Nagrada 2013

Nakon analize prijava i prikupljenih dodatnih informacija, Povjerenstvo je donijelo sljedeću odluku:

 1. Nagrada za projekt godine za 2013. godinu dodjeljuje se projektu Humanitarna akcija „Korak u život“, nositelja Rotary Klub Zagreb Kaptol te voditelju projekta prof. dr. sc. Josipu Paladinu

Obrazloženje

Vizija humanitarne akcije „Korak u život“,  Rotary club Zagreb-Kaptol bila je i jest pružanje jednake mogućnosti obrazovanja svima, a misija potaknuti i usmjeravati srednjoškolsku mladež  koja je odrasla bez adekvatne roditeljske skrbi, tj. djecu iz dječjih domova i udomiteljskih obitelji,  na nastavak visokoškolskog obrazovanja.

Projekt 2013-te godine imao je za cilj senzibilizirati hrvatsku javnost, ukazati na probleme djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, te prikupiti sredstva za nastavak njihovog školovanja kao najboljeg načina njihove potpune socijalizacije i uključenosti u hrvatsko društvo.

Ono što je bilo temelj uspjeha projekta u 2013-toj godini bilo je kvalitetno upravljanje projektom, od planiranja (postavljanje ciljeva, imenovanje voditelja projekta, osnivanje projektnog tima, definiranje zaduženja i odgovornosti na razini aktivnosti i zadataka), preko kontinuirane uključenosti ključnih dionika u izvođenje (temeljene na  uspostavi partnerstva i dvosmjerne komunikacije s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi), do inovativnog ujedinjavanja projektnih resursa radi medijske i organizacijske sinergije organizacije koncerta sa Zagrebačkom filharmonijom   (koordinacijom svih koji su uključeni u realizaciju tog dijela projekta (RC Zagreb Kaptol, Zagrebačka filharmonija, KD Vatroslav Lisinski, PR i marketinške agencije, Hrvatska televizija (izravni prijenos koncerta) te protokol).

Temeljem navedenoga, Povjerenstvo je donijelo odluku da se projekt Humanitarna akcija „Korak u život“ na čelu s voditeljem projekta prof.dr.sc. Josipom Paladinom, nositelja Rotary club Zagreb-Kaptol nagradi kao Projekt godine PMI Udruge Hrvatska za 2013. godinu.

Na PMI forumu 2014 nagradu je od predsjednice PMI Hrvatska Marije Bajice primio g. Igor Tambić, član Rotary kluba Kaptol-Zagreb zadožen za odnose s javnošću.

Pridruženi dokumenti
 • Projektu IstriaExperience – Plan it, live it, share it nositelja Istraturist Umag hotelijerstvo, turizam i turistička agencija d.o.o. te voditeljici projekta Martini Šolić dodjeljuje se Posebna povelja za korištenje projektnog pristupa u unaprjeđenju i integraciji  turističke ponude u 2013. godini,
 • Projektu „Chocolateria CRIS“ nositelja Udruge invalida Križevci te voditelju projekta Petru Gatariću dodjeljuje se Posebna povelja za primjer socijalnog poduzetništva koje je ostvareno po principu najbolje projektne prakse u 2013. godini,
 • Projektu EUfond vodič nositelja Sense savjetovanje d.o.o. te voditeljima projekta Miroslavu Kosoviću i Martini Sedmak Sahan dodjeljuje se Posebna povelja za otvaranje kanala za učinkovitije povlačenje sredstava iz EU fondova u 2013. godini

Projekt Chocolateria "CRIS"

Udruga invalida Križevci 08. veljače 2013. osnovala je socijalno poduzeće „Hedona“. Osnovna djelatnost poduzeća je proizvodnja čokoladnih tabli, čokoladnih pralina i drugih konditorskih proizvoda. U „Križevačkoj čokolateriji CRIS“ zaposleno je 6 osoba, od kojih su četiri osobe s invaliditetom.

