Nagrada za Projekt godine

Nagrada za Projekt Godine strukovna je nagrada kojom PMI Hrvatska svake godine nagrađuje najbolji prijavljeni projekt.

Imali ste uspješan projekt koji je završio u 2017. godini i želite podijeliti svoje iskustvo i „naučene lekcije“ s kolegama iz struke? Prijavite svoj projekt već sada!

Nagrada Projekt godine prepoznaje i nagrađuje značajne, kompleksne projekte koje su dokazali da su uspjeli i uspješno isporučili:

 • superiornu izvedbu najboljih praksi upravljanja projektima – ostvarenje najboljih rezultata i ispunjenje svih postavljenih ciljeva na nabolji način,
 • superiorne organizacijske rezultate,
 • pozitivan utjecaj na društvo u cjelini.

Uspješan završetak projekta određuje se u odnosu na temeljni plan projekta i njegove prihvaćene revizije. Radi određivanja uspješnosti završetka projekta, analizirat će se ostvarenje projektnih ciljeva, opseg isporuka projekta, njihova kvaliteta, rokovi, troškovi i drugi relevantni parametri.

Zadovoljstvo zainteresiranih strana obuhvaća zadovoljstvo kupaca, korisnika, organizacije – nositelja projekta i njenih vlasnika, podugovarača, osoba angažiranih na projektu i šire javnosti. Za procjenu zadovoljstva zainteresiranih strana stručno Povjerenstvo za dodjelu nagrade može uzeti u obzir pisane ili snimljene izjave zainteresiranih strana, izjave uzete u direktnom kontaktu s njima, relevantna stručna istraživanja zadovoljstva zainteresiranih strana, napise objavljene u medijima i druge izvore informacija.

 

Za projekt godine može se prijaviti svaki projekt koji zadovoljava sljedeće uvjete:

 • da je uspješno završen tijekom kalendarske godine u kojoj se kandidira za nagradu (kraj projekta u 2017),
 • da su zainteresirane strane zadovoljne odvijanjem projekta i njegovim rezultatima,
 • da je organizacija – nositelj projekta registrirana u Republici Hrvatskoj ili da je voditelj projekta osoba s hrvatskim državljanstvom,
 • da su organizacije registrirane u Republici Hrvatskoj realizirale više od 50% vrijednosti projekta,
 • da organizacija - nositelj projekta prihvaća uvjete natječaja i da ima pravo davanja potrebnih informacija i suglasnosti za objavu podataka,
 • da je za kandidirani projekt na vrijeme pristigla pravilno i potpuno popunjena prijavna dokumentacija.

Postupak prijave započinje popunjavanjem inicijalne prijave na web formi – LINK.

 

Svi uspješno prijavljeni kandidati biti će kontaktirani od strane PMI Hrvatska te će im biti dostavljeni svi potrebni obrasci za izradu prijavne dokumentacije.

Izborno povjerenstvo ocjenjivat će kandidate prema sljedećim ključnim kriterijima:

 1. Značajnost projektnih ciljeva, za organizaciju i širu društvenu zajednicu
 2. Kvaliteta primjene PM metodologije
 3. Razina kompleksnosti projekta
 4. Inovativnost u vođenju
 5. Ostvarenje ciljeva iznad plana.

 

Rok za prijave

Rok za prijavu projekata za PMI Nagradu Projekt godine  je 30. rujna 2018

Rok za dostavu kompletne dokumentacije kandidature je 10. listopada 2018.

 

APPLY TODAY 

 

PMI Hrvatska Nagrada za „Projekt godine 2017“ dodjeljuje se na konferenciji PMI Forum 2018.

U želji da istakne organizacije i pojedince koji postižu najbolje projektne rezultate, Udruga PMI Hrvatska svake godine dodjeljuje nagradu za projekt godine - strukovno priznanje za najbolje vođen projekt i najbolje projektne rezultate ostvarene u Hrvatskoj.

Pozivamo Vas da prijavite projekte koji zaslužuju ovo priznanje.

Možda je baš Vaš projekt bio najbolji u 2017!

Ove godine projekte će ocjenjivati Ocjenjivački sud čiji Članovi dolaze iz sljedećih organizacija:

EBRD - Vedrana Jelušić Kašić, direktor

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić

Hrvatska udruga poslodavaca - Jasminka Martinović, direktorica granskih udruga

Hrvatska gospodarska komora - Danijela Pečevski, voditeljica Odjela za EU poslove, programe i fondove, Sektor za međunarodne poslove i EU

Predstavnik Izvršnog odbora PMI Hrvatska

Koordinator aktivnosti izbora za 2017-tu godinu: Sanja Georgina Stropnik

 

Dodjela nagrade i priznanja za 2017 bit će na PMI forumu 2018.

 

Prijavite se!