Marko Šimac PMP®

Marko Šimac PMP®

Predsjednik PMI Hrvatska

Sanja Georgina Stropnik PMP®

Sanja Georgina Stropnik PMP®

Potpredsjednica PMI Hrvatska

Antonio Prišćan

Antonio Prišćan

Tajnik PMI Hrvatska

Sonja Prišćan

Sonja Prišćan

Rizničarka Udruge

Darko Mesar PMP®

Darko Mesar PMP®

Voditelj ogranka PMI Zagreb

Nenad Bestvina​ PMP®

Nenad Bestvina​ PMP®

Voditelj ogranka PMI Osijek

Gordan Krčelić PMP®

Gordan Krčelić PMP®

Voditelj ogranka PMI Istra i Kvarner

Nikša Pivac PMP®

Nikša Pivac PMP®

Voditelj ogranka PMI Dalmacija

Damir Pleško

Damir Pleško

Predsjednik Odbora za članstvo i potporu članovima

Darko Jureković PMP®

Darko Jureković PMP®

Predsjednik Odbora za obrazovanje i akademske inicijative

Jovana Kepčija Pavlović

Jovana Kepčija Pavlović

Članica Izvršnog odbora

Stanka Mataga

Stanka Mataga

Članica Izvršnog odbora

Mirela Stanić Popović PMP®

Mirela Stanić Popović PMP®

Članica Izvršnog odbora

Franka Jakoliš

Franka Jakoliš

Članica Izvršnog odbora

Zapisnik s Izborne skupštine 3.10.2023.

Zapisnik i popis novoizabranih članova Izvršnog odbora u periodu 2024.-2026.

PMI Hrvatska organizirana je u teritorijalne ogranke

Pronađite svoj ogranak!

Istraži ogranke