Nagrada Projekt godine

Na konferenciji PMI Forum 2018 dodijeljena je strukovna nagrada za Projekt godine i priznanja finalistima u konkurenciji nominiranih projekata završenih u 2017. godini koji su pokazali značajnost ostvarenih projektnih ciljeva, kvalitetu i inovaciju u primjeni projektne metodologije te zavidnu razinu kompleksnosti projekta, kao i ostvarenje projektnih ciljeva iznad planiranog.

Dobitnik nagrade je projekt „The Warranty Group“, tvrtke Cloudsense, voditelj projekta Bojan Janeš.

 

Uručena su priznanja finalistima:

  • Projekt „Code Camp“, udruge Osijek Software City, voditelj projekta Ivan Jurlina
  • Projekt „Integrirani servisno orijentirani naplatni sustav“, tvrtke Verso Altima, voditelj projekta Damir Pleško.

Posebna Povelja za izvrsnost u primjeni standarda i metoda upravljanja projektima u razvoju inovativnih rješenja za nova, digitalna korisnička iskustva

  • Projektu „CITUS C@N Motion FALCON“, tvrtke Citus i voditelju projekta Tomislavu Bronzinu.

 

Video prezentacije finalista možete pogledati na Youtube kanalu PMI Croatia.

 

Čestitamo dobitnicima!

 

 

 

 

U želji da istakne organizacije i pojedince koji postižu najbolje projektne rezultate, Udruga PMI Hrvatska svake godine dodjeljuje nagradu za najbolji projekt - strukovno priznanje za najbolje vođen projekt i najbolje projektne rezultate ostvarene u Hrvatskoj.
Nominirani projekti mogu biti iz svih poslovnih domena i gospodarskih grana, stoga pozivamo na nominaciju uspješno realiziranih projekata iz domene informatike, proizvodnje, bankarstva, telekoma, građenja, transporta, medicine, nevladinih i neprofitnih udruga, kao i državne uprave.

 

Godine 2018 projekte je ocjenjivao Ocjenjivački sud čiji Članovi dolaze iz sljedećih organizacija:

Vedrana Jelušić Kašić, Deloitte

Vedrana Jelušić Kašić partnerica je u odjelu Financijskog savjetovanja, koji pruža stručne savjete u području spajanja i preuzimanja, financijskog restrukturiranja, povećanja kapitala i forenzike.

 Vedrana ima više od 20 godina rukovoditeljskog iskustva pri donošenju odluka vezanih za poslovanje i ulaganja stečeno u međunarodnim financijskim institucijama u različitim poslovnim sektorima kao što su proizvodnja, uslužne djelatnosti, infrastruktura, nekretnine i turizam, energetski i financijski sektor.

Prije nego što se priključila Deloitteu, Vedrana je bila Direktorica Europske banke za obnovu i razvoj za Hrvatsku, Sloveniju, Mađarsku i Slovačku te je bila odgovorna za ostvarivanje strategije i poslovnog plana kroz ulaganja i podršku institucionalnim reformama u tim zemljama.  U ulozi Više bankarice Vedrana je izravno vodila više od 40 transakcija u 12 država središnje i jugoistočne Europe, s naglaskom na financiranje kreditnim i vlasničkim financijskim instrumentima, s privatnim poduzećima te je bila član nadzornog odbora u nekoliko prehrambenih i trgovinskih društava u regiji. Dodatno je poslovno iskustvo stekla u banci Raiffeisen Bank u Hrvatskoj, društvu Merrill Lynch Private Client Group u SAD-u, Hrvatskoj narodnoj banci i društvu Monte Titoli u Italiji.

Vedrana je magistrirala u području međunarodne ekonomije i financija na Sveučilištu Brandeis, Massachusetts, SAD i prethodno diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Pohađala je kolegije u području financija na sveučilištu Wirtschaftsuniversität i institutu Institut für Wirtschaftwissenschaften u Beču te posjeduje diplomu Financial Times, London, Ujedinjenog Kraljevstva za neizvršne direktore, članove nadzornih odbora.

 

Izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Jasminka Martinović, Hrvatska udruga poslodavaca

Jasminka Martinović, direktorica granskih udruga – u Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP) vodi Udrugu informatičke i komunikacijske djelatnosti i HUP-Udrugu poslodavaca u obrazovanju.
Kroz višegodišnji rad u HUP-u posebno je uključena u procese vezane uz socijalno partnerstvo (Vlada, sindikati i poslodavci), poput pregovaranja s predstavnicima javne vlasti (zakonodavne i izvršne), pregovaranja u kolektivnim granskim ugovorima. Aktivno sudjeluje u procesima donošenja različitih zakona, strategija i općenito kreiranju različitih gospodarskog politika iz pozicije predstavnika privatnih poduzetnika i poslodavaca.
Članica je Nacionalnog vijeće za razvoj ljudskih potencijala, članica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO), članica Foruma za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj karijera, članica Upravnog vijeća Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i dr.