Poduzeće je započelo kao projekt Udruge. U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područnom službom Križevci, Križevačkim poduzetničkim centrom d.o.o. i Agencijom za stručno osposobljavanje “IRECOOP” (najvećom zadrugom udruga u Italiji koja zagovara i predstavlja zadružni poduzetnički sustav) i mentorsku podršku Davide Branca 2011. godine pripremljen je projekt „Aktivni horizonti – aktivno zapošljavanje mladih s invaliditetom“ koji je prijavljen na IPA natječaj. Projekt se odnosio na pripremne radnje za osnivanje socijalnog poduzeća, kao i senzibiliziranje poslodavaca za zapošljavanje mladih s invaliditetom, te edukaciju i motiviranje mladih s invaliditetom za aktivnije pristupanje tržištu rada. Sva ostvarena dobit u poduzeću reinvestira se u zaposlenike, u razvoj njihovih kompetencija i njihovog zadovoljstva, u otvaranje novih radnih mjesta i u sam tehnološki razvoj poduzeća kao i dopunu novih djelatnosti.

Temeljem navedenoga, Povjerenstvo  je donijelo odluku da se projektu Chocolateria "CRIS" na čelu s voditeljem projekta Petrom Gatarićem, nositelja Udruge invalida Križevci dodjeli Posebna povelju za primjer socijalnog poduzetništva koje je ostvareno po principu najbolje projektne prakse u 2013. godini.

Projekt IstriaExperience - Plan it, live it, share it

Opseg projekta IstraExperience - Plan it, live it, share it   poduzeća Istraturist Umag hotelijerstvo, turizam i turistička agencija d.o.o. je kreiranje  info i prodajne mreža koja omogućava jednostavnu pretragu i aktivaciju biranih doživljaja Istre.

Na jednom mjestu su objedinjene servisne informacije koje gostu olakšavaju dolazak i konzumaciju doživljaja kao i rješavanje zahtjeva gostiju da se doživljaji na organizirani način ponude gostu kako bi upoznali Istru.

Temelj uspjeha projekta je bilo sustavno vođenje projekta prema međunarodno priznatoj

metodologiji projektnog menadžmenta počevši od  rangiranja projekta prema složenosti, izvedbe studije izvedivosti, definiranje projektnog okvira, planiranje projekta, praćenjem i kontroliranjem projekta te izvođenjem i zatvaranjem projekta.

Istraturist primjenjuje projektnu metodologiju i izradom detaljnih projektnih planova, izradom RACI matrice odgovornosti kao i kontroliranjem budžeta i detaljnim izvještavanjem dionika.

Temeljem navedenoga, Povjerenstvo  je donijelo odluku da se projektu IstriaExperience - Plan it, live it, share it  na čelu s voditeljicom projekta Martini Šolić kao nositelja Istraturist Umag hotelijerstvo, turizam i turistička agencija d.o.o dodjeli Posebna povelja za korištenje projektnog pristupa u unaprjeđenju i integraciji  turističke ponude u 2013. godini.

Projekt EU fond vodič

Poduzeće Sense savjetovanje d.o.o. iz Zagreba je u suradnji sa svojim partnerom Zagrebačkom bankom d.d. u srpnju 2013. godine lansiralo novu uslugu za poduzetnike nazvanu EUfond vodič.

Za razliku od većine usluga kojima se gospodarstvenike nastoji informirati i animirati za prijavu projekata na natječaje financirane iz fondova Europske unije, u kojima se potencijalnim korisnicima više ili manje uspješno i pregledno informacije o raspoloživim izvorima financiranja pružaju neselektivno, i u kojima se očekuje da korisnici sami prepoznaju i pronađu otvorene natječaje kojima se mogu financirati njihovi željeni projekti, usluga EUfond vodič postavljena je na upravo suprotan način. Koristeći informacije o klijentima kojima raspolaže banka, i uz suglasnost klijenata, konzultanti najprije provjeravaju koji poduzetnici uopće mogu zadovoljiti uvjete određenog natječaja za sredstva, a tek onda javljaju potencijalnim kandidatima o postojanju natječaja i zajedno s kandidatima ispituju prihvatljivost njihovih projekata.

