PMI Hrvatska još 2017. pokreće tradiciju donacije sredstava našim prijateljskim institucijama koje se brinu o djeci i mladima kroz razvojne i edukativne programe. Sredstva se osiguravaju iz sponzorstva konferencije PMI Forum i besplatnih predavanja koja omogućavaju naši domaći stručnjaci.

Prethodnih godina donirali smo sredstva Znanstveno edukacijskom centru Višnjan, SUVAG-u te za edukaciju djece s teškoćama u razvoju u sklopu projekta udruga Riječi/Prave/Predstave koju vodi slavni glumac Zijah A. Sokolović.

Zahvaljujemo prijateljima, partnerima i članovima na sudjelovanju u svim našim humanitarnim akcijama! Vaša potpora nam omogućuje da činimo razliku u životima djece i mladih.

Izvršni odbor PMI Hrvatska