Nagrada 2009

Stručno Povjerenstvo Udruge za projekt menadžment donijelo je odluku o dodjeli nagrada za projekt godine za 2009. godinu. Povjerenstvo je imenovao Izvršni odbor Udruge i čine ga:

  • mr. sc. Dražen Penzar, PMP, Infodom, voditelj Odbora za dodjelu nagrade
  • Marija Bajica, PMP, Oikon - Institut za primijenjenu ekologiju
  • Ljiljana Čondrić, PMP, Ericsson Nikola Tesla
  • prof. dr. sc. Stjepan Risović, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • prof. dr. sc. Velimir Srića, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Gradski električni automobil –XD koncept

Nakon analize prijava i prikupljenih dodatnih informacija, Povjerenstvo je donijelo sljedeću odluku:

Nagrada za projekt godine za 2009. godinu dodjeljuje se projektu „Gradski električni automobil –XD koncept“, nositelju projekta nositelju Dok-ing, Zagreb i i voditelju projekta Vjekoslavu Majetiću.

Obrazloženje

Projekt „Gradski električni automobil – XD koncept“ je demonstrirao široku viziju spojenu s uspješnim vođenjem, tehničkom inovativnošću i discipliniranom provedbom u izazovnom području ekoloških automobila. Projekt je izrastao iz dosadašnjih inovacija tvrtke Dok-Ing primijenjenih na strojevima za razminiranje i rudarskim strojevima, ali istovremeno predstavlja hrabar iskorak u potpuno novo područje djelatnosti za tvrtku. Izrađeni prototipovi uspješno su demonstrirani i na prestižnim automobilskim sajmovima, gdje su visoko ocijenjeni po svojoj kvaliteti i tehničkim karakteristikama. Električni automobili su, vrlo je vjerojatno, proizvod budućnosti – i to bliske budućnosti. No u njihovoj proizvodnji ima još mnogo prostora za inovativna i originalna rješenja, pa je i Dok-Ingov razvojni tim predvođen voditeljem projekta i glavnim konstruktorom g. Vjekoslavom Majetićem na ovom projektu primijenio niz inovacija. Projekt je visoke tehničke složenosti, odlično je vođen – što se vidi po ostvarenim rokovima i budžetu projekta, i vrlo je inovativan.

Međutim, posebno treba naglasiti šire značenje ovog projekta. Osim uspješno postignutog konkretnog cilja – razvoja prototipa gradskog električnog automobila – ovaj projekt dao je direktan doprinos ostvarenju tri vrlo značajna cilja za cijelo društvo. Prvo, kroz ovaj projekt nakon dugo vremena se otvara realna šansa za razvoj automobilske industrije u Hrvatskoj koja će se temeljiti na proizvodnji svjetski konkurentnih vlastitih vozila. Do ostvarenja tog cilja je dug put povezan s mnogim rizicima, ali ovaj je projekt ključan korak na tom putu. Drugo, razvoj i korištenje ekološki prihvatljivih automobila i uopće ekološki održivog prometa jedan je od važnih svjetskih ciljeva u borbi za očuvanje planeta. Ovaj projekt je jedan od doprinosa u tom smjeru. I treće, ovaj projekt je u vremenu krize i prevladavajućeg pesimizma u hrvatskoj javnosti potaknuo pozitivan duh i interes za razvoj tehnologije, inovacije i proizvodnju. Na taj je način pomogao da se istaknu trajne vrijednosti poput rada i znanja. Sasvim je sigurno da se među današnjim osnovnoškolcima i srednjoškolcima kriju budući inovatori, konstruktori i voditelji razvojnih projekata koji su prvu klicu te „zaraze“ dobili upravo gledajući i slušajući izvještaje o „hrvatskom električnom autu“.

Temeljem navedenoga, povjerenstvo je donijelo odluku da se projekt „Gradski električni automobil – XD koncept“ nagradi kao projekt godine za 2009. godinu.

Pridruženi dokumenti

Projekt „Platforma za prolazne i slobodno kreirane digitalne sadržaje telekomunikacijskih usluga“ pripada u područje razvoja usluga s dodanom vrijednošću za korisnike mobilnih telekomunikacijama, što je rastući trend u telekomunikacijskim uslugama. Platforma omogućava korištenje slobodno kreiranog sadržaja u korištenju informacijskih servisa preko mobitela, a primijenjena je na nekoliko aplikacija poput turističkih oglasa i prodaje ulaznica. U projektu je primijenjen inovativan pristup za prepoznavanje slobodnog teksta s podrškom za višejezičnost koje se zasniva na neuralnim mrežama. Za to rješenje podnesene su i patentne prijave. Dodatnu kompleksnost u projektu predstavlja potreba za integracijom s cijelim nizom vanjskih sustava te realiziranim funkcionalnostima podrške za klupske karte, rezervacije s planom dvorane i iPhone aplikacija, sve podržano preko unosa otvorenog teksta.

Stoga smo odlučili da se projekt „Platforma za prolazne i slobodno kreirane digitalne sadržaje telekomunikacijskih usluga“ nagradi posebnom poveljom za tehnološku inovativnost na projektima za 2009. godinu.

