Statuta) - 4 (četiri) predsjednika ogranka
 • član IO - 9 (devet) drugih članova, među kojima IO bira potpredsjednika, tajnika i rizničara, te ostala zaduženja (Članak 29. Statuta)
Kako se izbori za predsjednike ogranaka održavaju u isto vrijeme kad i izbori za IO, svaki kandidat može istovremeno podnijeti najviše tri prijave: za predsjednika izvršnog odbora, predsjednika ogranka i/ili člana IO. Prijave trebaju sadržavati kratki životopis, fotografiju, poziciju za koju se prijavljuje. Kandidatura također treba sadržavati opis dosadašnjih aktivnosti u PMI kao i plan budućih aktivnosti. Podatci o kandidatima biti će objavljeni na web stranici Udruge.
Kandidat za člana IO mora imati važeće članstvo u PMI Udruga Hrvatska na dan kandidature, odnosno na dan Skupštine.

Odabir će biti proveden na sljedeći način:
 • Prijave je bilo potrebno poslati na mail adresu tajnika (tajnik@pmi-croatia.hr) do nedjelje, 8. ožujka u 23:59.
 • Izborna Skupština održat će se 25. ožujka 2020. putem Webexa. Link ćemo proslijediti zajedno sa elektronskim glasačkim listićima, sa kojima će biti dostavljeni i materijali
 • Glasovanje će biti elektronskim putem, od 20. ožujka 00:00 sati do 25. ožujka 12:00 sati.
 • Rezultati glasovanja biti će objavljeni na Skupštini te na webu Udruge do 27. ožujka 2020.
Dnevni red skupštine:
 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
 2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
 3. Izvješće o radu Udruge u 2019. godini i njegovo usvajanje
 4. Izvješće o financijskom poslovanju u 2019. godini i njegovo usvajanje
 5. Izbor kandidata za tijela Udruge
 6. Prijedlog programa rada Udruge za 2020. godinu i njegovo usvajanje
 7. Prijedlog financijskog plana Udruge za 2020. godinu i njegovo usvajanje
 8. Razno
U Zagrebu, 10. ožujka 2020.
Kandidati za predsjednicu IO, po abecednom redu:
 1. Vesna Hitrec (član PMI Hrvatska od 02.03.2009)
  PLAN:
  • Namjeravam zadržati i poticati dobru praksu koja je do sada bila u upotrebi:
  • Redovita PMI mjesečna okupljanja
  • Obavezno podržati i pomoći u organizaciji godišnje konferencije PMI Forum
  • Nastaviti podržavati sva događanja i inicijative koje su se do sada organizirala u PMI Udruzi Hrvatska
  • Podržavati događanja u regiji uključivanjem članova IO kao i članova PMI Hrvatska
  • Nastaviti suradnju s PMI Slovenija, Bosna, Srbija, Makedonija, uključiti PMI Hrvatska u regionalne inicijative
  • Zalagati se za interese PMI Hrvatska prema organizaciji na globalnoj razini (npr. raditi na smanjenju iznosa članarine za hrvatske članove, i ostale aktivnosti koje pomažu u prepoznavanju PMI Hrvatska u globalnoj karti PMI)
  • Raditi na jačanju struke voditelja projekata u Republici Hrvatskoj
  • Organizirati i podržavati aktivnosti kojima je cilj promidžba struke voditelja projekata u Republici Hrvatskoj
  • Poštovati i slijediti Statut PMI Udruge Hrvatska i pravila koja je do sada donio IO PMI Udruge
  • Slijediti dobru praksu i preporuke globalne organizacije po pitanju efikasnog upravljanja Udrugom te preporuke za PMI lidere
  • Nastaviti dobru praksu u vidu organizacije redovitih mjesečnih sastanaka Izvršnog odbora PMI Udruge Hrvatska kao i radionice za godišnje planiranje aktivnosti na razini IO
  • Podržati osnaživanje odbora za akademsku naobrazbu
  • Pomoći u boljoj organizaciji odbora za volontere
  • Poduzimati aktivnosti s ciljem pružanja benefita članovima PMI Udruge Hrvatska, pomoći u daljnjem rastu tj. akviziciji novih članova, kao i zadržavanju postojećih članova
  • Poduzimati aktivnosti koje povećavaju zadovoljstvo članova PMI Udruge Hrvatska
  • Biti otvorena za nove ideje i inicijative od ostalih članova IO kao i članova PMI udruge Hrvatska
 2. Sanja Georgina Stropnik (član PMI Hrvatska od 16.11.2011)
  PLAN:
  • Unaprjeđenje uključenosti volontera u rad Udruge, kroz program komunikacije i koordinacije aktivnosti volontiranja članova i nečlanova u radu Udruge (u pripremi za implementaciju)
  • Pokretanje i provođenje aktivnosti za uspostavu novog Ogranka namjenjenog okupljanju studenata i mladih voditelja projekata te pružanje podrške njihovom radu
  • Nastavak rada na aktivostima i koordinaciji oko izbora za priznanje Projekt godine
  • Nastavak suradnje s European Chapter Collaboration platformom (ECC) u ulozi poveznice (liason) PMI Hrvatska s ECC, što je prilika za volontiranje i stjecanje internacionalnog iskustva u project managementu za sve zainsteresirane članove
