Nagrada 2015

Nakon analize prijava i prikupljenih dodatnih informacija, Ocjenjivački sud je donio sljedeću odluku:

Nagrada za projekt godine za 2015.  godinu dodjeljuje se projektu

„Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama“,

nositelju projekta Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu i voditelju projekta prof. dr. sc. Vedranu Podobniku.

Obrazloženje

Projekt „Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama“

Glavni cilj ovog projekta bio je osmisliti i razviti skup inovativnih visokotehnoloških usluga i aplikacija namijenjenih edukaciji i komunikaciji djece, a posebno one sa složenim komunikacijskim potrebama, te  prijenos znanja u području potpomognute edukacije i komunikacije između uključenih akademskih institucija te udruga i institucija (primjerice vrtića i osnovnih škola) koje se bave osobama sa složenim komunikacijskim potrebama. Rezultati projekta omogućuju približavanje moderne obrazovne paradigme zasnovane na e-učenju djeci već u starijoj predškolskoj te mlađoj školskoj dobi, kod usvajanja vještina koje prethode čitanju, pisanju i računanju, a dodatno se djeci sa složenim komunikacijskim potrebama omogućuje e-inkluzija.

U planiranju i provedbi projekta su se udružili znanstvenici iz društveno-humanističkog i tehničkog područja (Fakultet elektrotehnike i računarstva – kao nositelj projekta, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Grafički fakultet i Filozofski fakultet) u zajedničkoj transdisciplinarnoj inicijativi za uspostavom okvira za učinkovitiji prijenos znanja te u suradnji s 5 udruga i/ili institucija za podršku osobama sa složenim komunikacijskim potrebama kao spone prema korisnicima (Udruga roditelja OKO, Hrvatska zajednica za Down sindrom, Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, Poliklinika SUVAG Osijek, Centar inkluzivne potpore IDEM) te 3 male do srednje tvrtke (iSTUDIO, Diversitas IT sustavi , HSM Informatika) kao odredište transfera tehnologije potrebnih za daljnji razvoj, obradu održavanje uređaja i usluga potpomognute komunikacije).

Kao rezultat projekta projektni tim ICT-AAC im je u razdoblju 2013.-2015. osmislio i razvio 12 visokotehnoških pomagala – usluga i aplikacija namijenjenih pametnim pokretnim uređajima (tableti) zasnovanima na operacijskim sustavima iOS i Android, dok se 4 od njih mogu koristiti putem World Wide Weba na bilo kojem osobnom računalu. Razvijene aplikacije se mogu besplatno dohvatiti iz internetskih trgovina aplikacija, što ih čini dostupnima svoj djeci koja imaju pristup Internetu. Do sada su ICT-AAC aplikacije dohvaćene više od 50.000 puta te imaju u prosjeku 60 novih dohvata svaki dan (što znači da svaki dan 2 nova razreda mlađe školske djece počinju koristiti ICT-AAC aplikacije).

Temeljem navedenoga, Ocjenjivački sud je donio odluku da se projekt „Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama“ na čelu s voditeljem projekta dr. sc. Vedranom Podobnikom, nositelja projekta Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu nagradi kao Projekt godine PMI Udruge Hrvatska za 2015. godinu.

Priduženi dokumenti

Posebne povelje dodijeljene su:

1. Projektu "JCMS rollout", nositelju projekta društvu IGEA d.o.o  i voditelju projekta Mariju Patafti dodjeljuje se posebna povelja za značajan doprinos u povećanju transparentnosti i poboljšanju učinkovitosti poslovanja tijela državne i lokalne uprave i samouprave.

2. Projektu "eSavjetovanje", nositelju projekta društvu In2 d.o.o.  i voditelju projekta Igoru Gorečanu dodjeljuje se posebna povelja za značajan doprinos u povećanju transparentnosti i poboljšanju učinkovitosti poslovanja tijela državne i lokalne uprave i samouprave.

3. Projektu „ComDebts, sustav za podršku naplati potraživanja i vođenje odnosa sa dužnicima za Raiffeisenbank Zagreb“, nositelju projekta društvu Combis d.o.o. i voditelju projekta Miroslavu Acmanu dodjeljuje se posebna povelja za izvrsnost u vođenju projekta.

4. Projektu „PSTN migracija“, nositelju projekta Hrvatskom Telekomu d.d. i voditelju projekta Josipu Hansu Sekuliću  dodjeljuje se posebna povelja za provedbu projekta koji je ostvario značajan doprinos u digitalizaciji i dostupnosti širokopojasnog Interneta u Republici Hrvatskoj.

