Priznanje Projekt godine za 2018. godinu

dodjeljuje se projektu „Izrada digitalnih obrazovnih sadržaja za predmete matematika i fizika za osnovne i srednje škole“,nositelju projekta Algebra d.o.o. za CARNET  i voditeljici projekta Sonji Prišćan. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Glavni cilj ovog projekta bio je osiguravanje podrške za sustavno uvođenje informacijsko-komunikacijske tehnologije u proces učenja i poučavanja kroz izradu digitalnih obrazovnih sadržaja za predmete matematika i fizika za sljedeće uzraste: 7. i 8. razred osnovne škole te 1. i 2. razred opće gimnazije. Izvoditelj projekta je Algebra d.o.o. za naručitelja Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET.

Rezultati projekta su otvoreni digitalni obrazovnih sadržaji za matematiku i fiziku za 7. i 8. razred OŠ te 1. i 2. razred SŠ, koji pokrivaju cjelokupne kurikulume te osam priručnika za nastavnike i mobilne aplikacije za korištenje sadržaja na svim vrstama mobitela, tableta i kompjutora, te su kao takvi jedinstveni u Hrvatskoj, ali i šire jer se radi o otvorenim sadržajima prilagođenim i djeci i mladima s posebnim potrebama i nadarenoj djeci i mladima te njihovim nastavnicima i profesorima.

U projektu je primjenjen hibridni model (waterfall i agilno) upravljanja projektima, te vlastita (interna)  metodologija razvoja digitalnog obrazovnog sadržaja. U planiranju i provedbi projekta se udružilo 120 znanstvenika i stručnjaka (33 autora, 4 urednika, 20 stručnjaka za multimediju,10 developera, 10 suradnika za provjeru pristupačnosti i pitanja uputa za inkluziju, 18 testera,...) u zajedničkoj transdisciplinarnoj inicijativi za uspostavom okvira za učinkovitiji prijenos znanja te u suradnji s FER-om (pristupanost i inkluzivnost sadržaja), Lamaro Digital (Razvoj i podrška za platformu za izradu sadržaja), Prospekt (Razvoj i dizajn korisničkog sučelja), Cognita (Razvoj interakcija).

Razvijeni sadržaji namijenjeni su za korištenje učenicima, a omogućuju nastavnicima organizaciju nastave primjenom informacijske tehnologije, te se time povećava kvaliteta nastave u školama.

Učenicima su sadržaji dostupni za korištenje na računalu/tabletu, za učenje, ponavljanje i uvježbavanje gradiva. Sadržaji su multimedijski, interaktivni, te su poticajni za učenike, jer sadrže puno zadataka i interakcija za vježbu, aktivnosti za samostalno učenje, pokusa, te vizualizaciju gradiva, a dostupni su na njima privlačnom mediju.

Sadržaji su pristupačni – mogu ih koristiti učenici s poteškoćama u razvoju, te se mogu prilagoditi ovisno o potrebama učenika.

Sadržaji potiču inkluziju – u priručnicima za nastavnike, postoje upute kako koristiti i prilagoditi sadržaje za učenike s posebnim obrazovnim potrebama.

Svrha projekta je za sve sudionike bila motivirajuća: Projektni rezultati koji djeluju na opće dobro građana, a pogotovo djece u obrazovnom sustavu.

Po prvi put se u RH razvijala ispočetka tolika količina obrazovnog digitalnog sadržaja na visokoj razini kvalitete.

Naručitelj je zadovoljan isporukama, sadržaji su javno objavljeni na CARNET-ovom Edutoriju (dos.e-skole.hr), te ih koristi velik broj nastavnika i učenika. Tijekom 2018. godine Edutorij je ostvario 728 777 posjeta.

Temeljem navedenoga, Ocjenjivački sud je donio odluku da se navedenom projektu Izrada digitalnih obrazovnih sadržaja za predmete matematika i fizika za osnovne i srednje škole i voditeljici projekta Sonji Prišćan dodjeli priznanje kao Projekt godine PMI Udruge Hrvatska za 2018. godinu.

Povelja za značajan doprinos u digitalizaciji poslovanja tijela državne i lokalne uprave i samouprave

Sustav digitalnih geodetskih elaborata (SDGE), projekt nositelja IGEA d.o.o. za naručitelja Državnu geodetsku upravu rezultirao je izradom i uspostavom aplikativnog GIS rješenja koje automatizira proces i geodetskim izvoditeljima omogućuje izradu i kontrolu digitalnih geodetskih elaborata.

