Objašnjenja pojmova na hrvatskom jeziku - koristiti ga zajedno sa originalom kako bi se dobila objašnjenja pojmova na hrvatskom jeziku.

Combined Standard Glossary - Hrvatski

COMBINED STANDARD GLOSSARY LOKALIZIRANA VERZIJA – HRVATSKI

Preuzmi datoteke