Odbor za razvoj i organizaciju evenata

Zadaci odbora

1. Pomoć oko organiziranja mjesečnih okupljanja

2. Organiziranje ostalih događanja – seminara, pomoć oko organizacije godišnjeg foruma

3. Kreiranje sadržaja web stranica vezanih za rad odbora

4. Održavati listu potencijalnih predavanja i predavača

5. Obrada anketa i follow-up

Članovi odbora

1. Nenad Bestvina (nenad.bestvina@pmi-croatia.hr), voditelj odbora

Ukoliko se želite uključiti u rad Odbora, molimo da kontaktirate voditelja odbora.