5. Projektu „TS 110/10(20) kV Ferenščica“, nositelju projekta društvu HEP-ODS d.o.o i voditelju projekta Nevenu Lang-Kosiću dodjeljuje se posebna povelja za provedbu projekta koji je ostvario značajno unapređenje energetske efikasnosti u distribuciji električne energije.

6.  Projektu „Hour of Code Hrvatska “, nositelju projekta Osijek Software City i voditelju projekta Beli Ikotiću dodjeljuje se posebna povelja za iniciranje i provedbu projekta koji je ostvario značajan doprinos osnaživanju uloge edukacije u društvu i podizanju svijesti o znanjima budućnosti.

7. Projektu „C@N Motion“, nositelju projekta društvu Citus d.o.o. i voditelju projekta Tomislavu Bronzinu dodjeljuje se posebna povelja za tehnološku inovaciju.

Obrazloženje

1. Povelja za značajan doprinos u povećanju transparentnosti i poboljšanju učinkovitosti poslovanja tijela državne i lokalne uprave i samouprave

Društvu IN2 GRUPA d.o.o. (članicama grupe In2 d.o.o. i IGEA d.o.o.)  dodjeljuje se posebna povelja za značajan doprinos u povećanju transparentnosti i poboljšanju učinkovitosti poslovanja tijela državne i lokalne uprave i samouprave.

  • Projektu "JCMS rollout", nositelju projekta društvu IGEA d.o.o  i voditelju projekta Mariju Patafti dodjeljuje se posebna povelja za značajan doprinos u povećanju transparentnosti i poboljšanju učinkovitosti poslovanja tijela državne i lokalne uprave i samouprave.

Glavni cilj ovog projekta bio je nadogradnja i primjena novog sustava upravljanja predmetima i dokumentima za prekršajne sudove čime je podržana reorganizacija sudova, ujednačena sudska praksa, uvođenje procesnog načina rada te uvođenje koncepta digitalnog predmeta

Projekt je uključivao nadogradnju i primjenu novog sustava upravljanja predmetima i dokumentima implementiran u Ministarstvu pravosuđa za sve prekršajne sudove (23 suda nakon reorganizacije) uključujući i migraciju podataka. Korisnici sustava su svi zaposlenici prekršajnih sudova prema ulogama i radnim mjestima te administratori sustava i nadzornici u Ministarstvu pravosuđa (cca 1.800 korisnika).

Sustav omogućuje automatsku dodjelu predmeta sucima u rad, praćenje svih sudskih radnji, redovito izvješćivanje s točnim i trenutnim podacima, praćenje trajanja predmeta i praćenje rada sudaca.

Kao rezultat dobiveno je brže rješavanje predmeta, dostupnije informacije o statusu predmeta, unificiran izgled i sadržaj sudskih dokumenata, razumljiviji sadržaj presude - smanjivanje broja žalbi, ispis i otprema dokumenata s jednog mjesta sve u cilju poboljšanja rada sudova u RH uz unaprjeđenje u upravljanju predmetima, procesima i kadrovima.

  • Projektu "eSavjetovanje", nositelju projekta društvu In2 d.o.o.  i voditelju projekta Igoru Gorečanu dodjeljuje se posebna povelja za značajan doprinos u povećanju transparentnosti i poboljšanju učinkovitosti poslovanja tijela državne i lokalne uprave i samouprave.

Glavni cilj ovog projekta bio je razvoj rješenja  za podršku savjetovanju tijela državnih i javnih institucija s zainteresiranom javnošću čime se treba poduprijeti  načela transparentnosti, borbe protiv korupcije,  otvorenosti  i osnaživanja te aktivnije uloge građana, kao i spremnost državnih i javnih institucija na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, a sve uz prednosti novih tehnologija.

Projektom se upravljalo primjenom metodologija vođenja projekta baziranih na EU project cycle managementu, Oracle PM metodologiji te ITIL procesima.

Upotreba sustava eSavjetovanja bitno je povećala je uključenost javnosti u savjetovanja vezana uz donošenja zakona, drugih propisa i akata - U usporedi s 2012. godinom kada su državna tijela provela 144 savjetovanja, 2015. godina donosi porast od čak 323% (u 2015 je počela primjena rješenja eSavjetovanja).

