Nagrada 2014

Nakon analize prijava i prikupljenih dodatnih informacija, Ocjenjivački sud je donio sljedeću odluku:

Nagrada za projekt godine za 2014.  godinu dodjeljuje se projektu „Development of One Stop Shop for Joint Information System of Land Registry and Cadastre and consolidation of land register data“, nositelju projekta Ericsson Nikola Tesla d.d. i voditelju projekta Tihomiru Čukmanu.

Obrazloženje

Glavni cilj ovog projekta bio je potpora jačanju pravne države u Hrvatskoj putem učinkovitije provedbe Zajedničkog informacijskog Sustava (ZIS) zemljišnih knjiga i katastra u skladu s nacionalnom strategijom za IKT „e-Hrvatska“, u službi reforme pravosuđa i međuagencijske suradnje na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Kao ključni rezultat projekta ističe se razvoj“One Stop Shop“ aplikacije koja kao dio ZIS-a predstavlja uspostavu jedinstvene baze podataka katastra i zemljišne knjige te jedinstvenu aplikaciju za vođenje i održavanje navedenih podatka, a što je korisnicima donijelo mnoge koristi, kao što su razina kvalitete i brzina usluge, te brži i jednostavniji uvid u podatke zemljišne knjige i katastra. Ono što je za karanje korisnike najvažnije, građanima se omogućuje da komunicirajući sa samo jednim tijelom javne vlasti završe postupak koji zahtijeva djelovanje nekoliko javnopravnih tijela.

Osim razvoja aplikacije, u sklopu projekta provedena je konsolidacija zemljišnoknjižnih podataka za odabrane zemljišnoknjižne odjele općinskih sudova, te program obuke o upotrebi i održavanju ZIS-a za zaposlenike zemljišnoknjižnih odjela i katastarskih ureda.

Korisnici projekta i glavni dionici su Državna geodetska uprava i Ministarstvo pravosuđa.

Ono što je bilo temelj uspjeha projekta u 2014.-godini bilo je kvalitetno upravljanje projektom, od planiranja (postavljanje ciljeva, imenovanje voditelja projekta, osnivanje projektnog tima, odabir partnera za provedbu projekta, definiranje zaduženja i odgovornosti na razini aktivnosti i zadataka), preko primjene projektne metodologije i kontinuirane uključenosti ključnih dionika u izvođenje, do inovativnog rješavanja izazova na projektu kao što su objedinjavanje podataka više javnih tijela i migracija podataka i sustava uz kontinuirano pružanje usluge. Implementaciju projekta pratile su potrebe za sveobuhvatnim izmjenama pravne regulative. Da bi u praksi zaživjelo elektroničko poslovanje u zemljišnim knjigama, bilo je potrebno provesti intervencije u čitavom nizu propisa relevantnih za elektroničko poslovanje. Dakle ICT sustav se nije razvijao kako bi se podržali postojeći koncepti i načini rada već su funkcionalnosti ICT sustava bile osnova za izmjene sve zakonske regulative. 

Temeljem navedenoga, Ocjenjivački sud je donio odluku da se projekt Development of One Stop Shop for Joint Information System of Land Registry and Cadastre and consolidation of land register data na čelu s voditeljem projekta Tihomirom Čukmanom, nositelja Ericsson Nikola Tesla d.d. nagradi kao Projekt godine PMI Udruge Hrvatska za 2014. godinu.

Pridruženi dokumenti
  1. Projektu „Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima“, nositelju Gradu Zagrebu i voditeljici projekta Anki Đurić dodjeljuje se posebna povelja za unaprjeđenje kvalitete usluga  lokalne samouprave i regionalne uprave uz primjenu projektnog pristupa
  2. Projektu „mPošta“, nositelju projekta Hrvatskoj pošti d.d. i voditelju projekta Branku Ferek Jambrek dodjeljuje se posebna povelja za promociju digitalnog društva
  3. Projektu „Filmski festival kreativnog dokumentarnog filma o iskustvima na projektima financiranim iz EU fondova“, nositelju projekta Institutu za razvoj i međunarodne odnose i voditeljici projekta Miri Mileusnić Škrtić dodjeljuje se posebna povelja za otvaranje kanala za učinkovitije iskorištenje sredstava iz EU fondova uz primjenu projektne metodologije
  4. Projektu „Unaprjeđenje tehnologije i komercijalizacija mesnih proizvoda (TMP)“, nositelju projekta Prehrambeno-tehnološkom fakultetu, Osijek i voditelju projekta prof.dr.sc. Draganu Kovačević dodjeljuje se posebna povelja za inovaciju i promociju autohtonih hrvatskih proizvoda
  5. Projektu „Razvoj i nadogradnja baze pokrova RH (Corine baze podataka) i izrada portala za razmjenu i korištenje podataka o pokrovu zemljišta RH“,  nositelju projekta Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu i voditeljici projekta Ivani Lampek Pavčnik dodjeljuje se posebna povelja za implementaciju projektne metodologije u državnoj upravi.