  • Pomoviranje rada Udruge kroz predavanja i druga izlaganja na temu upravljanja projektima i drugim povezanim temama (upravljanje promjenama, leadership u projektima, adaptivna organizacija i upravljanje projektima, itd.)
  • Suradnja s PMI global u svim aspektima realizacije strateških i operativnih ciljeva
  • Poticanje održavanje edukacija, treninga iz domene upravljanja projektima i poslovne analize (business analysis) s naglaskom na približavanje vođenja projekata djeci u osnovnim i srednjim školama.
  • Pružanje coachinga i mentoringa voditeljima projekata u Udruzi.
Kandidati za članove IO, po abecednom redu:
 1. Nenad Bestvina (član PMI Hrvatska od 18.04.2006)
  PLAN:
  Nastaviti sa PM trekom na KulenDayz konferenciji
  Povećati prepoznatljivost i jedinstvenost PMIDayz konferencije
  Ove godine, PMIDayz konferencija je postala regionalna konferencija - Balkan Project Management Summit. U ovom smjeru trebamo ići dalje u internacionalizaciji konferencije.
  Poboljšati suradnju sa sveučilištem
  PMI Osijek je 2 godine za redom držao promotivna PM Predavanja na FERIT-u, na 4. godini, ali je ta suradnja zbog nedostatka vremena stala. Smatram da ima prostora da se PM teme prezentiraju i na nekim drugim fakultetima (Ekonomija, Poljoprivreda, Medicina....).
  Povećati broj članova u ogranku PMI Osijek
  Trenutan broj članova u PMI Osijek je 18. Mislim da bi trebalo raditi na povećanju broja PMI članova iz naše regije, iako nam trend migracija ne ide u prilog.
 2. Ranko Budimir (član PMI Hrvatska od 01.02.2019)
  PLAN: 
  • Zaduženje koje bih želio obnašati ukoliko bih eventualno bio izabran: zbog velikog iskustva u inozemstvu i rada u različitim kulturama volio bih sudjelovati u suradnji s domaćim i inozemnim poduzećima koji imaju dobru implementaciju project managementa, te sa ograncima PMO-a u drugim zemljama s kojima bi mogli organizirati zanimljive razmjene informacija, praksi, predavača i dodati internacionalnu notu našoj udruzi. S ozbirom na države u kojima sam radio (Japan, Nizozemska, Njemačka, Engleska, Irska, Luksemburg, Mađarska, Češka, Švicarska, Rumunjska, Indija) i kontakte koje sam ostvario, smatram da bih mogao unaprijediti rad naše udruge i dodati joj neku dodatnu dimenziju.
 3. Darko Grlica (član PMI Hrvatska od 18.01.2018)
  PLAN:
  • Nastavak rada na PMI Priznanju za projekt godine, sa inicijativama unapređenja uz zadržavanje razine prestižnosti priznanja, aktivnosti za privlačenje visoke kvalitete prijavljenih projekata i izvrsnih kandidata uz osiguravanje veće vidljivosti priznanja, kandidata i projekata
  • Sukreirati inicijative u sklopu PMI Udruge Hrvatska prateći trendove u PMI zajednici i propagirati ih članovima u lokalnom ogranku kao smjernice poboljšanja primjenjene PM prakse uz zadržavanje postojeće snažne baze PM discipline
  • Intenzivirati suradnju sa susjednim ograncima u SEE Regiji i globalnom organizacijom kroz zajedničke projekte i inicijative u vidu razmjene informacija i iskustva sa ciljem povećanja kompetencija članova Udruge kao PM profesionalaca
 4. Vesna Hitrec (član PMI Hrvatska od 02.03.2009)
  PLAN:
  • Namjeravam zadržati i poticati dobru praksu koja je do sada bila u upotrebi:
  • Redovita PMI mjesečna okupljanja
  • Obavezno podržati i pomoći u organizaciji godišnje konferencije PMI Forum
  • Nastaviti podržavati sva događanja i inicijative koje su se do sada organizirala u PMI Udruzi Hrvatska
  • Podržavati događanja u regiji uključivanjem članova IO kao i članova PMI Hrvatska
  • Nastaviti suradnju s PMI Slovenija, Bosna, Srbija, Makedonija, uključiti PMI Hrvatska u regionalne inicijative
  • Zalagati se za interese PMI Hrvatska prema organizaciji na globalnoj razini (npr. raditi na smanjenju iznosa članarine za hrvatske članove, i ostale aktivnosti koje pomažu u prepoznavanju PMI Hrvatska u globalnoj karti PMI)
  • Raditi na jačanju struke voditelja projekata u Republici Hrvatskoj
  • Organizirati i podržavati aktivnosti kojima je cilj promidžba struke voditelja projekata u Republici Hrvatskoj
  • Poštovati i slijediti Statut PMI Udruge Hrvatska i pravila koja je do sada donio IO PMI Udruge
  • Slijediti dobru praksu i preporuke globalne organizacije po pitanju efikasnog upravljanja Udrugom te preporuke za PMI lidere
  • Nastaviti dobru praksu u vidu organizacije redovitih mjesečnih sastanaka Izvršnog odbora PMI Udruge Hrvatska kao i radionice za godišnje planiranje aktivnosti na razini IO
