Prijavite svoj projekt ovdje na linkukoristeći propisani web obrazac.

Poštovane kolegice i kolege,

pozivamo vas da prijavite projekte, konkurirate za prestižno priznanje i postanete voditelj projekta 2019. godine!

Prijave su omogućene do 15.7.2020. U konkurenciji mogu biti projekti koji su uspješno završeni u periodu od 1.1.2019. – 30.6.2020. neovisno o sektorima primjene: ICT, građevinarstvo, medicina, proizvodnja, financije, usluge, javni sektor, neprofitni sektor i dr.

Nominiran može biti svaki projekt koji zadovoljava sljedeće uvjete:

 • organizacija – nositelj projekta je pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj i realizirala je više od 50% vrijednosti projekta,
 • voditelj projekta je fizička osoba s hrvatskim državljanstvom,
 • organizacija - nositelj projekta prihvaća uvjete natječaja i obvezna je dati sve potrebne informacije i privole za objavu podataka,
 • organizacija – nositelj projekta je za nominirani projekt pravodobno dostavila pravilno i potpuno popunjenu prijavnu dokumentaciju.

Kriteriji za ocjenjivanje nominacija za priznanje Projekt godine:

 • primjena strukturirane metodologije vođenja projekata – 25% bodova,
 • kompleksnost projekta po organizaciji, tehnologiji, rizicima, rokovima, troškovima ili nekoj drugoj osnovi – 25% bodova,
 • značenje projektnih ciljeva za naručitelja projekta i/ili za širu društvenu zajednicu i njihovo uspješno ispunjenje – 25% bodova,
 • inovativnost u primijenjenoj praksi vođenju projekta – 15% bodova,
 • ostvarenje projektnih ciljeva iznad planiranih okvira – 10%bodova.

Postupak ocjenjivanja projekata

Temeljem prijavljene kandidature preko web obrasca, Odbor za priznanja kontaktira kandidate i dostavlja unificirane obrasce, kroz koje je potrebno dostaviti ostale informacije potrebne za postupak ocjenjivanja.

Materijali kandidature sa svim eventualnim dodatnim prilozima dostavljaju se e-poštom na adresu Odbora za priznanja u roku definiranom i objavljenom na web stranicama Udrug

Sve detalje o procesu odabira, uvjetima i kriterijima, zaštiti tajnosti podataka možete pronaći u Pravilniku o dodjeli priznanja.

Veselimo se Vašim prijavama!

PMI Hrvatska – Odbor za Priznanja

 

Poštovane kolegice i kolege,

pozivamo vas da prijavite kandidate za Priznanje za mladog voditelja projekta.

Novim Pravilnikom o dodjeli priznanja se osim prestižnog Priznanja za Projekt godine uvodi mogućnost dodjele Priznanja za mladog voditelja projekta.

Prijave su omogućene do 30.6.2020. koristeći propisani web obrazac na linku.

Priznanje za mladog voditelja projekata prepoznaje i nagrađuje mladog profesionalca koji je imao značajan utjecaj na unapređenje upravljanja projektom unutar organizacije, unapređenju znanja i razumijevanju prakse upravljanja projektima te demonstriranju razumijevanja PMI standarda, prakse i etike.

Uvjeti nominacije su sljedeći:

 • Kandidat ne mora biti član PMI Hrvatska;
 • Kandidat mora biti u dobi od 25 do 35 godina u trenutku imenovanja;
 • Kandidat mora biti predložen od strane tri osobe, od kojih jedna mora biti glavni nositelj nominacije
 • Glavni nositelj nominacije mora biti član PMI Hrvatska s dobrom reputacijom;
 • Samopredlaganje nije dopušteno.
Potrebni materijali za nominaciju

Nakon prijave putem jednostavnog web obrasca na linku, glavni nositelj nominacije i svaki od ostalih predlagatelja treba napisati pismo nominacije (dužine do dvije stranice), koje treba sadržavati:

 • Kratak pregled odnosa predlagatelja prema predloženoj osobi ili vrste osobnog ili profesionalnog odnosa s predloženim osobama i dužina suradnje s njima – navesti svaki izravni osobni ili profesionalni odnos predlagatelja s kandidatom.
 • Potpuni opis doprinosa koji zaslužuju nagradu:
 • Opis doprinosa mora istaknuti utjecaj, ishode i rezultate nastojanja kandidata koji obuhvaćaju tri ili više godina rada u upravljanju i vođenju projekata,
 • Opis doprinosa koji su značajni za organizacije, sveučilišta ili širu društvenu zajednicu,
 • Opis doprinosa koji su unaprijedili znanje i razumijevanje prakse upravljanja projektima unutar organizacije, sveučilišta ili šire društvene zajednice.
 • Opis doprinosa koji pokazuju razumijevanje PMI standarda, prakse i etike.

O svim detaljima u procesu odabira, uvjetima i kriterijima, zaštiti tajnosti podataka možete pronaći u Pravilniku o dodjeli priznanja.

Veselimo se Vašim prijavama!

PMI Hrvatska – Odbor za Priznanja