Najmlađi među ograncima PMI Hrvatska je ogranak Dalmacija, osnovan 2018. godine.

 

Ciljevi ogranka su:

  • popularizacija, afirmacija i promicanje projektnog menadžmenta kao profesije
  • povezivanje stručnjaka iz različitih industrija na zajedničkoj PMI platformi
  • ostvarivanje značajnije suradnje sa znanstvenim institucijama
  • povećanje baze članstva u Dalmaciji
  • podrška i pomoć u realizaciji ciljeva i aktivnosti PMI Hrvatska i njezinih preostalih podružnica.

Aktivnosti u PMI Dalmacija

Radionice, stručna predavanja i seminari

Cilj nam je pružiti našoj zajednici stručne sadržaje vezane uz upravljanje projektima u obliku seminara, predavanja i radionica.

Redovita okupljanja PMI Dalmacija

Po uzoru na druge ogranke, cilj nam je organizirati redovita okupljanja PMI zajednice u Dalmaciji i pomoći u širenju mreže naših članova.

Sudjelovanje u aktivnostima PMI Hrvatska

Kao dio PMI Hrvatska, tu smo da podržimo sve aktivnosti i događaje koji se organiziraju na državnoj razini

Nikša Pivac

Volontiranje u PMI Dalmacija

Nikša, kao voditelj ogranka PMI Dalmacija, traži sve bivše, sadašnje i buduće članove koji žive ili su porijeklom iz Dalmacije, a koji bi željeli biti aktivni u podružnici da mu se jave i saznaju više o prilikama za volontiranje!

Kontaktirajte nas

Istražite sve mogućnosti volontiranja

Pogledajte što sve možete raditi u zajednici PMI Hrvatska

Vidi otvorene pozicije