  • Podržati osnaživanje odbora za akademsku naobrazbu
  • Pomoći u boljoj organizaciji odbora za volontere
  • Poduzimati aktivnosti s ciljem pružanja benefita članovima PMI Udruge Hrvatska, pomoći u daljnjem rastu tj. akviziciji novih članova, kao i zadržavanju postojećih članova
  • Poduzimati aktivnosti koje povećavaju zadovoljstvo članova PMI Udruge Hrvatska
  • Biti otvorena za nove ideje i inicijative od ostalih članova IO kao i članova PMI udruge Hrvatska
 5. Gordan Krčelić (član PMI Hrvatska od 16.11.2010)
  PLAN:
  •  aktivan rad na promociji PMI i PM struke među kolegama u kompaniji i šire.
  • pomoć i vodstvo u organizaciji događaja PMI HR
 6. Darko Mesar (član PMI Hrvatska od 20.04.2004)
  PLAN:
  • U budućnosti planiram nastaviti aktivnosti na promicanju upravljanja projektima i pomoći u organiziranju događanja za članove Udruge.
 7. Nikša Pivac (član PMI Hrvatska od 03.02.2005)
  PLAN:
  • Promovirat project management u firmi u kojoj radim, te kako manager podržavam članstvo i certificiranje.
  • Želja i ambicija je nastojati proširiti bazu članstva u Dalmaciji, promovirati ulogu project menadžmenta, pogotovo u današnjem turbulentnom i agilnom poslovnom svijetu, ostvariti značajniju suradnju sa znanstvenom institucijama, od čega bih FESBom kao mojim matičnim mi je prva želja, te pokušati organizirati redovna druženja u Dalmaciji.
 8. Antonio Prišćan (član PMI Hrvatska od 13.06.2005)
  PLAN: 
  • Poštovani kolege, želio bih u još jednom mandatu služiti članstvu u svojstvu člana IO i tajnika Udruge
 9. Marina Pupić Bakrač (član PMI Hrvatska od 05.03.2012)
  PLAN:
  • Project leader for PMI service/portal for job advertising (Employer´s advertising for open positions in Project management roles). PMI member only as users.
  • Chapter Vice President candidate.
  • Serve and support PMI Croatia chapter in strategic projects, initiatives and events.
 10. Sanja Georgina Stropnik (član PMI Hrvatska od 16.11.2011)
  PLAN:
  • Unaprjeđenje uključenosti volontera u rad Udruge, kroz program komunikacije i koordinacije aktivnosti volontiranja članova i nečlanova u radu Udruge (u pripremi za implementaciju)
  • Pokretanje i provođenje aktivnosti za uspostavu novog Ogranka namjenjenog okupljanju studenata i mladih voditelja projekata te pružanje podrške njihovom radu
  • Nastavak rada na aktivostima i koordinaciji oko izbora za priznanje Projekt godine
  • Nastavak suradnje s European Chapter Collaboration platformom (ECC) u ulozi poveznice (liason) PMI Hrvatska s ECC, što je prilika za volontiranje i stjecanje internacionalnog iskustva u project managementu za sve zainsteresirane članove
  • Pomoviranje rada Udruge kroz predavanja i druga izlaganja na temu upravljanja projektima i drugim povezanim temama (upravljanje promjenama, leadership u projektima, adaptivna organizacija i upravljanje projektima, itd.)
  • Suradnja s PMI global u svim aspektima realizacije strateških i operativnih ciljeva
  • Poticanje održavanje edukacija, treninga iz domene upravljanja projektima i poslovne analize (business analysis) s naglaskom na približavanje vođenja projekata djeci u osnovnim i srednjim školama.
  • Pružanje coachinga i mentoringa voditeljima projekata u Udruzi.
 11. Stipe Šare (član PMI Hrvatska od 18.02.2010)
  PLAN:
  • Kratki opis poslova koje sam obavljao i obavljati ću ako budem izabran: Kontrola uplata, plaćanje računa, suradnja sa knjigovodstvom, kontrola PN
 12. Marko Šimac (član PMI Hrvatska od 06.09.2017)
  PLAN:
  • Aktivnosti u sklopu Government and Academic Ambassador Programa (GAAP)
  • Aktiviranje mladih PM stručnjaka u aktivnostima i projekt PMI Hrvatska
  • Uspostava formalne suradnje ogranka sa svim sveučilištima u RH
  • Povezivanje iskusnih voditelja projekata s obrazovnim institucijama u cilju razmjene iskustava i prilagodbe programa potrebama dinamičnog tržišta
  • Pokretanje inicijative za osnivanje sekcije mladih voditelja projekata u sklopu PMI Hrvatska
  • Povećavanje broja članova van ICT industrije
 13. Silvana Tomić Rotim (član PMI Hrvatska od 27.03.2013)
  PLAN:
  • U narednom periodu također želim aktivno sudjelovati u organizaciji događaja, održavanju stručnih predavanja i promociji PM djelatnosti u akademskim i poslovnim krugovima.
 14. Sanja Šteković Savić (član PMI Hrvatska od 01.03.2020)
  PLAN:
  • U narednom periodu planiram rad u organizaciji, edukaciji te poticanju upotrebe i promocije projektne metodologije.
Kandidati za predsjednike ogranaka:

ogranak OSIJEK:

 1. Nenad Bestvina (član PMI Hrvatska od 18.04.2006)
  PLAN:
  Nastaviti sa PM trekom na KulenDayz konferenciji
  Povećati prepoznatljivost i jedinstvenost PMIDayz konferencije
  Ove godine, PMIDayz konferencija je postala regionalna konferencija - Balkan Project Management Summit. U ovom smjeru trebamo ići dalje u internacionalizaciji konferencije.
  Poboljšati suradnju sa sveučilištem
  PMI Osijek je 2 godine za redom držao promotivna PM Predavanja na FERIT-u, na 4. godini, ali je ta suradnja zbog nedostatka vremena stala. Smatram da ima prostora da se PM teme prezentiraju i na nekim drugim fakultetima (Ekonomija, Poljoprivreda, Medicina....).
  Povećati broj članova u ogranku PMI Osijek
  Trenutan broj članova u PMI Osijek je 18. Mislim da bi trebalo raditi na povećanju broja PMI članova iz naše regije, iako nam trend migracija ne ide u prilog.

ogranak ISTRA:

 1. Gordan Krčelić (član PMI Hrvatska od 16.11.2010)
  PLAN:
  •  aktivan rad na promociji PMI i PM struke među kolegama u kompaniji i šire.
  • pomoć i vodstvo u organizaciji događaja PMI HR

ogranak DALMACIJA:

 1. Nikša Pivac (član PMI Hrvatska od 03.02.2005)
  PLAN:
  • Promovirat project management u firmi u kojoj radim, te kako manager podržavam članstvo i certificiranje.
  • Želja i ambicija je nastojati proširiti bazu članstva u Dalmaciji, promovirati ulogu project menadžmenta, pogotovo u današnjem turbulentnom i agilnom poslovnom svijetu, ostvariti značajniju suradnju sa znanstvenom institucijama, od čega bih FESBom kao mojim matičnim mi je prva želja, te pokušati organizirati redovna druženja u Dalmaciji.

ogranak ZAGREB:

 1. Vesna Hitrec (član PMI Hrvatska od 02.03.2009)
  PLAN:
  • Namjeravam zadržati i poticati dobru praksu koja je do sada bila u upotrebi:
  • Redovita PMI mjesečna okupljanja
  • Obavezno podržati i pomoći u organizaciji godišnje konferencije PMI Forum
  • Nastaviti podržavati sva događanja i inicijative koje su se do sada organizirala u PMI Udruzi Hrvatska
  • Podržavati događanja u regiji uključivanjem članova IO kao i članova PMI Hrvatska
  • Nastaviti suradnju s PMI Slovenija, Bosna, Srbija, Makedonija, uključiti PMI Hrvatska u regionalne inicijative
  • Zalagati se za interese PMI Hrvatska prema organizaciji na globalnoj razini (npr. raditi na smanjenju iznosa članarine za hrvatske članove, i ostale aktivnosti koje pomažu u prepoznavanju PMI Hrvatska u globalnoj karti PMI)
  • Raditi na jačanju struke voditelja projekata u Republici Hrvatskoj
  • Organizirati i podržavati aktivnosti kojima je cilj promidžba struke voditelja projekata u Republici Hrvatskoj
  • Poštovati i slijediti Statut PMI Udruge Hrvatska i pravila koja je do sada donio IO PMI Udruge
  • Slijediti dobru praksu i preporuke globalne organizacije po pitanju efikasnog upravljanja Udrugom te preporuke za PMI lidere
  • Nastaviti dobru praksu u vidu organizacije redovitih mjesečnih sastanaka Izvršnog odbora PMI Udruge Hrvatska kao i radionice za godišnje planiranje aktivnosti na razini IO
  • Podržati osnaživanje odbora za akademsku naobrazbu
  • Pomoći u boljoj organizaciji odbora za volontere
  • Poduzimati aktivnosti s ciljem pružanja benefita članovima PMI Udruge Hrvatska, pomoći u daljnjem rastu tj. akviziciji novih članova, kao i zadržavanju postojećih članova
  • Poduzimati aktivnosti koje povećavaju zadovoljstvo članova PMI Udruge Hrvatska
  • Biti otvorena za nove ideje i inicijative od ostalih članova IO kao i članova PMI udruge Hrvatska
 2. Sanja Georgina Stropnik (član PMI Hrvatska od 16.11.2011)
  PLAN:
  • Unaprjeđenje uključenosti volontera u rad Udruge, kroz program komunikacije i koordinacije aktivnosti volontiranja članova i nečlanova u radu Udruge (u pripremi za implementaciju)
  • Pokretanje i provođenje aktivnosti za uspostavu novog Ogranka namjenjenog okupljanju studenata i mladih voditelja projekata te pružanje podrške njihovom radu
  • Nastavak rada na aktivostima i koordinaciji oko izbora za priznanje Projekt godine
  • Nastavak suradnje s European Chapter Collaboration platformom (ECC) u ulozi poveznice (liason) PMI Hrvatska s ECC, što je prilika za volontiranje i stjecanje internacionalnog iskustva u project managementu za sve zainsteresirane članove
  • Pomoviranje rada Udruge kroz predavanja i druga izlaganja na temu upravljanja projektima i drugim povezanim temama (upravljanje promjenama, leadership u projektima, adaptivna organizacija i upravljanje projektima, itd.)
  • Suradnja s PMI global u svim aspektima realizacije strateških i operativnih ciljeva
  • Poticanje održavanje edukacija, treninga iz domene upravljanja projektima i poslovne analize (business analysis) s naglaskom na približavanje vođenja projekata djeci u osnovnim i srednjim školama.
  • Pružanje coachinga i mentoringa voditeljima projekata u Udruzi.