2. Povelja za izvrsnost u vođenju projekta

Projektu „ComDebts, sustav za podršku naplati potraživanja i vođenje odnosa sa dužnicima za Raiffeisenbank Zagreb“, nositelju projekta društvu Combis d.o.o. i voditelju projekta Miroslavu Acmanu dodjeljuje se posebna povelja za izvrsnost u vođenju projekta.

Ovaj projekt uključivao je dizajn, izradu i implementaciju aplikativnog sustava za naplatu potraživanja u Raiffeisenbank Zagreb, koji je za ciljeve imao: fleksibilnije upravljanje strategijama i tretmanima naplate kao i objedinjeno je pisanje dopisa što je preuzeto iz postojećih sustava čime je novi sustav zamijenio čak 5 postojećih.  Razvijeni finalni softverski  proizvod realiziran je isključivo domaćim snagama i znanjem sa izraženim izvoznim potencijalom.

Zbog potrebe za velikom fleksibilnošću rada i modelom suradnje s korisnikom korišten je hibridni pristup vođenja projekta primjenom agilne metodologije po Scrum principima i klasične projektne metodologije, što je značajno doprinijelo uspješnosti projekta te kvaliteti proizvoda, što se očitovalo u dnevnim isporukama verzija na QA testiranja (Continuous Integration),  modularnim isporukama, jediničnim, integracijskim i end-to-end testiranja koja su provođena u bliskoj suradnji s korisnikom što je rezultiralo i većom motiviranošću svih članova projektnih timova i boljom timskom dinamikom.

O kvaliteti izlaznog proizvoda svjedoči i da je Raiffeisenbank (RBA Zagreb) je za 2015. dobila nagradu za najbolji rezultat u naplati potraživanja unutar Raiffeisen Grupe. 

3. Povelja za značajan doprinos u digitalizaciji i dostupnosti širokopojasnog interneta u RH

Projektu „PSTN migracija“, nositelju projekta Hrvatskom Telekomu d.d. i voditelju projekta Josipu Hansu Sekuliću  dodjeljuje se posebna povelja za provedbu projekta koji je ostvario značajan doprinos u digitalizaciji i dostupnosti širokopojasnog Interneta u Republici Hrvatskoj.

Glavni cilj ovog projekta bio je migracija 2.904 udaljenja pretplatnička stupnja i migracija  1.139.000 korisnika na IP govornu uslugu, čime je svim korisnicima omogućen širokopojasni pristup. Na svim pristupnim čvorovima je izvršena instalacija opreme i prespajane korisnika, implementirana je IMS platforma za govornu uslugu, kao i novi procesi aktivacije i promjene govornih usluga. Ovaj kompleksni projekt izvođen je u periodu od 2010.g. do 31.12.2015 sa preko 900 učesnika u dijelu izvođenja.

Sve projektne aktivnosti planirane su uz redovite tjedne koordinacijske sastanke, s točno definiranim sudionicima u jedinstvenom terminu i stalnoj lokaciji, dok je realizacija  praćena primjenom Primavera alata te usporedbom plana i realizacije. Operativno praćenje KPI (Ključnih pokazatelja uspješnosti) kao što su broj migriranih korisnika po tehnologiji osigurano je ekstrakcijom podataka iz DWH sustava te tjednim osvježavanjem.

Uz ključne izazove - definicije zamjenskih usluga na IP platformi za ISDN korisnike i ugovaranja usluge sa svakim pojedinim korisnikom te ishođenja velikog broja lokacijskih i građevinskih dozvola  za izgradnju optičke mreže kroz pristupnih putove do pretplatničkih stupnjeva, projekt je ostvario sve planirane ciljeve koji uključuju: tehnološki napredak s prelaskom s tradicionalne telefonije na IP baziranu govornu uslugu, velikim uštedama u troškovima održavanja (el.energija, SLA održavanje, broj izlazaka kod korisnika) i na kraju povećanje poslovne efikasnosti uz smanjenje broja grešaka i ubrzanje realizacije ostalih širokopojasnih usluga

4. Povelja za značajno unapređenje energetske efikasnosti u distribuciji električne energije

 Projektu „TS 110/10(20) kV Ferenščica“, nositelju projekta društvu HEP-ODS d.o.o i voditelju projekta Nevenu Lang-Kosiću dodjeljuje se posebna povelja za provedbu projekta koji je ostvario značajno unapređenje energetske efikasnosti u distribuciji električne energije.