Korištena je interna IN2/IGEA projektna metodologija kao hibridni model sa projektnim fazama kao Waterfall model, a za razvoj je korišten agilni pristup (iterativno) uz validaciju i verifikaciju opsega projekta.

Doprinos poslovanja za tijela državne i lokalne uprave i samouprave odražava se u digitalnoj transformaciji procesa izrade elaborata iz analognog u digitalni oblik uz visoku usklađenost aplikativnog rješenja i pravnog/regulatornog okvira.

Ispunjeni su ciljevi za cijelu geodetsku zajednicu uz standardizaciju i ubrzavanje postupka izrade, te kontrole geodetskih elaborata. Napravljena je tehnička osnova za potrebe osnivanja i održavanja katastara nekretnina, omogućeno brže provođenje promjena u katastru zemljišta uz veliki utjecaj na ubrzanje investicija vezanih za nekretnine.

 

Povelja za značajnu inovativnost u razvojnom projektu

CUPRA e-Racer, projekt nositelja Rimac Automobili d.o.o. za naručitelja VW grupaciju, uspješno je odrađena elektrifikacija automobila za natjecateljske svrhe (eTCR serija) sa glavnim isporukama: baterijski paket, integracija, M2M i 22 kW eksterni punjač.

U vođenju projekta korištena je interna metodologija bazirana na PMI standardu, uz inovativnost koja je doprinijela savladavanju izazova u integraciji kroz kontinuirani rad sa dobavljačem, brze implementacije svih izmjena i trenutno testiranje, uz veliku brzinu prilagodbe i reakcije na neplanirane situacije.

Uspješno je dostignut ambiciozan rok za prezentaciju vozila, te rezultat od 14 mjeseci prednosti u odnosu na konkurenciju (za testiranje i podešavanje vozila).

Uz demonstraciju mogućnosti utrka električnih vozila, dodatna postignuća su promicanje ekološke komponente kroz „čisto” natjecanje, te niska razina zagađenja bukom koja omogućava održavanje utrka i testova u urbanim područjima.

 

Povelja za izvrsnost u realizaciji poduzetničkog projekta i podizanje svijesti o potrebi poduzetničkog pristupa

Old Pilot’s Gin, projekt nositelja Duh u boci d.o.o. za zadatak je imao uspješno osmisliti i napraviti, te postaviti proizvodni proces za hrvatski “craft” gin kao proizvod destiliran od odabranih, rukom branih biljaka sa područja Republike Hrvatske uz jedinstveni vizualni identitet.

U vođenju projekta, koje se isprepliće sa razvojem proizvoda, korišten je iterativni pristup prilikom R&D i uspostave procesa proizvodnje, uz planiranje i izvođenje u kraćim vremenskim intervalima.

Rezultat projekta je proizvod koji svojom kompleksnošću, okusima i mirisima podsjeća na okuse i mirise Hrvatske, a korištena je tehnologija pripreme i destilacije biljaka sa ciljem zadržavanja eteričnih ulja, bez dominantne alkoholne note. Uz poduzetničke izazove u proizvodnji, bilo je potrebno osigurati dozvole i riješiti administraciju vezano za jaka alkoholna pića.

Projektom je uspješno uspostavljen tehnološki najmoderniji proces proizvodnje, sa ciljem optimizacije proizvodnih troškova, te je istovremeno proizveden najbolji gin na svijetu u kategoriji London Dry Gin uz osvajanje svjetski priznatih nagrada u Londonu i San Franciscu.


Povelja za izvrsnost u integraciji osoba s invaliditetom kao ravnopravnog zaposlenika u velikoj međunarodnoj korporaciji

Ericsson Nikola Tesla Voice Assistant – EVA, projekt nositelja Ericsson Nikola Tesla d.d. je projekt koji obuhvaća planiranje i dizajn aplikacijskog modula za prepoznavanje govora (glasovni asistent na hrvatskom jeziku), instalaciju i integraciju na Android platformu, testiranje i verifikaciju rješenja, isporuku rješenja, stručno usavršavanje članova tima, praćenje aktivnosti i izradu video uputa.