Projekt „Rudarski buldožer iznimno niskog profila - ULP dozer“ nastao je kao proširenje familije specijalnih strojeva, a posebno strojeva za razminiranje, razvijenih u tvrtki Dok-ing. Već niz godina Dok-Ing je prisutan i na tržištu specijalnih rudarskih strojeva, a ovaj buldožer je jedinstven u svijetu po svom niskom profilu i visini od svega 60 cm, što odgovara tipičnoj debljini slojeva rudače. Uz električni pogon, veliku snagu i autonomiju od 7 sati, buldožer omogućava visoku efektivnost pri iskopavanju i značajno smanjenje količina jalovine u rudnicima. Zbog jedinstvenih karakteristika Dok-Ing je pri razvoju buldožera morao razviti i niz dodatnih modula (npr. gusjenice, alati za bušenje, automatizirani sustav za upravljanje punjenjem i pražnjenjem baterija) koji su se sami po sebi pokazali kao uspješni proizvodi i generirali značajan prihod. Ovaj buldožer će biti platforma za razvoj cijele linije rudarskih strojeva niskog profila, zajedno sa strojevima za bušenje i za postavljanje oplata u rovove. Na taj način ovaj buldožer je postao još jedan primjer tehnički inovativnih proizvoda visoke dodane vrijednosti koji su uspješno valorizirani na svjetskom tržištu.

Stoga je povjerenstvo odlučilo da se projekt „Rudarski buldožer iznimno niskog profila - ULP dozer“ nagradi posebnom poveljom za tehnološku inovativnost na projektima za 2009. godinu.

Projekt „Dovesti svoju kuću u red  - Program za učinkovito korištenje energije u objektima u vlasništvu i na korištenju Vlade RH“ posvećen je povećanju učinkovitosti korištenja energije u objektima Vlade RH. Takvih objekata ima više od 2.500 po cijeloj Hrvatskoj, a slični programi u svijetu se tipično sastoje od niza projekata i traju više godina. Među prvim projektima u programu je uspostava procesa, organizacije i informacijske infrastrukture, snimanje stanja, izrada studija, edukacija i provedba malih akcija za povećanje energetske učinkovitosti. Iako je to pripremna faza programa u kojoj se ne očekuje ostvarenje velikih ušteda, ovaj projekt je već u prvoj godini omogućio uštede u potrošnji energije u iznosu od 2,56 milijuna kuna. To predstavlja značajan uspjeh iznad postavljenih projektnih ciljeva, a slično ostvarenje iznad plana je ostvareno i u drugim aspektima projekta.

Stoga je povjerenstvo odlučilo da se projekt „Dovesti svoju kuću u red  - Program za učinkovito korištenje energije u objektima u vlasništvu i na korištenju Vlade RH“ nagradi posebnom poveljom za ostvarene uštede na projektima za 2009. godinu.

Projekt „Razvoj poduzetničke infrastrukture kroz povećanje kapaciteta Poduzetničkog inkubatora BIOS“ je usmjeren da doprinese rješavanju vrlo važnog nacionalnog cilja: smanjenja razlika u stupnju razvoja u pojedinim područjima Hrvatske. Područje istočne Slavonije pripada u slabije razvijena područja RH gdje je ključno konkretnim mjerama poduprijeti razvoj poduzetništva. Pogotovo se to odnosi na potporu razvoju naprednih tehnologija i povezivanja sveučilišta i poduzetnika, koja je u cijeloj Hrvatskoj relativno slabo razvijena. Kroz ovaj projekt poduzetnički inkubator „BIOS“ je prihvatio 20 novih tvrtki s preko 50 novozaposlenih, od čega su četiri tvrtke primljene u inkubator na temelju tehnološki naprednih projekata. Opremljeni su poslovni i edukacijski prostori, prošrena je paltea usluga koja se pruža poduzetnicima, ostvarena je suradnja s nizom institucija i fakulteta na razvojnim i edukacijskim projektima i proveden je niz drugih aktivnosti.

Stoga je povjerenstvo odlučilo da se projekt „Razvoj poduzetničke infrastrukture kroz povećanje kapaciteta Poduzetničkog inkubatora BIOS“ nagradi posebnom poveljom za projekte u području regionalnog razvoja za 2009. godinu.

Projekt „Mladi na tržištu rada - neformalno obrazovanje mladih radi ostvarenja i zaštite njihovih socijalnih prava“ namijenjen je učenicima srednjih strukovnih škola kao priprema za stupanje u radni odnos. Kroz provedena istraživanja ustanovljeno je da se mnogi od njih već za vrijeme školske prakse, a pogotovo prilikom zapošljavanja nakon završetka školovanja, susreću s problemom rada na crno. Kako u tom području nemaju nikakvog iskustva, mladi najčešće nisu upozanti sa zakonskom regulativom, nisu svjesni svojih prava niti opasnosti koje proizlaze iz rada na crno, te često na taj problem gledaju samo kroz prizmu nešto većih neto primanja koje će dobiti ako rade neprijavljeni. S obzirom da nemaju radnog iskustva, njihova pregovaračka pozicija u odnosu na poslodavce je vrlo loša, pa često osjećaju da nemaju drugog izbora nego prihvatiti rad na crno. Ovaj projekt je u 2009. godini obuhvatio preko 3000 učenika s kojima je održano gotovo 150 radionica/predavanja u školama u Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj županiji, Karlovcu i Koprivnici. Na tim radionicama mladi se upoznaju s pravnim i praktičnim aspektima zapošljavanja i rada na crno, i na taj način ih se nastoji pripremiti za ulazak u svijet rada. Radionice su odlično prihvaćene od strane učenika i škola, što se potvrđuje i kroz sve veći broj zainteresiranih za sudejlovanje u projektu.

Stoga je povjerenstvo odlučilo da se projekt „Mladi na tržištu rada - neformalno obrazovanje mladih radi ostvarenja i zaštite njihovih socijalnih prava“ nagradi posebnom poveljom za projekte u području društvenog razvoja za 2009. godinu.