Temeljem Članka 19. Statuta, Izvršni odbor (IO) PMI Udruge Hrvatska na svojoj elektronskoj sjednici održanoj 07. prosinca 2021. godine donio je odluku o sazivanju redovite i izborne skupštine Udruge za utorak, 08. ožujka 2022. godine u 18:00 sati u Zagrebu. O lokaciji ćete biti obaviješteni naknadno. 

Za provođenje izbora zaduženo je Izborno povjerenstvo u sastavu Vesna Hitrec (predsjednica povjerenstva), Marina Dražić i Sanja Šteković Savić. Članovi Izborne komisije ne mogu se kandidirati za mjesto u Izvršnom odboru udruge i po obavljenom izbornom postupku Izborna komisija se raspušta.
 
Na Izbornoj skupštini biramo nove članove Izvršnog odbora (Članak 22. Statuta) u slijedećem mandatnom razdoblju od dvije godine:

 • Predsjednik izvršnog odbora (predsjednik Udruge)
 • Predsjednik ogranka (Dalmacija, Ista i Kvarner, Osijek i Zagreb), ujedno je i član IO (Članak 34. Statuta) - 4 (četiri) predsjednika ogranka
 • član IO - 9 (devet) drugih članova, među kojima IO bira potpredsjednika, tajnika i rizničara, te ostala zaduženja (Članak 29. Statuta)

Kako se izbori za voditelje ogranaka održavaju u isto vrijeme kad i izbori za IO, svaki kandidat istovremeno može podnijeti najviše tri prijave: za predsjednika izvršnog odbora, predsjednika ogranka i/ili člana IO. Prijave trebaju sadržavati kratki životopis, fotografiju i ispunjen obrazac prijavnice izbornom povjerenstvu za izbore u IO PMI Hrvatska. Poziciju na kojoj biste željeli raditi u IO PMIHR opisati kroz preferirana područja rada (1-3) i u dodatnom opisu po potrebi. Ukoliko definirana polja i predviđeni prostor nisu dostatni da opis ideja i doprinosa kojeg kandidat želi ostvariti volonterskim radom u Izvršnom odboru PMI Hrvatska, tekst dostaviti u slobodnoj formi zajedno sa prijavom. 

Prijavnicu možete preuzeti na sljedećem linku.

Pripadnost članova ograncima definirana je Pravilnikom o članstvu udruge PMI Hrvatska. Prilikom glasovanja za izbor voditelja ogranka, svaki član glasovat će za kandidate ogranka kojem pripada.

Podatci o kandidatima biti će objavljeni na web stranici Udruge zaključno sa 20. veljače 2022.

Molim Vas da prijave šaljete isključivo elektronskim putem na adresu tajnika Udruge, tajnik@pmi-croatia.hr

Kandidat za člana IO mora imati važeće članstvo u PMI Udruga Hrvatska na dan kandidature, odnosno na dan Skupštine.

U obzir će se uzeti kandidature koje budu primljene do utorka, 15. veljače 2022 u 23:59.

Dnevni red skupštine:

 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
 2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
 3. Izvješće o radu Udruge u 2021. godini i njegovo usvajanje
 4. Izvješće o financijskom poslovanju u 2021. godini i njegovo usvajanje
 5. Izbor kandidata za tijela Udruge
 6. Prijedlog programa rada Udruge za 2022. godinu i njegovo usvajanje
 7. Prijedlog financijskog plana Udruge za 2022. godinu i njegovo usvajanje
 8. Razno


U prezentacijskom dijelu imat ćemo i nekoliko predavanja, o čemu ćemo vas još detaljnije obavijestiti.

U ime IO PMI Udruge Hrvatska,
Vesna Hitrec, predsjednica Udruge