Danijela Pečevski, Hrvatska gospodarska komora

Danijela Pečevski, voditeljica Odjela za EU poslove, fondove i programe Hrvatske gospodarske komore zadužena za prijavu i provedbu projekata HGK sufinanciranih iz sredstava Europske unije kao i informiranje poduzetnika o mogućnostima financiranja poslovanja iz raznih izvora. Članica je Odbora za praćenje OP Konkurentnost i kohezija te OP Učinkoviti ljudski potencijali kao i drugih tijela nadležnih za pitanja europskih politika. Prethodno je bila zadužena za poslove bilateralnih gospodarskih odnosa Hrvatske i susjednih zemlja te članica pregovaračkih skupina za sklapanje ugovora o slobodnoj trgovini, CEFTA sporazuma. Aktivna je u razvijanju programa edukacija za MSP-ova iz raznih područja.

 

Predrag Šuka, Visoko učilište Algebra

 

Predrag je započeo svoju karijeru kao fotoreporter u dnevnim novinama prije punoljetnosti, šireći svoje iskustvo kroz rad na radiju i nacionalnoj televiziji ne zapostavljajući samostalne izložbe fotografija i završetak visokoškolskog obrazovanja na Grafičkom Fakultetu. Tijekom svog visokoškolskog obrazovanja započinje rad na katedri strojarstva gdje većinu svog angažmana odrađuje kroz softver trening u tadašnjim verzijama AutoCAD-a, te je kroz 3D aspekte programa privučen radu u 3Dsmax. Radeći profesionalno na projektima za studije dizajna, agencije i arhitektonske biroe vodi ga do 20 godina iskustva kojeg dijeli između fotografije, dizajna i 3D-a s mogućnosti da zadrži i kreira vizualni sadržaj i zajedničku komunikaciju. Njegovo predavačko i trening iskustvo se nastavlja u jedinom Autodesk ATCandAAP u Hrvatskoj, gdje je trenutno glavni predavač i mentor, edukacijski voditelj i drži treninge kao Autodesk certificirani instruktor. Uz trening, voditelj je multimedijskog računarstva i razvoja računalnih igara na Visokom Učilištu Algebra, te aktivno predaje u području multidisciplinarnog dizajna, fotografije, 3D kolegija i multimedijskih kolegija. U samostalno se vrijeme bavi istoimenim područjima u vidu konzultantskih usluga i izrade digitalnog sadržaja, javni govornik, gost predavač i višestruko nagrađivan u području dizajna, fotografije i 3D-a. Kao stručni suradnik sudjelovao je od EU projekata vezanih za edukaciju i trening pa sve do projekata vezanih za širenje i promoviranje istraživanja zračno-svemirskog prostora kroz Google Lunar X-Prize i udrugu Stellar, u kojima je i aktivni član. Ujedno je i član Europskog savjetodavnog vijeća za Autodesk ATC/AAP.

Predrag has started his career as a photojournalist in the daily newspapers even before he turned 18. He has extended his experience through work on a radio and national television without neglecting his photography exhibitions and higher education at the Faculty of Graphic Arts. During his higher education, he started working at the Department of Mechanical Engineering where he spent most of his engagement on software training in AutoCAD's current versions, and on 3D aspects of the education program working in 3Dsmax. He obtained 20 years of professional experience working for design studios, agencies and architectural bureaus. This type of experience was mostly focused on the area of photography, design and 3D which enabled him to retain and create visual content and communication between the areas. His lecturing and training experience continues in Autodesk ATC and AAP in Croatia, where he is currently working as a primary lecturer and a mentor and is holding training as an Autodesk certified instructor. Moreover, he is a chair holder on the Multimedia Computing and Game development study at the University College Algebra, and actively teaches in the field of multidisciplinary design, photography, 3D courses and multimedia courses. In his free time, he works on the above written fields and areas by providing consulting services and developing digital content. Predrag is also a public speaker, guest lecturer and multiple award-winner in the field of design, photography and 3D. As an expert associate, he has participated in the EU education and training projects, as well as projects related to expanding and promoting air and space research through the Google Lunar X-Prize and the Stellar Association, where he is an active member. He is also a member of European Advisory Council for Autodesk ATC/AAP.

 

 

Sanja, Georgina Stropnik, Direktor nagrade Projekt godine, PMI Hrvatska

 

Dodjela nagrade i priznanja su na PMI forumu 2018.

Dobitnike možete pogledati ovdje.