Projekt Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima

Strateški okvir upravljanja Gradom Zagrebom temelji se na osnovnim načelima rada javne uprave i usmjerenost na korisnike. Cilj projekta je bio kroz unapređenje upravnih kapaciteta i bolju organizaciju uspostaviti upravu koja će postati pravi servis građana te osigurati učinkovito obavljanje poslova uz optimalno korištenje resursa u svrhu zadovoljavanja svakodnevnih potreba građana, a u skladu s javnim interesom i općim dobrom.

Oblikovanjem usluga Grada prema zahtjevima korisnika i njihovim povezivanjem s poslovnim procesima, ostvaruje se temelj za digitalizaciju procesa i za stvaranje troškovno prihvatljivih i održivih usluga.

Realizacija zadanih ciljeva doprinosi povećanju transparentnosti i konkurentnosti grada Zagreba, čime će se omogućiti kvalitetniji razvoj poduzetništva, privući investicije, olakšati provedba projekata te pripremiti Grad za brzu prilagodbu novim uvjetima poslovanja i promjenama zakonske regulative.

Izazov s kojim se tim suočavao tijekom projekta jest istovremen rad na različitim novim procesnim područjima ključnima za upravljanje promjenama i ostvarenje strategije.

Temeljem navedenoga, Ocjenjivački sud je donio odluku da se projektu „Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima“, nositelju Gradu Zagrebu i voditeljici projekta Anki Đurić dodjeljuje posebna povelja za unaprjeđenje kvalitete usluga  lokalne samouprave i regionalne uprave uz primjenu projektnog pristupa u 2014. godini.

Projekt „mPošta“

Sljedeći viziju digitalnog društva i digitalnih usluga, Hrvatska pošta pokrenula je i ostvarila značajne korake u tom području. Prvo su razvili servis ePošta, koji omogućuje vam primanje dokumenata i plaćanje računa online, odnosno sve usluge Hrvatske pošte dostupne se sada i u digitalnom obliku.

Cilj ovoga projekta bio je korisnicima servisa ePošta na pametnim mobilnim uređajima s iOS i Android operativnim sustavom omogućiti primanje i pregled elektroničkih dokumenata i računa, slanje pisama i elektroničkih poruka, te plaćanje elektroničkih računa i naloga platnim karticama (kreditnim i debitnim).

Projekt je obavljen u skladu s planovima, te se za njegovo izvođenje koristila metodologija koja je u skladu s PMBOK standardom.

Temeljem navedenoga, Ocjenjivački sud je donio odluku da se projektu „mPošta“, nositelju projekta Hrvatskoj pošti d.d. i voditelju projekta Branku Ferek Jambrek dodjeljuje posebna povelja za promociju digitalnog društva u 2014. godini.

Projekt Filmski festival kreativnog dokumentarnog filma o iskustvima na projektima financiranim iz EU fondova CloseUp/Europa izbliza

Kako bi povećali kapacitete za sufinanciranje projekata iz fondova Europske Unije u RH, te informirali javnost o programima EU i važnosti poznavanja projektne metodologije prilikom prijave projekta i njegovog provođenja, Institut za razvoj i međunarodne odnose pokrenuo je projekt CloseUp/Europa izbliza koji je također sufinanciran iz pretpristupnih fondova EU.

Cilj projekta bio je povećati razumijevanje programa EU-a i koristi od pomoći fondova EU-a, te pomoći postojećim i potencijalnim prijaviteljima projekata kroz informiranje na filmskim festivalima, kroz projektne radionice, on-line priručnike i školska predavanja. Tijekom projekta snimljeno je 20 kratkih dokumentarnih filmova o hrvatskim projektima financiranim iz EU fondova, održano je 7 filmskih festivala u 5 hrvatskih gradova Slavonski Brod, Split, Krapina, Dubrovnik i Zagreb, te je obuhvaćeno 5 županija: Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska, Brodsko-posavska, Krapinsko-zagorska, grad Zagreb koji su okupili 380 posjetitelja. Održano je 5 radionica i 20 predavanja na temu upravljanja projektima i o EU fondovima, te je izrađen web s objavljenih 20 filmova i 20 on-line lekcija na kojem je pružena on-line savjetodavna pomoć za prijavitelje projekata, te je na raspolaganju priručnik o mogućnostima korištenja EU fondova i upravljanju projektima.