Glavni cilj ovog projekta bio je izgradnja transformatorske stanice 110/10(20)kV Ferenščica kroz period izvođenja od 2011 do 2015.g., a u skladu s ispunjenjem strateškog cilja HEP ODS-a o uvođenju direktne transformacije 110/10(20)kV i postupni prelazak područja na 20 kV napon.

Uz korištenje interno razvijene metodologije za upravljanje projektima baziranoj na “waterfall” principu formirana je jedinica za provedbu projekta (PMUnit) s jasnim imenovanjima i definiranim ulogama, na projektu su korišteni alati za planiranje i praćenje projekata (MS Project), a uz primjenu internih ERP alata financijsko planiranje i praćenje projekta. Ključni rizici (financijski i izvedbeni) su utvrđeni i praćeni od samoga početka.

Kao rezultat projekta, uz ispunjenje glavnog cilja, ostvareni su zahtjevi novih kupaca za dodatnom novom priključnom snagom uslijed porasta potrošnje uzrokovanog izgradnjom uglavnom velikih poslovnih građevina na području Vukovarska-Heinzelova-Radnička, TS Ferenščica je preuzela napajanje 30.000 kupaca, a u konačnici će opskrbljivati 60.000 kupaca okolnog područja. Osigurano je i povećanje kapaciteta elektroenergetske mreže uz povećanje pouzdanosti napajanja uz značajno smanjenje gubitaka u prijenosu.

5. Povelja za osnaživanje uloge edukacije u društvu i podizanje svijesti o znanjima budućnosti

 Projektu „Hour of Code Hrvatska “, nositelju projekta Osijek Software City i voditelju projekta Beli Ikotiću dodjeljuje se posebna povelja za iniciranje i provedbu projekta koji je ostvario značajan doprinos osnaživanju uloge edukacije u društvu i podizanju svijesti o znanjima budućnosti.

Glavni cilj ovog projekta bio je uključiti osnovne škole i organizacije u sudjelovanje na Satu kodiranja te zainteresirati učenike za znanja iz programiranja, kao i općenito za računalne znanosti u Hrvatskoj.

Cijeli projekt je volonterske prirode. Na njemu su radila 2 člana užeg projektnog tima i 95 volontera,  bez budžeta,  a uključio je 182 škole i preko 7.500 djece.

Cijeli projekt je vođen agilnom metodologijom, kroz alat za upravljanje projektima Active Collab dok se  kvaliteta osiguravala kroz pripremljene pravilnike i online sastanke s školama i volonterima.

Kao rezultat projekta osiguran je kontinuitet rada s nastavnicima na slijedećim edukacijskim projektima (CodeCamp, Pyxie Dust, Ljetna škola programiranja) uz izraženo  nastojanje da se povećanjem znanja i zanimanja za računalne znanosti poveća i broj mladih ljudi koji će nastaviti svoje obrazovanje u tom smjeru.

6. Povelja za tehnološku inovaciju

Projektu „C@N Motion“, nositelju projekta društvu Citus d.o.o. i voditelju projekta Tomislavu Bronzinu dodjeljuje se posebna povelja za tehnološku inovaciju.

Glavni cilj ovog projekta finalizirati razvoj interaktivnog multimedijalnog proizvoda C@N Motion tako što će se u njega ugraditi moduli za prepoznavanje emocija korisnika računalnog sučelja, interaktivnog multimedijalnog sustava upravljanog rukom, a na temelju izrađenog inovativnog modula C@N eMotion te priprema aktivnosti komercijalizacije proizvoda na svjetskom tržištu putem: on-line prodaje krajnjim korisnicima ili putem prodaje tzv. „Whitelabel“ proizvoda (koji se brendira i prilagođava robnoj marki drugih tvrtki).

 Putem internih standarada i protokola te PMI metodologija praćeni su i kontrolirani vrijeme, budžet i opseg u odnosu na plan i njihova je primjena utjecala na uspješnost projekta. Projekt razvoja programskih tehnologija se vodio po Microsoft Operations Framework (MOF) 4.0 metodologiji namijenjenoj IT projektima, a koja daje smjernice za vođenje projekta kroz faze.

 Kroz niz sudjelovanja na međunarodnim inovacijskim izložbama i edukacija s ciljnim skupinama (industrijama) rezultirali su da su proizvod i funkcionalnosti istog prepoznate na domaćem i međunarodnom okruženju kao jedinstveno i inovativno rješenje u svijetu.