Poštovane kolegice i kolege,

zahvaljujemo svim kandidatima na prijavama uspješnih projekata. U tijeku je evaluacija dokumentacije i priprema za prezentaciju pred Izbornim povjerenstvom. Želimo puno uspjeha svim kandidatima za Priznanje za Projekt godine 2019.

Prijave su bile omogućene do 15.7.2020. U konkurenciji mogu biti projekti koji su uspješno završeni u periodu od 1.1.2019. – 30.6.2020. neovisno o sektorima primjene: ICT, građevinarstvo, medicina, proizvodnja, financije, usluge, javni sektor, neprofitni sektor i dr.

Nominiran može biti svaki projekt koji zadovoljava sljedeće uvjete:

  • organizacija – nositelj projekta je pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj i realizirala je više od 50% vrijednosti projekta,
  • voditelj projekta je fizička osoba s hrvatskim državljanstvom,
  • organizacija - nositelj projekta prihvaća uvjete natječaja i obvezna je dati sve potrebne informacije i privole za objavu podataka,
  • organizacija – nositelj projekta je za nominirani projekt pravodobno dostavila pravilno i potpuno popunjenu prijavnu dokumentaciju.

Kriteriji za ocjenjivanje nominacija za priznanje Projekt godine:

  • primjena strukturirane metodologije vođenja projekata – 25% bodova,
  • kompleksnost projekta po organizaciji, tehnologiji, rizicima, rokovima, troškovima ili nekoj drugoj osnovi – 25% bodova,
  • značenje projektnih ciljeva za naručitelja projekta i/ili za širu društvenu zajednicu i njihovo uspješno ispunjenje – 25% bodova,
  • inovativnost u primijenjenoj praksi vođenju projekta – 15% bodova,
  • ostvarenje projektnih ciljeva iznad planiranih okvira – 10%bodova.

Postupak ocjenjivanja projekata

Temeljem prijavljene kandidature Odbor za priznanja kontaktira kandidate i dostavlja unificirane obrasce, kroz koje je potrebno dostaviti ostale informacije potrebne za postupak ocjenjivanja.

Materijali kandidature sa svim eventualnim dodatnim prilozima dostavljaju se e-poštom na adresu Odbora za priznanja u roku definiranom i objavljenom na web stranicama Udrug

Sve detalje o procesu odabira, uvjetima i kriterijima, zaštiti tajnosti podataka možete pronaći u Pravilniku o dodjeli priznanja.

Veselimo se Vašim prijavama!

PMI Hrvatska – Odbor za Priznanja