Značaj projektnih ciljeva je u unapređenju kvalitete života, ubrzavanju i pojednostavljenju svakodnevnog korištenja modernih tehnologija, omogućavanju funkcioniranje u okolini i radnoj sredini (vožnja automobilom, detektiranje točne lokacije, uspostavljanje poziva, čitanje/slanje poruka, vremenska prognoza, kalkulator) za ljude s poteškoćama vida i motorike.

Korištena je interna metodologija bazirana na PMI standardu uz specifičnost ovog projekta koji je zahtijevao potpuno drugačiji pristup u organizaciji i vođenju projekta jer je kao voditelj razvojnog tima, arhitekt rješenja i tester bila odgovorna osoba sa oštećenjem vida.

Posebnim doprinosom projekta smatra se integracija osobe s invaliditetom kao ravnopravnog zaposlenika u velikoj međunarodnoj korporaciji, kroz rad na razvoju aplikacije korištenjem javno dostupnih i besplatnih alata.

 

Povelja za izvrsnost u primjeni projektne metodologije u vođenju i uspješnoj realizaciji infrastrukturnog projekta

Redizajn kampusa A1 Hrvatska, projekt nositelja A1 Hrvatska d.o.o. je projekt redizajna poslovnih prostora za uvođenje agilnog pristupa u organizaciji i poslovnim procesima kompanije. Zahtjevan cilj modernizacije, preuređenja i preseljenja radnih prostora površine 10.000 m2 u skladu s agilnim metodama rada i digitalnom transformacijom kompanije uključivao je izradu projektne dokumentacije, nadzor, nabavu i izvođenje radova, puštanje u rad, izradu novog rasporeda razmještaja zaposlenika (po principu Acitivity based working modela) i 2.000 preseljenja za 1.100 zaposlenika na kampusu A1 Hrvatska Žitnjak, uz omogućavanje kontinuiteta poslovanja bez ispada ili nemogućnosti rada. Primijenjena je A1 projektna metodologija temeljena na PMI Waterfall metodologiji uz primjene prakse iz građevinske struke. Kampus je dizajniran da bude zabavan i suvremen, potiče kontinuirano učenje i razvoj, te izgrađuje kulturu suradnje i inovacija.

Ovim zahtjevnim infrastrukturnim projektom, bez premašivanja budgeta i produljivanja roka, stvoreni su bolji uvjeti rada, povećana produktivnost, te brza razmjena informacija između zaposlenika uz podršku managementa kao ključnih dionika u projektu.

 

Povelja za značajan doprinos u digitalizaciji državnih poduzeća i modernizaciji poslovanja

Digitalni poštar, projekt nositelja Hrvatske pošte d.d. je projekt razvoja aplikacije, kao rješenja za digitalnu dostavu, koja doprinosi modernizaciji i digitalizaciji poštarskog poslovanja. Projektom je obuhvaćena digitalizacija procesa („zeleni ured“) uključujući obradu i dostavu svih pošiljaka, vođenje dostavne knjige u digitalnom obliku, te pražnjenje pošiljki u realnom vremenu. Vođenje projekta bilo je kombinacija waterfalla i agilnog sa poštarima kao krajnjim korisnicima koji su uključeni u kontinuirane parcijalne projektne isporuke.

Značajan utjecaj na uspjeh imale su prilagođene manje isporuke, testiranje aplikacije i prilagođavanje potrebama krajnjih korisnika, pilot projekt testiranja aplikacije u razdoblju od 6 mjeseci, te snažna podrška Uprave.
Projektom su stvoreni preduvjeti za nadogradnju sustava za: bezgotovinska plaćanja, očitanje osobnih iskaznica, korisničkog portala, paketomata.

Digitalni poštar je primjer projekta u javnom sektoru za uvođenje digitalnih tehnologija u temeljne procese poslovanja, te korištenje agilnih metoda vođenja projekata, postižući direktnu korist za naše građane.

Izborno povjerenstvo PMI Udruge za upravljanje projektima Hrvatska donijelo je odluku o dodjeli Priznanja za projekt godine za 2018. godinu te šest posebnih povelja za pokazanu izvrsnost u upravljanju projektima u određenim kategorijama.

