Drage kolegice i dragi kolege,

 

Otvorene su prijave za Priznanje za Projekt godine 2021. 

Kandidati se mogu prijaviti putem web obrasca na linku do 01.09.2022.godine.

Prijava je brza, a potreban je osnovni set podataka: Naziv projekta, Cilj projekta, Ključne isporuke projekta, Nositelj projekta, Voditelj projekta, Kontakt.

Nakon provjere valjanosti prijave kontaktirat ćemo Vas i zamoliti da popunite unificirani template prezentacije, za što ćete imati dodatnih 30 dana vremena. Nakon toga slijedi evaluacija materijala, odabir finalista i prezentacija pred Izbornim povjerenstvom.

 

Konkurirati mogu projekti koji su uspješno završeni u periodu od 01.01.2021. – 30.06.2022. neovisno o sektorima primjene: ICT, građevinarstvo, medicina, proizvodnja, financije, usluge, javni sektor, neprofitni sektor i dr.

Nominiran može biti svaki projekt koji zadovoljava sljedeće uvjete:

  • organizacija – nositelj projekta je pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj i realizirala je više od 50% vrijednosti projekta,
  • voditelj projekta je fizička osoba s hrvatskim državljanstvom,
  • organizacija - nositelj projekta prihvaća uvjete natječaja i obvezna je dati sve potrebne informacije i privole za objavu podataka,
  • organizacija – nositelj projekta je za nominirani projekt pravodobno dostavila pravilno i potpuno popunjenu prijavnu dokumentaciju.

 

Kriteriji za ocjenjivanje nominacija za Priznanje Projekt godine:

  • primjena strukturirane metodologije vođenja projekata – 25% bodova,
  • kompleksnost projekta po organizaciji, tehnologiji, rizicima, rokovima, troškovima ili nekoj drugoj osnovi – 25% bodova,
  • značenje projektnih ciljeva za naručitelja projekta i/ili za širu društvenu zajednicu i njihovo uspješno ispunjenje – 25% bodova,
  • inovativnost u primijenjenoj praksi vođenju projekta – 15% bodova,
  • ostvarenje projektnih ciljeva iznad planiranih okvira – 10%bodova.

 

Postupak ocjenjivanja projekata za priznanje

Temeljem prijavljene kandidature preko web obrasca, Odbor za priznanja kontaktira kandidate i dostavlja obrasce za dostavu ostalih informacija potrebnih za postupak ocjenjivanja.

Materijali kandidature sa svim eventualnim dodatnim prilozima dostavljaju se e-poštom na adresu Odbora za priznanja u roku definiranom i objavljenom na web stranicama Udruge.

Kandidati mogu biti pozvani prezentirati nominaciju pred Izbornim povjerenstvom u trajanju do 30 minuta. U pravilu prezentira voditelj projekta sa suradnicima i drugim zainteresiranim stranama u projektu.

 

O svim detaljima u procesu odabira, uvjetima i kriterijima, zaštiti tajnosti podataka možete pronaći u Pravilniku.

 

Puno sreće želimo svim projektima u konkurenciji!

 

PMI Hrvatska – Odbor za Priznanja