Postupak ocjenjivanja se provodi u tri koraka.

  1. Povjerenstvo analizira pristigle ponude i odbacuje one koje ne zadovoljavaju formalne uvjete. 
  2. Kandidature se ocjenjuju na temelju ispunjenih obrazaca za kandidaturu i dostavljenih priloga. Povjerenstvo odabire projekte koje će ocjenjivati u trećem koraku.
  3. Provode se predstavljanja projekata.

Projekt u pravilu predstavlja voditelj projekta sa suradnicima i drugim zainteresiranim stranama u projektu. Prezentacija traje do 15 minuta. Nakon prezentacije predviđeno je 30 minuta za pitanja Povjerenstva i raspravu. Povjerenstvo može unaprijed tražiti da se na prezentaciji razjasne nejasnoće iz kandidature, upotpune informacije, demonstriraju rezultati projekta ili omogući uvid u određenu projektnu dokumentaciju.

Kao dopunu trećem koraku odlučivanja, članovi Povjerenstva mogu zatražiti uvid u projekt ili njegove rezultate na licu mjesta gdje se oni nalaze ili gdje je projekt proveden, kao i razgovor s određenim zainteresiranim stranama u projektu. Također, Udruga može zatražiti da projektni tim pripremi pisanu studiju slučaja o projektu. Po završetku trećeg koraka Povjerenstvo donosi odluku o dobitniku Nagrade za projekt godine i o dobitnicima posebnih povelja.

Kriteriji za ocjenjivanje nominacija za priznanje Projekt godine:

  • primjena strukturirane metodologije vođenja projekata – 25% bodova,
  • kompleksnost projekta po organizaciji, tehnologiji, rizicima, rokovima, troškovima ili nekoj drugoj osnovi – 25% bodova,
  • značenje projektnih ciljeva za naručitelja projekta i/ili za širu društvenu zajednicu i njihovo uspješno ispunjenje – 25% bodova,
  • inovativnost u primijenjenoj praksi vođenju projekta – 15% bodova,
  • ostvarenje projektnih ciljeva iznad planiranih okvira – 10%bodova.

Stupanj ispunjenja ovih kriterija članovi Povjerenstva za dodjelu nagrade određuju prema osobnoj procjeni na temelju kandidature projekta, prezentacije projekta, razgovora sa zainteresiranim stranama u projektu, predočene projektne dokumentacije, neposrednog uvida u rezultate projekta i na temelju drugih izvora informacija prikupljenih u postupku ocjenjivanja kandidiranih projekata.

 

Pridruženi dokumenti

Pravilnik o dodjeli priznanja