Izborno povjerenstvo imenovao je Izvršni odbor Udruge i čine ga:

  • Vedrana Jelušić Kašić, Deloitte Hrvatska - Partnerica u Odjelu financijskog savjetovanja
  • Silva Stipić Kobali, HGK – Samostalna savjetnica
  • Jasminka Martinović, HUP – Direktorica granskih udruga (Udruga informatičke i komunikacijske djelatnosti)
  • dr. sc. Mislav Ante Omazić, EFZG – Redoviti profesor na Katedri za organizaciju i management
  • dr. sc. Ernest Vlačić, Algebra – Voditelj eLeadership MBA programa

Ispred PMI Hrvatska:

  • Sanja Georgina Stropnik, predsjednik Odbora za priznanja PMI Hrvatska i član Izvršnog odbora
  • Darko Mesar, član Izvršnog odbora PMI Hrvatska
  • Darko Grlica, član Odbora za priznanja PMI Hrvatska

 

Članovi Izbornog povjerenstva dolaze iz sljedećih organizacija:

Vedrana Jelušić Kašić, Deloitte

Vedrana Jelušić Kašić je partnerica u Deloitte Srednja Europa zadužena za odjel financijskog savjetovanja u Adria regiji. Vedrana je stručnjak u pružanju savjetodavnih usluga vezanih uz M&A transakcije, financijsko restrukturiranje, pribavljanje kapitala i forenziku. Vedrana ima više od 20 godina iskustva u rukovođenju te upravljanju poslovnim i investicijskim odlukama za značajne međunarodne financijske institucije u različitim poslovnim sektorima. Prije dolaska u Deloitte, Vedrana je bila direktor za Hrvatsku, Sloveniju, Mađarsku i Slovačku u EBRD-u, odgovorna za ispostavu strategije i poslovnog plana kroz ulaganja i unapređenju politika reforme. Vedrana je stekla titulu bakalaureata na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu , smjer ''Financije'' te magistrira znanosti na Sveučilištu Brandeis u Massachusettsu, smjer ‘’ Međunarodna ekonomija i financije '' . Završila je financijski kolegij na Wirtschaftsuniversität i Institut für Wirtschaftwissenschaften u Beču te je posjednik diplome ''Non- Executive Director'' uručena od The Financial Times-a, London, UK. 

 

Silva Stipić KobaliHrvatska gospodarska komora

Silva Stipić Kobali je od srpnja 2019. godine samostalna savjetnica u Hrvatskoj gospodarskoj komori, nakon isteka mandata direktorice Sektora za međunarodne poslove i EU (2015-2019).

Aktivno se bavi poslovima vezanim uz međunarodne poslove, strateškim planiranjem, koordinacijom i provedbom aktivnosti vezano uz pružanje sustavne potpore internacionalizaciji poslovanja hrvatskih tvrtki. Intenzivno surađuje sa stranim tvrtkama, potencijalnim investitorima u Republici Hrvatskoj, te sudjeluje u definiranju i predstavljanju ključnih točaka Hrvatske kao potencijalne investicijske destinacije.

Voditelj je projekta HR.izvoz namijenjenog jačanju prisutnosti hrvatskih MSP-ova na inozemnim tržištima s ciljem povećanja izvoza hrvatskih proizvoda i usluga, a uz to koordinira nekoliko ključnih projekata vezanih za internacionalizaciju hrvatskog gospodarstva – Poduzetnik izvoznik; tenderi.hgk.hr; Croatia Supply Day i dr., te je suradnik na projektu Doing Business Svjetske Banke. Sudjeluje u radu niza odbora i radnih grupa vezanih uz ulaganja i internacionalizaciju poslovanja, a značajan angažman ostvaruje na području savjetovanja tvrtki o financiranju njihovog poslovanja, uglavnom iz europskih izvora.

Tijekom karijere u Hrvatskoj gospodarskoj komori obnašala je dužnost direktorice Centra za investicije HGK kojeg je vodila od njegovog ustroja 2012.g. do 2015. godine, radila kao koordinator i organizator brojnih poslovnih konferencija i foruma u zemlji i inozemstvu, te provodila istraživanja o poslovnoj klimi u RH i poduzetničkim očekivanjima.

  

Jasminka Martinović, Hrvatska udruga poslodavaca

Jasminka Martinović, direktorica granskih udruga – u Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP) vodi Udrugu informatičke i komunikacijske djelatnosti i HUP-Udrugu poslodavaca u obrazovanju.
Kroz višegodišnji rad u HUP-u posebno je uključena u procese vezane uz socijalno partnerstvo (Vlada, sindikati i poslodavci), poput pregovaranja s predstavnicima javne vlasti (zakonodavne i izvršne), pregovaranja u kolektivnim granskim ugovorima. Aktivno sudjeluje u procesima donošenja različitih zakona, strategija i općenito kreiranju različitih gospodarskog politika iz pozicije predstavnika privatnih poduzetnika i poslodavaca.
Članica je Nacionalnog vijeće za razvoj ljudskih potencijala, članica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO), članica Foruma za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj karijera, članica Upravnog vijeća Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i dr.