Ovom naizgled malom promjenom u načinu obavještavanja potencijalnih kandidata o raspoloživim sredstvima, tj., prelaskom s masovnog, neselektivnog oglašavanja svim poduzetnicima o svim natječajima na prilagođeno, ciljano obavještavanje kandidata koji odgovaraju uvjetima pojedinog natječaja, postižu se nekoliko bitnih efekata. Poduzetnicima se olakšavaju prvi koraci u prijavi projekata za financiranje: praćenje i selekcija natječaja, procjena prihvatljivosti njihovih projekata na natječajima, spoznaja da imaju realne šanse dobiti određena sredstva. Time poduzetnici s jedne strane štede vrijeme na praćenju i filtriranju informacija koje u osnovi teško razumiju, a s druge strane se povećava broj poduzetnika koji se javljaju na natječaje i broj uspješnih prijava. Naravno, EU fond vodič je komercijalna usluga koja donosi vrijednost i njegovim osnivačima: Sense savjetovanje dobiva kvalitetne klijente s kojima može ostvariti dugoročne komercijalne odnose, a banka se prema korisnicima profilira kao partner koji pomaže njihov rast.

Inicijalni rezultati projekta u prvih godinu dana pokazuju vrijednost: 31 tisuća klijenata banke je dobila ciljane informacije o sredstvima iz EU fondova koja bi mogli povući; 1.000 korisnika je tražilo dodatne informacije o prihvatljivosti svojih projekata;  40 klijenata je odlučilo prijaviti projekte i dogovorilo suradnju sa Sense savjetovanjem; vrijednost prijavljenih projekata je više stotina milijuna kuna; a već odobreni projekti omogućavaju otvaranje preko 200 radnih mjesta u različitim poduzećima.

Na taj način, ovaj projekt pokazuje multiplicirajući efekt na domaće gospodarstvo, kojemu su nužno potrebni ciljani poticaji za rast i razvoj. Stoga je povjerenstvo za odlučivanje o dodjeli nagrade visoko ocijenilo ukupnu važnost projektnih ciljeva. Projekt je osmišljen i proveden profesionalno i kvalitetno, u skladu s visokim kriterijima koji se postavljaju i za projekte financirane iz međunarodnih fondova. Detaljna razrada i stručno vođenje projekta doveli su do toga da je usluga pripremljena i puštena u rad 2 mjeseca, odnosno 16% prije planiranog roka, te da je broj zainteresiranih korisnika nadmašio inicijalne planove. Iz svih navedenih razloga, povjerenstvo je odlučilo ovom projektu dodijeliti posebnu povelju za otvaranje kanala za učinkovitije povlačenje sredstava iz EU fondova.

Temeljem navedenoga, Povjerenstvo  je donijelo odluku da se projektu EUfond vodič na čelu s voditeljima projekta Miroslavom Kosovićem i Martinom Sedmak Sahan nositelja Sense savjetovanje d.o.o. dodijeli Posebna povelja za otvaranje kanala za učinkovitije povlačenje sredstava iz EU fondova u 2013. godini.

Kandidature za projekte prikupljane su do 15. listopada ove godine, a u uži izbor za Nagradu ušli su sljedeći projekti:

 • KYK Wi-Fi Projekt – nositelj: Mrežne tehnologije Verso d.o.o. i Altima d.o.o.; voditelj projekta: Danko Roter
 • „Chocolateria CRIS“ – nositelj: Udruga invalida Križevci; voditelj projekta: Petar Gatarić
 • EUfond vodič – nositelj: Sense savjetovanje d.o.o.; voditelji projekta: Miroslav Kosović, Martina Sedmak Sahan
 • Humanitarna akcija „Korak u život“ – nositelj: Rotary Klub Zagreb Kaptol; voditelj projekta: prof.dr.sc. Josip Paladino
 • Niskoenergetski hotel. – nostielj: Obrt Megaron; voditelj projekta: Pavao Josić
 • Muzej automobila Ferdinand Budicki – nositelj:Oldtimer klub Ferdinand Budicki; voditelj projekta: Valentino Valjak
 • IstriaExperience – Plan it, live it, share it – nositelj: Istraturist Umag hotelijerstvo, turizam i turistička agencija d.o.o.; voditelj projekta: Martina Šolić

Svi navedeni projekti ispunili su uvjete natječaja.