Iako je 2020. godina na mnogim područjima bila izazovna, čast nam je da smo ovim sredstvima doprinijeli ostvarenju ciljeva čak četiri hvale vrijednih inicijativa naših partnera:

  • Znanstveno edukacijski centar Višnjan – provodi Ljetnu školu znanosti koja je namijenjena srednjoškolcima s izraženim interesom za prirodne znanosti
  • Centar za psihološku podršku i razvoj „Pričaj mi“ – pruža psihosocijalne usluge djeci, mladima, roditeljima i stručnjacima koji rade s djecom u vidu psihoedukativnih, savjetodavnih i terapijskih sadržaja, a donirana sredstva namijenjena su za akciju „Na bolničkim daskama“ za djecu u bolnicama diljem Hrvatske
  • Poliklinika SUVAG – provodi medicinsku dijagnostiku i rehabilitaciju osoba s teškoćama u govornoj komunikaciji
  • Udruga SOS selo Hrvatska – dio najveće svjetske nevladine organizacije i u Hrvatskoj pomaže djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi pružajući im topli dom i kvalitetnu skrb uz stručnu podršku