 

Prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić rođen je u Zagrebu, 31. svibnja 1971. godine gdje je završio matematičko-informatičku gimnaziju 1990. godine. Diplomirao, magistrirao i doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Redoviti je profesor od 2019. godine. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu proveo je većinu profesionalno vijeka, tijekom kojeg je konstituirao, razvijao i promicao niz kolegija na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini sveučilišnog studija iz područja 'Menadžmenta', 'Projektnog menadžmenta', 'Društvene odgovornosti poduzeća', 'Menadžmenta promjena', 'Vodstva' i 'Poslovne etike'. S kolegama sa Sveučilišta je i pokrenuo prvi interdisciplinarni sveučilišni kolegij 'Kreativni laboratorij'. Unutar svih svojih kolegija potiče studente na inovativnost i odgovornost naspram njihove buduće uloge nositelja promjena u društvu.

Jednako je tako promicao stručni i znanstveni interes, istraživanja tih znanstvenih područja te njihovo uvođenje u praksu brojnim konzultacijama i suradnjom s nizom organizacija poput Novartisa, UNDP-a, Svjetske banke, IFC-a, COOP-a, Raiffeisen
Internationala, Toyote, IBM-a, ARGO-a, Privredne banke Zagreb, INA-e, Hrvatskog Telekoma, Hrvatske udruge leukemija i limfoma, Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara, Obrtničke komore Zagreb, Willis Towers and Watsona, UNICEF-a, Pivovare Medvedgrad, Zagrebačke burze i mnogim drugim. Pored toga član je ocjenjivačkih odbora za dodjelu Indeksa DOP-a, Deloitte Green Frog, PWC Building Trust Award, PMI Hrvatska za projekt godine, Nagrade dr. Dražen Glavaš i još nekih.

U sklopu znanstvenog usavršavanja najduže vrijeme je proveo na institutu The Fowler Center for Business as an Agent of World Benefit na Weatherhead School of Management u SAD-u. Objavio je niz samostalnih knjiga i poglavlja bilo samostalno, bilo u koautorstvu te veliki broj znanstvenih i stručnih radova.

 
Doc. dr. sc. Ernest Vlačić, Visoko učilište Algebra

 

Doc. dr. sc. Ernest Vlačić, MBA, veleučilišni profesor, voditelj e-Leadreship MBA studijskih programa na Visokom učilištu ALGEBRA.
Dugi niz godina aktivan kao sudionik-voditelj na čitavom nizu multikulturalnih, poslovnih i akademskih razvojno-istraživačkih projekata u okruženjima širom svijeta. Voditelj, osnivač i organizator različitih timova i organizacija u poslovnom segmentu i akademiji. Direktor u više organizacija i voditelj složenih projekata u različitim okruženjima.

Svoj je karijerni put započeo kao razvojni inženjer u Prvomajskoj nakon čega radi kao menadžer u korporaciji DANIELI SpA s kojom osniva i vodi DANIELI SYSTEC. Karijeru nastavlja u Brodarskom Institutu u okviru nacionalnog znanstvenog STP projekta s kojim i suosniva spin-out razvojno-istraživačku organizaciju NOVAMINA centar inovativnih tehnologija, koju i danas vodi.
Usporedno s vođenjem i upravljanjem tehnološkim organizacijama, upravlja međunarodnim multidisciplinarnim industrijskim projektima i portfeljima projekata tehnološkog inoviranja. Dr. Vlačić je i predsjednik nacionalnog Tematskog inovacijskog vijeća za Energetiku i održivi okoliš RH. 
Njegov je znanstveno-istraživački i nastavni rad fokusiran na područja strategijskog i inovacijskog menadžmenta, te inovacijskih i industrijskih politika na čemu je i doktorirao pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
Pozvan je predavač na većem broju znanstveno-stručnih skupova, kao i gostujući predavač na domaćim i stranim visokim učilištima te vršitelj dužnosti na upravljačkim funkcijama visokih učilišta.