Značajno je za istaknuti da je veliki broj mladih ljudi, srednjoškolaca sudjelovalo u radionicama i na festivalima, te su stekli vještine koje će im biti korisne tijekom obrazovanja i poslovne karijere.

Nizak proračun projekta zahtijevao je veliko sudjelovanje volontera u snimateljskim ekipama što je predstavljalo izazov za ostvariti aktivnosti u predviđenom vremenu i kvaliteti.

Temeljem navedenoga, Ocjenjivački sud je donio odluku da se projektu „Filmski festival kreativnog dokumentarnog filma o iskustvima na projektima financiranim iz EU fondova“, nositelju projekta Institutu za razvoj i međunarodne odnose IRMO i voditeljici projekta Miri Mileusnić Škrtić dodjeljuje posebna povelja za otvaranje kanala za učinkovitije iskorištenje sredstava iz EU fondova uz primjenu projektne metodologije.

Projekt Unaprjeđenje tehnologije i komercijalizacija mesnih proizvoda (TMP)

Cilj projekta bio je unaprijediti tehnologiju proizvodnje, kvalitetu i sigurnost tradicionalnih mesnih proizvoda, kulena i drugih trajnih fermentiranih kobasica, proizvodnjom vlastite autohtone bakterijske starter kulture iz slavonskog kulena.

Dodatak startera intenzivira proces fermentacije, kompenzira tehnološke greške sirovine, povećava ekonomičnost proizvodnje, inhibira razvoj patogenih organizama, povećava trajnost proizvoda, a da se pri tome ne gubi na kvaliteti krajnjeg proizvoda. Takav starter eliminira negativan utjecaj uvoznih startera i nitrita koji nisu prilagođeni tradicionalnim proizvodima. Osim toga nitriti imaju kancerogena svojstva. Projekt je rezultirao s dva izuma koji su objavljeni u Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva. Trenutno se radi na komercijalizaciji rezultata projekta.

Temeljem navedenoga, Ocjenjivački sud je donio odluku da se projektu „Unaprjeđenje tehnologije i komercijalizacija mesnih proizvoda (TMP)“, nositelju projekta Prehrambeno-tehnološkom fakultetu, Osijek i voditelju projekta prof.dr.sc. Draganu Kovačević dodjeljuje posebna povelja za inovaciju i promociju autohtonih hrvatskih proizvoda.

Projekt Razvoj i nadogradnja baze pokrova RH (Corine baze podataka) i izrada portala za razmjenu i korištenje podataka o pokrovu zemljišta RH

Nacionalni cilj projekta bio je uspostaviti  jedinstvenu bazu podataka o pokrovu zemljišta RH i informacijski sustav za nadzor koji osigurava višegodišnju analizu promjena pokrova zemljišta i izračun indikatora trendova promjena. Baza/sustav je realiziran sukladno globalnom europskom standardu CORINE koji definira metodologiju i kvalitetu podataka i kategorizaciju pokrova zemljišta.

Globalni europski cilj koji se postiže uz ovakve nacionalne projekte je integracija nacionalnih baza pokrova zemljišta svih europskih zemalja u jedinstveni sustav uz primjenu identične metodologije za analizu promjena pokrova zemljišta s ciljem izračuna indikatora i trendova promjena na europskoj razini.

Baza podataka razlikuje izgrađene, šumske, poljoprivredne i vodene površine, a podaci nastaju interpretacijom satelitskim snimaka. Baza je dostupna putem WEB GIS portala i mogu je koristiti sustavi i institucije kojima su potrebni podaci iz baze. Ovim projektom objedinili su se podaci koji su se do tada pohranjivali i čuvali u više sustava.

Projektom se upravljalo primjenom metodologije bazirane na PMBOK standardu, te je bio pokazni primjer za uvođenje projektne metodologije u Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu.

Temeljem navedenoga, Ocjenjivački sud je donio odluku da se projektu „Razvoj i nadogradnja baze pokrova RH (Corine baze podataka) i izrada portala za razmjenu i korištenje podataka o pokrovu zemljišta RH“,  nositelju projekta Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu i voditeljici projekta Ivani Lampek Pavčnik dodjeljuje posebna povelja za implementaciju projektne metodologije u državnoj upravi.

Zahvalnice za profesionalan pristup i ostvarene rezultate u upravljanju projektima za 2014. godinu dodjeljuju se:

  1. Projektu „Mreža Smart Day“, nositelju projekta Bug d.o.o. i voditelju projekta Olegu Maštruko
  2. Projektu „Novi Internet banking (IB upgrade)“, nositelju projekta Raiffeisenbank Autria d.d. Zagreb i voditelju projekta Ivici Črep
  3. Projektu „Sanacija igrališta sportsko-školske namjene“, nositelju projekta Gradu Požegi i voditeljici projekta Jasminki Vodinelić